Prijemni.rs
Maturang
  • Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Šapcu


 

Vaspitači igraju veoma važnu ulogu u društvu, jer su odgovorni za razvoj dece u ranom detinjstvu, što je ključno za njihov dalji razvoj i uspeh u životu. Rad sa decom može biti veoma izazovan, ali istovremeno i veoma ispunjavajući. Vaspitači mogu ostvariti veliki uticaj na živote dece kojima se bave, pomažući im da razviju samopouzdanje, veštine socijalizacije, kao i znanja i veštine neophodne za dalje obrazovanje.

Vaspitač je stručna osoba koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem dece u predškolskim ustanovama i obučena je da prati i podstiče fizički, emocionalni, intelektualni i socijalni razvoj dece kroz različite aktivnosti i igre, u skladu sa pedagoškim pravcima i metodama.

Ovi diplomirani stručnjaci u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, sa znanjem o razvojnoj psihologiji i pedagogiji, najčešće svoje znanje ne dobijaju samo sa studija već i sa brojnih edukacija koje mnoga udruženja i asocijacije održavaju. Njihova oblast rada obuhvata organizovanje i vođenje različitih aktivnosti, igara i programa za decu, kao i komunikaciju sa roditeljima i saradnicima.

Karijerne mogućnosti za diplomirane vaspitače

Diplomirani vaspitači mogu se baviti različitim zanimanjima u vezi sa predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, uključujući:

  • rad u javnim ili privatnim predškolskim ustanovama,
  • rad u obrazovnim organizacijama koje se bave razvojem i implementacijom obrazovnih programa,
  • rad u državnim institucijama koje se bave obrazovanjem,
  • rad u nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom dece i njihovih prava.

Međutim, karijerni put vaspitača može da se razvija u različitim pravcima, u zavisnosti od interesovanja i ambicija. Pored rada u predškolskim ustanovama, vaspitači mogu raditi u organizacijama koje se bave obrazovanjem i vaspitanjem dece, razvojem i implementacijom obrazovnih programa, kao i u obrazovnim institucijama i na fakultetima, koji podrazumevaju sledeće pozicije:

Pedagoški savetnik

Vaspitači sa dodatnim obrazovanjem u oblasti pedagogije mogu se zaposliti kao pedagoški savetnici u školama ili drugim obrazovnim ustanovama.

Autor i/ili urednik obrazovnih programa

Diplomirani vaspitači koji imaju iskustva u kreiranju i razvijanju programa za predškolsko obrazovanje mogu raditi kao autori i/ili urednici obrazovnih programa.

Trener za predškolsko obrazovanje

Diplomirani vaspitači mogu obučavati druge vaspitače iz oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Predavač na fakultetu

Vaspitači sa višim stepenom obrazovanja mogu se zaposliti kao predavači na fakultetima u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Takođe, postoje mogućnosti za napredovanje u hijerarhijskom smislu i preuzimanje menadžerskih pozicija u predškolskim ustanovama.

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog