Prijemni.rs
Maturang
 • Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Ustanovi

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu (Viša medicinska škola u Beogradu)  osnovana je 07. januara 1958. godine, kao prva viša medicinska škola u Narodnoj Republici Srbiji. Škola je počela sa radom septembra iste godine, sa osnovnim zadatakom da obrazuje kadrove više stručne spreme za rad u zdravstveno-socijalnim ustanovama, za organizatore patronažne službe, za rad na zdravstvenom vaspitanju kao i za rad u higijenskoj službi i sanitarnoj inspekciji. U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu je visokoškolska ustanova osnovana od strane Vlade Republike Srbije i u državnom je vlasništvu, sa sedištem u Zemunu, ul. Cara Dušana  broj 254.

U prvom periodu koji je trajao do 1963. godine škola je bila internatskog tipa i školovanje je trajalo tri godine.

Brz razvoj medicinske nauke, izdvajanje brojnih specijalizacija i subspecijalizacija, rezultirao je potrebom za školovanjem novih profila zdravstvenih radnika na višem nivou.

Tako se 1964. godine u Školi otvara odsek viših fizioterapeuta, 1965. godine i odsek viših radnih terapeuta. Školske 1973/74. godine upisani su prvi studenti na grupi viših ortotičko-protetičkih tehničara, a 1974/75. godine i prvi viši rendgen tehničari.

Školske 1987/88 godine se otvara odsek viših dijetetičara-nutricionista, 1990/91. je otvoren odsek viših zubnih tehničara-protetičara i 1995/96. godine smer viših medicinsko-laboratorijskih tehničara.

Smer viši estetičar-kozmetičar otvoren je školske 1999/2000. godine, a smer viša stomatološka sestra školske 2000/01.

Škola je sa radom otpočela u zgradi sadašnje srednje medicinske škole u Deligradskoj ulici 31, pa se preselila u ulicu Vojvode Milenka 33, zatim u ulicu Pante Srećkovića 2, da bi 1988. godine dobila svoju stalnu zgradu u ulici Cara Dušana 254. u Zemunu.

Studijski programi 

Osnovne strukovne studije

1. Strukovna medicinska sestra

2. Strukovna medicinska sestra - babica

3. Strukovna medicinska sestra - vaspitač

4. Strukovni zubni protetičar

5. Strukovni kozmetičar estetičar

6. Strukovni medicinski radiolog

7. Strukovno medicinsko-laboratorijski tehnolog

8. Strukovni nutricionista dijetetičar

9. Strukovni radni terapeut 

10. Strukovni sanitarno-ekološki inženjer

11. Strukovni fizioterapeut 

Master strukovne studije

1. Strukovni master medicinska sestra

 • Modul Javno zdravlje
 • Modul Anestezija i reanimacija
 • Modul Instrumentiranje u operacionoj sali
 • Modul Klinička nega
 • Modul Metodika nastave

2. Strukovni master radni terapeut-terapeutska rehabilitacija

3. Strukovni master sanitarno-ekološki inženjer-sanitarno inženjerstvo

4. Strukovni master fizioterapeut - sportska rehabilitacija

5. Strukovni master fizioterapeut - terapeutska rehabilitacija


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog