Prijemni.rs
Maturang
 • UPIŠITE DRŽAVNU VISOKU TEHNIČKU ŠKOLU STRUKOVNIH STUDIJA U NOVOM SADU I POSTANITE INŽENJER STRUKOVNIH STUDIJA


 

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu je državna obrazovna institucija sa tradicijom dužom od 60 godina. Kao jedna od vodećih visokoškolskih ustanova, sa 10 akreditovanih studijskih programa na osnovnim i 2 na master strukovnim studijama, Škola funkcioniše u skladu sa evropskim obrazovnim standardima navedenim u Bolonjskoj deklaraciji, a diploma dobijena po završetku studiranja međunarodno je priznata.


Na osnovnim studijama Visoka tehnička škola strukovnih studija nudi vam sledeće studijske programe:

 1. Mašinsko inženjerstvo;
 2. Drumski saobraćaj;
 3. Zaštita od katastrofalnih događaja i požara;
 4. Zaštita na radu;
 5. Zaštita životne sredine;
 6. Grafičko inženjerstvo i dizajn;
 7. Dizajn industrijskih proizvoda;
 8. Veb-dizajn;
 9. Elektrotehnika;
 10. Informacione tehnologije.

 
Na prvu godinu studija mogu se prijaviti kandidati koji imaju završeno srednje četvorogodišnje i trogodišnje obrazovanje. Prijemni ispit se polaže u obliku testa opšteg i stručnog znanja za sve studijske programe, a kandidati koji su konkurisali za studijske programe Grafičko inženjerstvo i dizajn i Dizajn industrijskih proizvoda, pored testa opšteg i stručnog znanja, polažu i ispit iz provere sklonosti, koji se polaže kao praktični deo prijemnog ispita.

Upis kandidata održaće u skladu sa Konkursom, koji će biti objavljen na sajtu Škole. Posebno ističemo dovoljan broj budžetskih mesta, kao i povoljne cene školarina, koje se kreću u rasponu od 68.100 do 85.020 dinara, uz mogućnost plaćanja na rate.

Kvalitet nastave, opremljenost laboratorija i informatičkih kabineta, obavezna studijska praksa u toku šestog semestra (više od 300 preduzeća sa kojima Škola ima potpisan ugovor o saradnji), kvalitetno mentorstvo i ugovorena međunarodna i projektna saradnja jesu ono što nas čini jednom od vodećih visokoškolskih institucija u zemlji. 

Upišite Visoku tehničku školu strukovnih studija u Novom Sadu – steknite stručna i praktična znanja i veštine.
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: