Prijemni.rs
Maturang
  • Test: Da li biste prošli prijemni i upali na Kembridž?


(Preuzeto sa sajta 24 sata - 02.09.2016. )

Kembridž posle 30 godina ponovno vraća pismene prijemne ispite koji su u prošlosti bili veoma kritikovani. Svi kandidati će u oktobru i novembru morati da prođu ovaj ispit koji će obuhvatati razna polja.

Kembridž

"Mail on Sunday" je objavio neka moguća pitanja i zadatke koji bi mogli da zateknu buduće studente ovog prestižnog univerziteta. Budući studenti bi mogli da se suoče s brojnim matematičkim zadacima, ali i temom eseja o percepciji slavnog Džordža Orvela koji je smatrao da su "neke ideje toliko pogrešne da samo inteligentne osobe mogu da veruju u njih".

Takođe, moguća su pitanja i o nekim aktuelnijim temama poput one o migrantskoj krizi koja će ih naterati da razmisle "da li je li migrantska kriza podstakla ili suzbila rasizam" i "jesu li sve revolucije osuđene na propast".

 

Ovo su neka od tipičnih pitanja na prijemnom ispitu za Kembridž posle kojih kandidat još mora da prođe i intervju s predstavnicima univerziteta.

1. Telad uzgojena za hranu se uzgajaju u izuzetno okrutnim uslovima i imaju kratak i surov život. Postoji mnogo drugog mesa na raspolaganju, poput jagnjetine, a osobe koje jedu meso i zabrinute su zbog okrutnosti prema ovim životinjama, treba da izbegavaju teletinu i konzumiraju jednu od alternativa. Koje tvrđenje odgovara navedenoj pretpostavci?

a) Životinjama treba dozvoliti da žive što je moguće duže pre nego što budu pojedene

b) Telad ne treba uzgajati za potrošnju njihovog mesa

c) Metode koje se koriste u uzgoju drugih životinja nisu jednako okrutne

d) Životinje imaju pravo na humano tretiranje

e) Ljudi koji jedu meso i zabrinuti su zbog tretiranja životinja ne jedu teletinu.

 

2. Albert kaže: "Sve što Karolina kaže je istina." Beti kaže: "Sve što ja kažem je laž." Karolina kaže: "Sve što David kaže je istina." David kaže: "Sve što Karolina kaže je laž." Ko bi od njih mogao govoriti istinu?

a) Albert

b) Beti

c) Karolina

d) David.

 

3. Ovo je mesingani držač papira koji prikazuje njegove inicijale. Koji od ponuđenih odgovora ne predstavlja bočnu stranu predmeta kada se postavi na sto (na bilo koju stranu)?

Test

 

Odgovori su:

1. c)

2. d)

3. b)


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: