Preuzmi Maturang aplikaciju
   
 • UPIS NOVE GENERACIJE STUDENATA!


Odsek Visoka škola elektrotehnike i računarstva upisuje novu generaciju studenata na 8 akreditovanih studijskih programa osnovnih strukovnih studija sa 210 budžetskih mesta:

 1. Audio i video tehnologije,
 2. Automatika i sistemi upravljanja vozilima,
 3. Ekološki inženjering,
 4. Elektronika i telekomunikacije,
 5. Informacioni sistemi,
 6. Nove energetske tehnologije,
 7. Nove računarske tehnologije,
 8. Računarska tehnika

I 3 akreditovana studijska programa master  strukovnih studija:

 1. Elektrotehničko inženjerstvo,
 2. Multimedijalno inženjerstvo i
 3. Računarsko inženjerstvo.

AUDIO I VIDEO TEHNOLOGIJE

Studijski program Audio i video tehnologije ima za cilj da osposobi studente za obavljanje poslova u oblasti audio i video tehnike i uslužnih delatnosti u oblasti multimedija.

AUTOMATIKA I SISTEMI UPRAVLJANJA VOZILIMA

Studijski program Automatika i sistemi upravljanja vozilima ima za cilj da osposobi studente za korišćenje i primenu naprednih tehnologija za projektovanje, realizaciju, ispitivanje, eksploataciju i održavanje procesa i sistema u industriji i na vozilima.

EKOLOŠKI INŽENJERING

Studijski program Ekološki inženjering ima za cilj da osposobi studente za obavljanje poslova koji se odnose na upravljanje otpadom, održivi razvoj, monitoring i zaštitu životne sredine korišćenjem novih tehnologija.

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACIJE

Studijski program Elektronika i telekomunikacije ima za cilj da osposobi studente za izgradnju, instalaciju, ispitivanje, eksploataciju i projektovanje uređaja, podsistema i sistema u oblasti elektronike i telekomunikacija.

INFORMACIONI SISTEMI

Studijski program Informacioni sistemi ima za cilj da osposobi studente za projektovanje, realizaciju i primenu informacionih sistema, kao i primenu savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u poslovanju.

NOVE ENERGETSKE TEHNOLOGIJE

Studijski program Nove energetske tehnologije ima za cilj da osposobi studente za obavljanje poslova održavanja, eksploatacije i projektovanja u elektroenergetskim sistemima i pogonima, uz primenu savremenih energetskih i informacionih tehnologija.

NOVE RAČUNARSKE TEHNOLOGIJE

Studijski program Nove računarske tehnologije ima za cilj da osposobi studente za korišćenje i razvijanje tehnologija u oblastima programiranja, umrežavanja, baza podataka i multimedija.

RAČUNARSKA TEHNIKA

Studijski program Računarska tehnika ima za cilj da osposobi studente za razvoj i održavanje hardvera, softvera, računarskih mreža i informacionih sistema.

 

Više informacija možete pronaći na našem sajtu www.viser.edu.rs.
Instagram
Facebook

Adresa: Beograd, 11010 Voždovac, ul. Vojvode Stepe br. 283.
Tel: +381112471099
Mail: office@viser.edu.rs
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: