Prijemni.rs
Maturang
 • Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


Uslovi upisa

U prvu godinu studija mogu se upisati kandidati koji imaju odgovarajuće srednje obrazovanje, po studijskim programima:

 1. Strukovna medicinska sestra: srednja medicinska škola i gimnazija
 2. Strukovna medicinska sestra-babica: srednja medicinska škola i gimnazija
 3. Strukovni sanitarno - ekološki inženjer: srednja škola u četvorogodišnjem trajanju
 4. Strukovni medicinski radiolog: srednja škola u četvorogodišnjem trajanju
 5. Strukovni fizioterapeut: srednja škola u četvorogodišnjem trajanju
 6. Strukovni radni terapeut: srednja škola u četvorogodišnjem trajanju
 7. Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog: srednja škola u četvorogodišnjem trajanju
 8. Strukovni nutricionista dijetetičar: srednja škola u četvorogodišnjem trajanju
 9. Strukovni kozmetičar estetičar: srednja škola u četvorogodišnjem trajanju

Prijava na konkurs

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta i fotokopije sledećih dokumenata: 

 • prijava na konkurs
 • diploma srednje škole
 • svedočanstva za sva četiri razreda srednje škole
 • izvod iz matične knjige rođenih sa hologramom
 • uverenje o državljanstvu ne straije od 6 meseci
 • lekarsko uverenje ne straije od 6 meseci
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita

Prijemni ispit

Prijemni ispit se polaže iz predmeta Zdravstvena nega po planu i programu srednje medicinske škole, za sledeće studijske programe: Strukovna medicinska sestra, Strukovna medicinska sestra - babica i Strukovna medicinska sestra - vaspitač. 

Prijemni ispit se polaže iz predmeta Biologija po plani i programu srednje medicinske škole, za sledeće studijske programe: Strukovni sanitarno-ekološki inženjer i strukovni kozmetičar-estetičar. 

Rangiranje kandidata

Izbor kandidata vrši se na osnovu sledećih merila:

I – Opšteg uspeha iz srednje škole koji se vrednuje i izračunava u bodovima, na sledeći način: Saberu se prosečne ocene za svaki razred (koje su navedene na svakom svedočanstvu) i dobijeni zbir se pomnoži sa dva. Ukoliko je na svedočanstvu prosečna ocena napisana sa više decimala, vrši se zaokruživanje na dve decimale. Po ovom osnovu kandidat može ostvariti najmanje 12 a najviše 40 bodova.

II – Uspeha na prijemnom ispitu koji se vrednuje u bodovima ostvarenim rešavanjem tri testa: – za test iz stranog jezika od 0 do 30 bodova, – za drugi izborni predmet od 0 do 20 bodova i – za praktični ispit ili test informisanosti od 0 do 10 bodova. Po ovom osnovu kandidat može ostvariti najviše 60 bodova.

Na osnovu navedenih merila dobija se ukupan broj bodova (najviše 100) koji služi kao kriterijum za formiranje RANG LISTE kandidata. Rang lista je složena po broju ostvarenih bodova, od najvećeg do najmanjeg, tako da će se na prvom mestu naći kandidat koji je po pomenutim merilima ostvario najveći broj bodova.

Upis kandidata

Kandidati koji steknu pravo na upis donose sledeća dokumenta: 

1. ORIGINALNA DOKUMENTA

 • diploma srednje škole
 • sva četiri svedočanstva srednje škole
 • izvod iz matične knjige rođenih sa hologramom
 • uverenje o državljanstvu ne starije od 6 meseci
 • lekarsko uverenje ne starije od 6 meseci

2. Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm
3. Fotokopija lične karte
4. Dokaz o uplati prve rate školarine 
5. Benefitna kartica Saveza studenata sa trogodišnjim članstvom i periodom važenja
6. Dokaz o uplati članarine za Studentsku konferenciju Akademija strukovnih studija Srbije (SKASSS)
7. Indeks i ŠV obrazac (dobijaju se u Školi)
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog