Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Multimedijalno inženjerstvo

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Elektrotehnika,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd


Opšte informacije

Sve aktivnosti studenta boduju se po Evropskom sistemu za prenos kredita (ESPB), (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), tako da svaki semestar nosi 30 ESPB bodova. Master strukovne studije traju dve godine, odnosno četiri semestara i nose 120 ESPB bodova. Studije su realizovane u obliku klasične nastave (face-to-face) na srpskom jeziku. Studijski program se ostvaruje u okviru polja Tehničko-tehnoloških nauka, stručna oblast Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo.

Kvalifikacija

Nakon završenih master strukovnih studija student stiče zvanje strukovni master inženjer elektrotehnike i računarstva. Prema Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije (NOKS), završavanjem master strukovnih studija stiče se sedmi nivo, podnivo jedan (nivo 7.1). Uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno stečen nivo 6.1 (osnovne strukovne studije obima 180 ESPB bodova).

Nastava i ispiti

Nastava se izvodi po jednosemestralnim predmetima. Aktivnosti studenta tokom semestra (predispitne obaveze), kao što su kolokvijumi, seminarski rad i domaći zadaci, se boduju. Srazmera broja poena stečenih u predispitnim obavezama i na ispitu utvrđena je za svaki predmet pojedinačno, pri čemu predispitne obaveze učestvuju sa najmanje 30, a najviše 70 poena. Finalni ispiti se polažu u Školi u odgovarajućim ispitnim rokovima, a to su: januarski, februarski, junski, septembarski i oktobarski.

Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita student može ostvariti najviše 100 poena, pri čemu je za ocenu šest potrebno ostvariti najmanje 51 poen, ocenu sedam 61 poen, ocenu osam 71, ocenu devet 81 i ocenu deset 91 poen.

Ciljevi i ishodi

Cilj studijskog programa Multimedijalno inženjerstvo je osposobljavanje studenata za obavljanje poslova u oblasti multimedijalnih i savremenih komunikacionih tehnologija i digitalne televizije. Ciljevi studijskog programa Multimedijalno inženjerstvo:

 • da omogući studentima da prodube, unaprede i integrišu znanja kao i da primene stečena znanja u rešavanju konkretnih zadataka i problema u oblasti multimedija i telekomunikacija i time steknu osnov za razvoj karijere i napredovanje u struci;
 • da prenese opšta i profesionalna znanja, razvije kreativne sposobnosti i osposobi studente za ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama iz oblasti multimedijalnih tehnologija, savremenih komunikacionih tehnologija sa naglaskom na komunikacionim tehnologijama u digitalnoj televiziji;
 • da studenti steknu napredna teorijska i praktična znanja koja će zadovoljiti trenutne i buduće potrebe poslodavaca u proizvodnim, obrazovnim i uslužnim delatnostima iz ove oblasti;
 • da studenti steknu temeljna teorijska i praktična znanja koja se koriste za proizvodnju audio, video i multimedijalnih sadržaja na visokom estetskom i profesionalnom nivou;
 • da studenti steknu temeljna teorijska znanja o tehnologijama koje se koriste za proizvodnju distribuciju, difuziju i prijem radio i televizijskih signala;
 • da studenti steknu napredna teorijska i praktična znanja o korišćenju uređaja u celom tehničkom lancu od originalne scene (zvučne ili vizuelne) do uređaja za reprodukciju primljenog signala;
 • da studenti steknu teorijska i praktična znanja potrebna za prepoznavanje i rešavanje problema u sistemima za proizvodnju i prenos audio, video i multimedijalnih sadržaja;
 • da studenti steknu napredna znanja potrebna za izgradnju i projektovanje sistema za proizvodnju i prenos audio, video i multimedijalnih sadržaja;
 • da se studenti osposobe za samostalno praćenje razvoja oblasti, da razviju sposobnost kritičkog mišljenja, da steknu veštine istraživanja i analiziranja i time steknu osnov za istraživanje i razvoj u oblasti multimedijalnog inženjerstva.

Kompetencije diplomiranih studenata:

razvoj i primena temeljnog znanja u specijalizovanim oblastima multimedijalnog inženjerstva sa poznavanjem svih faza implementacije;

 • identifikovanje i rešavanje problema multimedijalnog inženjerstva;
 • održavanje koraka sa tekućim razvojem savremenih sistema multimedijalnog inženjerstva;
 • razumevanje pravnih, etičkih i socijalnih implikacija koje imaju projekti multimedijalnog inženjerstva;
 • efikasna multimedijalna komunikacija;
 • efikasno funkcionisanje u multidisciplinarnom okruženju;
 • osposobljavanje za napredno održavanje, eksploataciju i instalaciju multimedijalnih i komunikacionih podsistema i sistema, što se ogleda kroz osposobljenost za brzo i efikasno rešavanje konkretnih praktičnih problema u ovoj oblasti;
 • samostalno praćenje razvoja oblasti, odnosno, uvođenje i instalaciju novih tehnologija. Poseban akcenat je stavljen na teorijska i praktična znanja iz oblasti sistema i tehnologija za emitovanje signala.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog