Prijemni.rs
Maturang
  • Studije na kojima se ne čeka posao: Fakultet bezbednosti na visokoj ceni


(Preuzeto sa sajta Blic - 08.07.2016. )

Dok će studije na Fakultetu bezbednosti morati da plate svi koji imaju ispod 91,24 poena, na Mašinskom fakultetu je za budžetsko mesto neophodno samo 63,20.

Bodovi za upis

Glavni uzroci ovih razlika su uspeh iz srednje škole, težina prijemnog ispita i broj slobodnih mesta.

Za jedno od 520 budžetskih mesta na Mašinskom fakultetu ove godine borilo se 1.034 kandidata, čija je prosečna ocena 4,31. Ipak, kako kaže dekan Radivoje Mitrović, test koji su polagali bio je teži i od prijemnog na ETF i Matematičkom fakultetu, te je granica za budžet 63,20 poena.

Na teži test žalili su se i kandidati Fakulteta organizacionih nauka, gde je od njih 1.946 troje imalo 100 poena, dok je prosek testa 52,25.

Na Medicinskom i Pravnom fakultetu u Beogradu od hiljada kandidata samo po jedan je imao maksimalnih 100 bodova - Teodora Stanković među medicinarima i Miloš Nešić kod pravnika. 

Na Matematičkom fakultetu bilo je osmoro “maksimalnih”, a na Fakultetu političkih nauka - nijedan.

- Kandidate najviše privlači sigurnost zapošljavanja nakon završetka studija, jer je FON multidisciplinarni fakultet. Izdvajaju ga i savremene metode nastave, mogućnost praktičnog rada tokom studija u vodećim kompanijama i priznavanje diploma u inostranstvu bez nostrifikacije - kaže dekan FON-a prof. dr Milija Suknović.

Dekan Fakulteta bezbednosti prof. dr Ivica Radović kaže da je ove godine primećen blagi rast interesovanja za ovaj fakultet, a za jedno od 150 budžetskih mesta neophodno je imati čak 91,24 poena.

- Iako svi dobijaju jedinstvenu diplomu, najveći broj njih upisuje profil civilne zaštite i zaštite životne sredine. To nije slučajan izbor, budući da postoji nacrt zakona prema kojem će jedinice lokalne samouprave biti u obavezi da zapošljavaju ljude obrazovane u toj oblasti - kaže Radović.

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: