Prijemni.rs
Maturang
  • U toku je upis budućih studenata na Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu


Predajom dokumenata u ponedeljak, 6. jula, počeo je upis budućih studenata na Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu i trajaće do 15. jula.

Ove godine Ekonomski fakultet otvoriće svoja vrata za 1.300 studenata, od kojih će 610 biti upisano na teret budžeta, dok će 690 mesta biti obezbeđeno za samofinansirajuće studente. Od 6. do 16. jula priliku da se upišu imaće i kandidati koji su položili prijemni ispit na bilo kom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz jednog od sledećih predmeta: Opšte obrazovanje i informisanost, Istorija, Geografija, Sociologija, Matematika, Osnovi ekonomije, Poslovna ekonomija i Računarstvo i informatika. 
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: