Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Novom Sadu među 250 najboljih u oblasti poljoprivrede i šumarstva


(Preuzeto sa sajta 021 - 12.03.2018. )

Univerzitet u Novom Sadu na britanskoj QS rang listi rangiran je među 250 najboljih univerziteta iz oblasti poljoprivrede i šumarstva.

Univerzitet u Novom Sadu

Foto: UNS

Univerzitet u Novom Sadu rangiran je između 201. i 250. mesta, što predstavlja napredak u odnosu na prošlogodišnje rangiranje kada je UNS bio između 251. i 300. mesta.

Za ovaj uspeh Univerziteta zaslužni su Poljoprivredni fakultet i Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu. 

Kako se navodi u saopštenju, Poljoprivredni fakultet je postavio visoke standarde u oblasti međunarodne saradnje i nalazi se u društvu vodećih institucija u toj oblasti u svetu. 

QS rang lista jedna je od tri najznačajnije liste za rangiranje univerziteta u svetu pored Times Higher Education liste i Šangajske liste. Kriterijumi na osnovu kojih se rangiraju univerziteti na QS rang listi su akademska reputacija, citiranost radova, reputacija poslodavca i h-indeks citiranosti istraživača.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: