Prijemni.rs
Maturang
  • Uskoro drugi upisni rok na fakultetima i visokim školama


Preuzeto sa: Subotica.com

Drugi rok za upis na prvu godinu osnovnih akademskih ili strukovnih studija na subotičkim fakultetima i visokim školama počinje 1. septembra, kada je predviđeno prijavljivanje kandidata. U zavisnosti od visokoobrazovne ustanove, budući brucoši će prijemni ispit polagati od 5. do 8. septembra.

Na najvećoj državnoj visokoobrazovnoj ustanovi u Subotici, Ekonomskom fakultetu za drugi upisni rok ostalo je 297 slobodnih mesta za smofinansirajuće studente, na dva odeljenja.

- U Subotici ima 178 slobodnih mesta, a u Novom Sadu 119. U drugom konkursnom roku, Ekonomski fakultet ima mogućnost da upiše 1 odsto od ukupne budžetske kvote studenata sa invaliditetom, pripadnika romske nacionalne manjine, kao i studenata koji su srednju školu završili u inostranstvu a imaju državljanstvo Republike Srbije. Polaganje prijemnog ispita biće održano 5. septembra u 10 časova, na obe lokacije. Kandidati polažu dva od pet ponuđenih predmeta. Školarina za naše studente iznosi 96 hiljada dinara, a studenti imaju mogućnost da školarinu plate u čak 9 rata. Na taj način je fakultet izašao u susret kandidatima vodeći računa o teškoj materijalnoj situaciji u kojoj se nalaze - kaže rukovodilac Studentske službe Ekonomskog fakulteta, Stevica Divnić.

Za razliku od Ekonomskog fakulteta, oni koji se u drugom roku odluče za studiranje na Građevinskom fakultetu imaju mogućnost da se školuju o trošku budžeta.

drugi upisni rok

- Na budžetu je ostalo 52 mesta na osnovnim studijama na svim smerovima, za konstrukcije, za hidrotehniku, saobraćajnice i arhitektonsko inženjerstvo. Za samofinansiranje su ostala 34 slobodna mesta, a školarina iznosi 72 hiljada dinara. Prijava je 1. i 2. septebra od 10 do 13 časova, polaganje prijemnog je 6. septembra u 11 časova. Preliminarna lista će biti objavljena 7., a konačna 16. septembra da bi studenti koji dolaze sa drugih fakulteta ili su položili matematiku na drugim fakultetima mogli da se upišu-kaže prodekan za nastavu Građevinskog fakulteta, prof. dr Daniel Kukaras.

Na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija preostalo je 111 slobodnih mesta za brucoše, od kojih 76 na budžetu. Prijavljivanje kanditata će biti organizovano 1. i 2. septembra dok će prijemni ispit iz matematike, osnova računarstva ili opšte kulture biti održan 5. i 6. septembra. Za one koji ne uspeju da se upišu na budžet, školarina će iznositi 89 hiljada dinara.

Preostalih slobodnih mesta posle prvog upisnog roka ima i na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera. Od 128 mesta za koje mogu konkurisati kandidati, 27 je o trošku budžeta i to samo na studijskom programu za obrazovanje vaspitača.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: