Prijemni.rs
Maturang
 • Visoka tehnička škola strukovnih studija - Novi Beograd
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


Uslovi upisa

Na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija imaju pravo da se prijave kandidati koji su završili srednje obrazovanje u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju.

Za upis na studijski program Zdravstvena nega neophodno je da kandidati imaju završenu gimnaziju ili srednju medicinsku školu u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidat može da se upiše na studijski program osnovnih studija u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije (budžetski student) ukoliko se nalazi na Konačnoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako ostvari najmanje 51 bod. Student može biti finansiran iz budžeta samo jedanput na istom stepenu studija.

Kandidat može da se upiše na studijski program osnovnih studija u statusu studenta koji se sam finansira (samofinansirajući student) ukoliko se nalazi na Konačnoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata i ako ostvari najmanje 30 bodova.

1. Prijava 

Kandidati za upis na osnovne studije najpre popunjavaju elektronsku prijavu.

Kandidati za upis na osnovne studije u prostorije Odseka dostavljaju dokumente date na donjem spisku. Podnose se originalna dokumenta na uvid i fotokopije koje se zadržavaju. Fotokopije ne moraju da budu overene.

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Svedočanstva svih razreda završene srednje škole
 • Diploma o položenom završnom / maturskom ispitu
 • Potvrda o izvršenoj uplati troškova za polaganje prijemnog ispita. 

2. Prijemni ispit

Prijemni ispit se polaže u terminima i na načine koji se definišu Konkursom za upis. 

2.1 Tehničko-tehnološki i društveno-humanistički programi

Kandidati za upis na tehničko-tehnološke i društveno-humanističke studijske programe se rangiraju na osnovu uspeha u prethodnom obrazovanju i na osnovu rezultata ostvarenog na prijemnom ispitu. Maksimalan broj bodova koje ovi kandidati mogu da imaju na osnovu ocena u srednjoj školi je 40 (zbir prosečnih ocena sva četiri razreda pomnožen se sa dva i zaokružen na dve decimale), a maksimalan broj bodova koje mogu da ostvare na prijemnom ispitu je 60.

Prijemni ispit za upis na studijske programe iz tehničko-tehnološkog i društveno-humanističkog polja obuhvata:

 • Test opšteg informisanja (60 bodova) ili
 • Test iz matematike (60 bodova)

Kandidati biraju koji od ova dva testa će polagati.

2.2 Studijski program Zdravstvena nega

Prijemni ispit za upis na studijski program Zdravstvena nega podrazumeva Test iz biologije (60 bodova).

2.3 Studijski programi iz oblasti dizajna

Kandidati za upis na studijske programe iz oblasti dizajna se rangiraju na osnovu uspeha u prethodnom obrazovanju i na osnovu rezultata ostvarenog na prijemnom ispitu. Maksimalan broj bodova koje ovi kandidati mogu da imaju na osnovu ocena u srednjoj školi je 20 (zbir prosečnih ocena sva četiri razreda zaokružen na dve decimale), a maksimalan broj bodova koje mogu da ostvare na prijemnom ispitu je 80.

Kandidati za upis na studijske programe Grafički dizajn, Dizajn industrijskih proizvoda, Modni dizajn proizvoda od kože, Koncept i karakter ditajn, Dizajn enterijera i UI/UX dizajn  polažu prijemni ispit koji obuhvata:

 • Crtanje (40 bodova),
 • Test sklonosti i sposobnosti (20 bodova) i
 • Test opšteg informisanja (20 bodova)

Nakon prijemnog ispita utvrđuje se rang lista kandidata na osnovu koje se stiče pravo na upis. Kandidati se rangiraju na osnovu ukupnog broja bodova. Ako dva kandidata imaju identičan broj bodova, prednost ima onaj kandidat koji je ostvario više bodova na prijemnom ispitu.

3. Upis

Kandidati koji su stekli pravo upisa, donose ORIGINALNE DOKUMENTE date na donjem spisku. Ovi dokumenti se zadržavaju. Pri upisu, kandidati dobijaju indekse i ŠV-20 obrasce neophodne za upis.

Dokumenti za upis na osnovne studije

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Dve identične fotografije 3,5 h 4,5 cm
 • Svedočanstva svih razreda završene srednje škole i diploma o položenom
 • završnom / maturskom ispitu
 • Potvrda o izvršenoj uplati naknade za troškove upisa .
 • Potvrda o uplati prve rate školarine (samofinansirajući studenti). Prva rata iznosi 40% godišnje školarine.
 • Kandidati koji su u radnom odnosu treba da prilože i potvrdu o zaposlenju.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog