Prijemni.rs
Maturang
 • Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Šapcu





O Ustanovi

Akademija strukovnih studija Šabac je osnovana Odlukom Vlade Republike Srbije 05 broj 02-02-5149/2019-1 od 18.07.2019. godine i to statusnom promenom spajanja tri škole:

 • Visoke medicinske i poslovno-tehnološke škole strukovnih studija Šabac
 • Visoke poljoprivredne škole strukovnih studija Šabac
 • Visoke škole strukovnih studija za vaspitače Šabac

Akademija je osnovana u cilju promovisanja i podizanja ugleda strukovnog visokog obrazovanja. Statusna promena doprinela je efektivnijem, efikasnijem i ekonomičnijem ostvarivanju ciljeva visokog strukovnog obrazovanja i njegovom povezivanju sa potrebama tržišta rada.

Akademiju danas čine tri Odseka, na kojima trenutno studira preko 1600 studenata na osnovnim i master studijama. U nastavnom procesu Akademije angažovano je oko 100 nastavnika i preko 70 saradnika. Odseci Akademije strukovnih studija Šabac su:

 • Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije
 • Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam
 • Odsek studija za vaspitače i medicinske sestre vaspitače

Akademija strukovnih studija Šabac je visokoškolska ustanova koja obavlja delatnost visokog obrazovanja kroz ostvarivanje osnovnih i master strukovnih studija iz nekoliko naučnih oblasti tehničko-tehnoloških, društveno-humanističkih i medicinskih nauka. 

Akademija realizuje osnovne i master strukovne studije u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, i na taj način osposobljava studente za primenu stečenih znanja i veština neophodnih za uključivanje u savremene radne tokove i procese.

Strukovne studije na Akademiji strukovnih studija Šabac realizuju se kroz dva nivoa:

 1. strukovne studije prvog stepena ili osnovne strukovne studije koje traju tri godine i na kojima studenti stiču 180 ESPB bodova
 2. studije drugog stepena ili master strukovne studije koje traju dve godine i na kojima studenti stiču 120 ESPB bodova

Studije na Akademiji se realizuju na osnovu akreditovanih studijskih programa. Svaki studijski program se reakredituje nakon 7 godina.

Odsek studija za vaspitače i medicinske sestre - vaspitače

Osnovne strukovne studije

 • Strukovni vaspitač
 • Strukovna medicinska sestra - vaspitač 

Specijalističke strukovne studije

 • Obrazovanje strukovnih vaspitača - specijalista za fizičko vaspitanje
 • Obrazovanje strukovnih vaspitača - specijalista za metodiku realizacije pripremnog predškolskog programa
 • Obrazovanje strukovnih vaspitača - specijalista za muzičkoscenski izraz
 • Obrazovanje strukovnih vaspitača - specijalista za likovno vaspitanje
 • Obrazovanje strukovnih vaspitača - specijalista za rad sa decom ranog uzrasta

Master strukovne studije

 • Strukovni vaspitač

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »



Vesti o studiranju





Saveti za polaganje prijemnog