Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Akreditacija

akreditacija

Akreditacije Visoke škole zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete, Bratislava, Slovačka:

 

  • Akreditacija Ministarstva školstva, nauke istraživanja i sporta Slovačke Republike.Kod vrednovanja u okviru celokupne akreditacije visokog školstva u Slovačkoj, u oblasti društvene i bihevioralne nauke, Visoka škola zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete, Bratislava, Slovačka je zauzela prvo mesto.
  • Međunarodna akreditacija (u prilogu akreditacioni izveštaj od 22. 4. 2012. godine), izdata od strane međunarodne akreditacione komisije, čiji su članovi profesori iz Velike Britanije, Italije, Austrije i SAD.
  • Godine 2008. VŠZaSPSvA je dobila prvu akreditaciju Ministarstva školstva, nauke, istraživanja i sporta Slovačke Republike za održavanje nastave u isturenom odeljenju u Bačkom Petrovcu, na slovačkom jeziku, za smer Socijalni rad.
  • Godine 2013. reakreditacija za održavanje nastave za eksternu i dnevnu formu za smer Socijalni rad od strane Ministarstva školstva, nauke, istraživanja i sporta Slovačke Republike.
  • Godine 2018. kompleksna akreditacija Ministarstva školstva Republike Slovačke za smer Zdravstvena nega.


Opširnije informacije pronadjite ovde.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog