Prijemni.rs
Maturang
  • Upis nove generacije studenata!


Odsek Visoka škole elektrotehnike i računarstva upisuje u prvu godinu osnovnih strukovnih studija ukupno 700 studenata od čega su 220 na teret budžeta.

ODSEK VISOKA ŠKOLA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA
NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA BROJ STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA IZNOS ŠKOLARINE KOJU PLAĆAJU SAMOFINASIRAJUĆI STUDENTI (u dinarima)
Budžet Samofinansirajući Ukupno
Audio i video tehnologije 30 50 80 125.000,00
Automatika i sistemi upravljanja vozilima 30 50 80 125.000,00
Ekološki inženjering 10 30 40 80.000,00
Elektronika i telekomunikacije 30 50 80 125.000,00
Informacioni sistemi 30 50 80 125.000,00
Nove energetske tehnologije 30 50 80 125.000,00
Nove računarske tehnologije 30 110 140 125.000,00
Računarska tehnika 30 90 120 125.000,00

Važni datumi

  1. PODNOŠENJE PRIJAVA NA KONKURS – od 27.06.2022. godine do 29.06.2022. godine, od 09 do 17 časova
  2. PRIJEMNI ISPIT – 01.07.2022. godine u 10 časova.
  3. UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA – od 07.07.2022. godine do 09.07.2022. godine.

Odsek Visoke škole elektrotehnike i računarstva upisuje u prvu godinu master strukovnih studija ukupno 136 studenaNAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA

NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA BROJ STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU MASTER STRUKOVNIH STUDIJA (studenti se upisuju isključivo u statusu samofinansirajućeg studenta)
Elektrotehničko inženjerstvo 68
Multimedijalno inženjerstvo 34
Računarsko inženjerstvo 34

Važni datumi

  1. PODNOŠENJE PRIJAVA NA KONKURS – od 27.06.2021. godine do 29.06.2022. godine, od 09 do 17 časova
  2. UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA – od 07.07.2022. godine do 09.07.2022. godine.

Više informacija možete pronaći na sajtu www.viser.edu.rs
Instagram
Facebook


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: