Prijemni.rs
Maturang
 • Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Šapcu

Uslovi upisa

Za upis u I godinu osnovnih strukovnih studija na studijski program Strukovni vaspitač mogu da konkurišu kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. 

Za upis u I godinu osnovnih strukovnih studija na studijski program Strukovna medicinska sestra vaspitač mogu da konkurišu kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju: srednja medicinska škola svih obrazovnih profila.

Prijava na konkurs

Kandidat za upis u prvu godinu studija, prilikom podnošenja prijave za upis, opredeljuje se za studijski program koji želi da studira. 

Kandidati prilikom prijave za upis podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list podnose FOTOKOPIJE (obične) sledećih dokumenata: 

 • popunjen i potpisan prijavni list, 
 • izvod iz matične knjige rođenih, 
 • očitanu ličnu kartu, 
 • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole, 
 • lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, 
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu, 
 • dokaz o uplati naknade za proveru sklonosti i sposobnosti/pripremne nastave i prijemnog ispita. 

Prijemni ispit 

Svi kandidati koji konkurišu za upis na prvu godinu osnovnih strukovnih studija (oba studijska programa) podležu  proveri sklonosti i sposobnosti (govornih, muzičkih i fizičkih) i polažu prijemni ispit.  

Procena govornih sposobnosti obuhvata procenu glasovnih sposobnosti - artikulaciju glasova, posebno teških suglasničkih grupa, tečnost i jasnost u govoru. 

Procena muzičkih sposobnosti obuhvata procenu melodijskog sluha, osećaja za ritam i muzičke memorije. Procena muzičkih sposobnosti podrazumeva: 

 • pevanje dečije pesme (kandidat bira jednu sa ponuđene liste), 
 • reprodukovanje zadatih melodijskih motiva, 
 • reprodukovanje zadatih ritmičkih motiva. 

Procena fizičkih sposobnosti obuhvata utvrđivanje nivoa latentnih motoričkih sposobnosti putem manifestnih kretnih zadataka. 

Kandidati koji konkurišu na studijski program Strukovni vaspitač podležu proveri znanja (prijemni ispit) i polažu: 

 • test iz srpskog jezika  i književnosti,  
 • test iz opšte kulture i informisanosti.  

Kandidati koji konkurišu na studijski program Strukovna medicinska sestra vaspitač podležu proveri znanja (prijemni ispit) i polažu:  

 • test iz zdravstvene nege, 
 • test iz opšte kulture i informisanosti. 

Prijemni ispit se polaže na srpskom jeziku.

Rangiranje kandidata

Utvrđivanje redosleda kandidata za upis na studijske programe vrši se na osnovu sledećih merila: 

 • opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi, 
 • rezultata postignutog na proveri sklonosti i sposobnosti i prijemnom ispitu.  

Izbor kandidata vrši se prema zbiru bodova koji se ostvare na osnovu uspeha u srednjem obrazovanju, uspeha na proveri sklonosti i sposobnosti i uspeha na prijemnom ispitu. Opšti uspeh u srednjem obrazovanju vrednuje se tako što se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u svim razredima pomnoži sa dva. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16 bodova, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.  Rezultat koji kandidat postiže na prijemnom ispitu ocenjuje se: od 0 do 60 bodova: 20 bodova se stiče na proceni sposobnosti (govorne sposobnosti vrednuju se sa 6 bodova, muzičke sposobnosti vrednuju se sa 7 bodova, a fizičke sposobnosti se vrednuju sa 7 bodova); sa po 20 bodova vrednuju se test iz srpskog jezika i književnosti i test iz opšte kulture-informisanosti.

Upis kandidata

Kandidat koji je ostvario pravo na upis, podnosi: 

 1. svedočanstva sva četiri razreda srednje škole-originali, 
 2. diploma o završenoj srednjoj školi –original, 
 3. izvod iz knjige rođenih (original), 
 4. očitana lična karta,  
 5. lekarsko uverenje-original, 
 6. dva obrasca ŠV-20, 
 7. dve fotografije formata 3.5x4.5 cm, 
 8. dokaz o uplati naknade-upisnine na ime troškova upisa,
 9. dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog