Prijemni.rs
Maturang
  • Visoka poslovna škola strukovnih studija Čačak raspisuje konkurs za upis na smer Ekonomija i biznis


K O N K U R S
Za upis samofinansirajućih studenata na prvu godinu osnovnih strukovnih studija, na smer:

- Ekonomija i biznis ukupno 119 studenata

 

USLOVI KONKURSA:

Pravo učešća na konkursu za upis u prvu godinu studija imaju kandidati koji su završili srednje obrazovanje u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju, svih struka i profila. Omogućen je prelazak studenata sa drugih visokih škola i upis na sve tri godine studija.

Kandidati polažu prijemni ispit iz Osnova ekonomije i Informatike.

KONKURSNI TERMINI:

  • Prijavu na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati podnose zaključno sa 26.09.2023. godine od 10 do 16 časova;
  • Kandidati polažu prijemni ispit 27.09.2023. godine u 15.00 časova;
  • Konačne rang liste biće objavljene 28.09.2023. godine do 16.00 časova;
  • Upis primljenih kandidata obaviće se 29.09.2023. godine, u vremenu od 10 do 16 časova.

DOKUMENTA ZA UPIS:

Kandidati prilikom podnošenja prijave na konkurs dostavljaju sledeća dokumenta:

  • overene fotokopije svedočanstava svih razreda završene srednje škole;
  • overenu fotokopiju diplome o položenom završnom-maturskom ispitu;
  • fotokopiju lične karte ili drugi dokument koj isadrži jmbg; 
  • izvod iz matične knjige rođenih i
  • dve fotografije formata 3,5 X 4,5 cm;

Za školsku 2023/24. godinu utvrđena je visina školarine u iznosu od 129.150,00  dinara. Školarinu je moguće platiti u devet mesečnih rata.

Prijemni ispit, upis i nastava obavljaće se u Beogradu na adresi ul. Gradski park br. 2. 

Sve druge informacije o konkursu i Školi mogu se dobiti na telefone: 011/3771-552; 063/102-3162 ili na sajtu Škole: www.vpscacak.edu.rs

POVOLJNOST STUDIRANJA UZ RAD. ISKORISTITE PRILIKU I OSPOSOBITE SE ZA USPEŠNO UKLJUČIVANJE U SVET BIZNISA!


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: