Prijemni.rs
Maturang
  • Test: Da li biste položili zloglasni prijemni na Oksfordu?


(Preuzeto sa sajta 24 sata - 17.10.2016. )

Jedan od najprestižnijih univerziteta na svetu Oksford otkrio je pitanja sa čuvenog prijemnog ispita koji po pravilu uspeju da polože samo najbolji. I ne samo to! Objasnili su i kako da na njih odgovorimo što uspešnije.

Oksford

Pitanja sa prijemnog su iz oblasti opšte kulture, medicine, matematike, filozofije, psihologije i imaju za cilj da istaknu učenikova interesovanja i sposobnosti.

Prema mišljenju dr Samine Kan, direktorke prijemnog odeljenja na Oksfordu, ovaj test predstavlja potpuno novo iskustvo za mnoge studente. Zato je univerzitet i rešio da potencijalnim kandidatima smanji dozu straha i olakša im napore da upišu čuvenu školu.

Prenosimo vam pet pitanja, kao i odgovore:

1. Šta jedan roman ili predstavu čini politički obojenom?

2. Jedan od četiri smrtna slučaja u Velikoj Britaniji prouzrokovan je nekim oblikom raka, dok na Filipinima taj odnos iznosi 1:10. Koji faktor utiče na ovu razliku?

3. Šta misliš, šta dovodi do toga da nekoga okriviš za nešto?

4. Zamisli da su merdevine naslonjene na vertikalni zid, sa nogarima na podu. Srednja prečaga na merdevinama je sa jedne strane ofarbana drugačijom bojom u odnosu na ostatak merdevina, a možemo da je vidimo samo iz odgovarajućeg ugla. Kakav oblik će ta prečaga formirati na podu, ako merdevine u nekom trenutku padnu?

5. Veliki broj istraživanja pokazao je da starija braća/sestre ostvaruju bolje rezultate na IQ testu od mlađih. Šta misliš zašto je to tako?

 

1. Savremeni jezik

Prema mišljenju Helen Svift ovo je pitanje iz oblasti savremenog jezika na koje kandidati mogu dati svojevrstan odgovor na osnovu literature i kulture o jeziku koji žele da studiraju.

Na pitanje “Šta roman ili predstavu čini politički obojenom” Helen je rekla da kandidat pre nego što odgovori počne da razmišlja o primeni takve kvalifikacije u romanu ili predstavi, i na koje aspekte dela se najviše odonosi. Kakva mu je vrednost, ako se ekitketira kao političko? Da li je meta takve kvalifikacije sadržaj ili stil samog dela? I šta bi bilo, ako bismo za sva umetnička dela rekli da su politički obojena?

Prema mišljenju Helen, dobar kandidat je onaj koji je spreman i voljan da razvija svoje ideje u samoj konverzaciji. A poželjno je i da u nekom trenutku sve dovede u pitanje.

2. Medicina

Ovo pitanje je jedno od onih koje nemaju jedan tačan odgovor, prema tome, otvaraju se mogućnosti da konverzacija ode u različitim pravcima u zavisnosti od interesovanja kandidata.

Neki kandidati mogu da postave korisna pitanja, na primer, čiji su to podaci i koliko su pouzdani, ili koliki je životni vek ljudi u ovim državama?

Neki bi mogli i da se uhvate za ideju o nezdravom životu u Velikoj Britaniji, što bi takođe moglo da stvori prostor za interesantnu raspravu.

Oni koji misle da je životni vek na Filipinima znatno niži od onog u Velikoj Britaniji, shvatiće da su drugi uzroci smrti češći u zemljama u razvoju, i da je to glavni faktor koji utiče na razliku u odnosu broja umrlih u obe zemlje.

Ovo pitanje se odnosi na sposobnost rešavanja problema, kritičko razmišljanje, intelektualnu radoznalost, veštine u komunikaciji itd.

3. Filozofija, politika i ekonomija

Na ovo pitanje, takođe, “ne postoji tačan odgovor”, već se od kandidata traži da bude kreativan u davanju primera i sugestija. Kandidati mogu odgovoriti na razne načine. Mnogi od njih odgovaraju da osoba A optužuje osobu B jer je osoba B počinila nešto loše. Na to se odgovor može i dalje obrazlagati ukoliko se misli da osoba B nije počinila nedelo. Možemo se poslužiti teorijom da je krivica samo mišljenje da je neko uradio nešto loše.

Odgovor pokazuje sposobnost kandidata da iznese svoju procenu, a zatim da joj suprotstavi kontra argument. Kandidati zatim mogu biti ohrabreni da ponude još rešenja koja bi bila stavljena na test drugim primerima. 

4. Matematika

Prema mišljenju Rebeke Koton-Barat ovo pitanje iz matematike testira apstraktno razmišljanje, a odgovor je "tipično suprotan od onoga što misle da jeste".

"Pitala bih kandidate šta misle koji će oblik biti formiran, a zatim tražila od njih da testiraju svoj zaključak", kaže Rebeka.

U nekom trenutku oni bi možda pokušali i da nacrtaju merdevine - što je ok, ali ono što mi u suštini želimo je neki opšti zaključak koji je precizan (ne možete biti 100 posto sigurni da je vaš crtež precizan). Međutim, onda bi se vratili ponovo na matematiku pokušavajući da predstave tu situaciju jednačinom.

"U slučaju da se zbune, onda bismo ih pitali koji oblik merdevine čine sa podom i zidom, i onda bi oni skontali da je u pitanju pravougli trougao. Neki bi i pomoću Pitagorine teoreme pokušavali da daju odgovor", kaže Rebeka.

5. Eksperimentalna psihologija

Prema Kejt Vatkins, ovo pitanje se postavlja kandidatima koji bi želeli da se bave Eksperimentalnom psihologijom. Isključivo zahteva od kandidata da sagledaju stvari iz više različitih psiholoških uglova.

Studente navode da misle o više faktora: godištu majke kod druge trudnoće, i da li to može nekako da utiče, ili kako redosled dolaska na svet utiče na ponašanje i rezultate na IQ testu.

Ispitivači bi kandidatima nastavili da daju još informacija, ako nastave sa pokušajima da racionalno odgovore na pitanje.

Posle nekog vremena većina kandidata bi zaključila da starije dete zbog toga što mora da podučava mlađe savladava određene veštine i znanja koja mogu da budu od koristi i njegovim kognitivnim sposobnostima. 

Ali, ni na ovo pitanje nema "pravog" odgovora i ispitivači su uvek zainteresovani da čuju objašnjenja koja nisu čuli ranije. Ono što ih interesuje jeste način na koji kandidati razmišljaju i kakva pitanja postavljaju - šta uzimaju u obzir, a šta ne jer to dosta govori koliko su podobni za studiranje na Oksfordu.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: