Prijemni.rs
Maturang
  • Висока пословна школа струковних студија „Чачак“ – основне студије


У првом конкурсном року у школској 2021/2022. години расписује конкурс за упис самофинансирајућих студената на прву годину основних струковних студија, на смер:

Економија и бизнис – укупно 200 студената

Услови конкурса:

Право учешћа на конкурсу за упис у прву годину студија имају кандидати који су завршили четвoрогодишње средње образовање. Омогућен је прелазак студената са других високих школа и упис на све три године студија. Кандидати полажу пријемни испит из Основа економије и Информатике.

Конкурсни термини:

  • Пријаву на конкурс са потребном документацијом кандидати подносе закључно са 03.07.2021. године од 10 до 16 часова;
  • Кандидати полажу пријемни испит 05.07.2021. године у 15.00 часова;
  • Коначне ранг листе биће објављене 07.07.2021. године до 16.00 часова;
  • Упис примљених кандидата обавиће се 08. и  09.07.2021. године, у времену од 10 до 16 часова.

Документа за упис:

Кандидати приликом подношења пријаве на конкурс достављају следећа документа:

  • оверене фотокопије сведочанстaва свих разреда завршене средње школе;
  • оверену фотокопију дипломe о положеном завршном-матурском испиту;
  • фотокопију личнe картe; 
  • две фотографије формата 3,5 X 4,5 Цм;
  • извод из матичне књиге рођених и

Пријемни испит, упис и настава обављаће се у Београду, ул. Градски парк бр. 2. Све друге информације о конкурсу и Школи, као и о висини школарине и начинима плаћања могу се добити на телефоне: 011/3771-552; 063/102-3162 или на сајту Школе: www.vpscacak.edu.rs

Повољност студирања уз рад. Искористите прилику и оспособите се за успешно укључивање у свет бизниса!


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: