Prijemni.rs
Maturang
  • Tradicionalno učenje ili e-Learning?


Ovih dana internet je postao bogat izvor informacija. Sa razvojem tehnologije studentima su postali dostupni i drugi načini učenja – kao što je e-Learning.

E-Learning se javlja kao alternativa tradicionalnom načinu učenja.

Student može dobiti diplomu elektronskim putem iz jedne od mnogih škola koje praktikuju online obrazovanje. Postavlja se pitanje kakva je razlika između ova dva načina obrazovanja. Oba načina studiranja imaju svoje prednosti i mane. Bitno je da student zna šta da očekuje kada ulazi u „učionicu”.

Online obrazovanje je sve popularnije poslednjih nekoliko godina. Da li je ono bolje i kvalitetnije od tradicionalnog?

Ima tendenciju da ponudi jeftinije i fleksibilnije studijske opcije u odnosu na tradicionalni sistem obrazovanja.  Pruža mogućnost da se uspostavi ravnoteža između posla, porodice i studija.

Nova tehnologija i online učenje žele da potisnu tradicionalno učenje. Ali ono što se ne može zameniti jesu fizičko prisustvo na času i mogućnosti koje samo tradicionalno učenje može pružiti, a to su direktna komunikacija sa profesorom i praktične veštine koje mogu biti presudne za buduću karijeru studenta.

SOCIJALNA INTERAKCIJA

Jedno od ključnih pitanja koja bi student trebalo da postavi pre upisa jeste da li mu je potrebna interakcija jedan na jedan sa profesorom i kolegama. Online studiranje omogućava predavanja gde su student i predavač u interakciji putem online portala ili video-konferencije. Tradicionalno studiranje je odlična opcija za studente koji traže direktnu komunikaciju. Ono omogućava studentima da prisustvuju časovima i imaju direktno angažovanje sa profesorima i kolegama, da učestvuju u diskusijama i postavljaju pitanja. Dugoročno gledano, to će pomoći studentima da steknu znanje koje će kasnije moći da primene u praksi.

FLEKSIBILNOST

Ovo je jedan od važnih aspekata koje bi studenti trebalo da uzmu u obzir prilikom izbora fakulteta. Online studije nude fleksibilnost studentima, naročito onima koji rade i imaju porodicu. Studenti mogu slušati predavanja u slobodno vreme, bez obaveze da pohađaju nastavu u određeno vreme. Sa druge strane, tradicionalno obrazovanje više odgovara studentima koji mogu da prisustvuju nastavi. Ali ovaj vid nastave može da se prilagodi studentima koji rade tako što će se časovi organizovati u večernjim satima.

METODE I NAČINI PREDAVANJA

Danas mnogi tvrde da su online studije prilagođene svakom učeniku i njegovim potrebama. One omogućavaju teorijsko znanje, ali veliki je izazov održati praktičnu nastavu na mreži. Čak i kada se praktična nastava održi, online nastava ne može da omogući iskustvo jedan na jedan kao što to može da učini tradicionalni sistem obrazovanja.

Tradicionalni sistem obrazovanja omogućava studentima sticanje praktičnih veština i znanja. On često ima objekte i opremu za praktične studije i aktivnosti – bez obzira na to da li student pohađa časove menadžmenta, marketinga, IT-ja ili pohađa praksu u nekoj prestižnoj kompaniji.
To se ne može postići online obrazovanjem.

ZAKLJUČAK

Može se zaključiti da oba načina obrazovanja imaju prednosti i mane. Svaki student bi trebalo da sagleda prednosti koje mu pružaju ova dva sistema obrazovanja. Tradicionalni sistem obrazovanja pruža socijalnu interakciju i omogućava studentima sticanje prakse. To je nešto što je dragoceno, a to online obrazovanje ne može da pruži.

Visoka škola modernog biznisa omogućava studentima koji iz opravdanih razloga nisu u mogućnosti da prisustvuju nekom predavanju da pristupe video-predavanjima i nastavnim materijalima online. Na taj način studenti sami mogu da određuju vreme i dinamiku učenja i da prate predavanja kada njima najviše odgovara.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: