Prijemni.rs
Maturang
  • TEHNIČKI FAKULTET U BORU RASPISUJE KONKURS – DRUGI UPISNI ROK


KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI – DRUGI UPISNI ROK

Objavljen je Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2020/2021. godini, u drugom upisnom roku.

Prijavljivanje kandidata na konkurs obaviće se 2. i 3. septembra 2020. godine, od 8 do 14 časova (sreda i četvrtak), a objavljivanje liste prijavljenih kandidata (spisak kandidata za polaganje ispita) u subotu, 5. septembra 2020. godine, u 16 časova.

Prijemni ispit se polaže iz jednog predmeta po sopstvenom izboru: MATEMATIKA, FIZIKA, HEMIJA ILI OSNOVI EKONOMIJE. Ostali detalji u vezi sa prijemnim ispitima dati su na linku https://www.tfbor.bg.ac.rs/upis.
 

VRHUNSKO OBRAZOVANJE KAO SPOJ TRADICIJE I SAVREMENIH NAUČNIH DOSTIGNUĆA

Tehnički fakultet u Boru je vodeća visokoškolska institucija koja obrazuje diplomirane inženjere na polju tehničko-tehnoloških nauka iz oblasti rudarskog inženjerstva, metalurškog inženjerstva, tehnološkog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta. Jedini je državni fakultet Univerziteta u Beogradu lociran na teritoriji istočne Srbije.
 

 

Tehnički fakultet u Boru je osnovan 1961. godine kao rezultat potrebe da se na njemu edukuje stručni kadar za potrebe privrede ovog regiona, koja je i tada bila u ekspanziji. S vremenom je postao cenjena institucija, poznata kako na nacionalnom tako i na internacionalnom nivou.
Nastavni proces na akreditovanim studijskim programima Fakultet obavlja na visokom nivou kada je u pitanju kvalitet. To važi i za kvalitet naučnoistraživačkog rada nastavnika i studenata našeg fakulteta. Činjenica da se nalazi u velikom industrijskom centru daje dodatne mogućnosti studentima da, pored visokog nivoa nastave na ovom fakultetu, steknu i praksu u pogonima kompanija u Boru.

 

Studijski programi Tehničkog fakulteta u Boru na osnovnim akademskim studijama:

 

RUDARSKO INŽENJERSTVO

Eksploatacija ležišta mineralnih sirovina (ELMS)

Priprema mineralnih sirovina (PMS)

Reciklažne tehnologije i održivi razvoj (RTOR)

 

METALURŠKO INŽENJERSTVO

Ekstraktivna metalurgija

Prerađivačka metalurgija

 

TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO

Neorganska hemijska tehnologija

Inženjerstvo zaštite životne sredine

 

INŽENJERSKI MENADŽMENT

Poslovni menadžment

Informacione tehnologije

 

Na osnovnim akademskim studijama Tehničkog fakulteta u Boru u školskoj 2020/2021. godini ostala su upražnjena mesta za sledeći broj studenata:

 

Studijski program

Na teret budžeta

Samofinansirajući

Rudarsko inženjerstvo

15

6

Metalurško inženjerstvo

9

3

Tehnološko inženjerstvo

39

9

Inženjerski menadžment

63

20

Ukupno

126

38

 

KONTAKT:

UNIVERZITET U BEOGRADU
TEHNIČKI FAKULTET U BORU

Vojske Jugoslavije 12
19210 Bor
Telefon: 030/424-555 (dekanat) i 030/422-375 (studentska služba)
E-mail: dekan@tfbor.bg.ac.rs
Internet adresa: https://www.tfbor.bg.ac.rs 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: