Prijemni.rs
Maturang
 • Visoka železnička škola strukovnih studija u Beogradu
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


Prijemni ispiti i uslovi za upis 

Budući studenti osnovnih strukovnih studija podnose prijavu za polaganje prijemnog ispita u skladu sa Zajednickim konkursom za upis na visoke škole strukovnih studija koji raspisuje Ministarstvo prosvete Republike Srbije. Zajednički konkurs se objavljuje u posebnom informatoru koji se prodaje na kioscima dnevne štampe i izlazi početkom juna meseca. Za upis mogu da konkurišu kandidati koji su završili srednju školu i koji su polagali prijemni ispit iz jednog od predmeta po programu srednje škole.

Prijavljeni kandidati za upis na studijske programe: Železnički saobraćaj, Železničko mašinstvo, Elektrotehnika u saobraćaju, Železničko građevinarstvo, Javni gradski i industrijski saobraćaj i Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju prijemni ispit polažu po izboru iz jednog od sledeća tri predmeta: Matematika, Osnovi saobraćaja i Fizika, a na studijskim programu Komercijalno poslovanje železnice kandidati polažu prijemni ispit po izboru i jednog od sledeća tri predmeta: Matematika, Osnovi saobraćaja i Poslovna ekonomija.

Bez polaganja prijemnog ispita mogu da se upišu strani studenti prema proceduri koju je propisalo Ministarstvo prosvete Republike Srbije.

Škola tokom juna meseca organizuje intenzivnu pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita koja je besplatna. Informacije se mogu dobiti posredstvom telefona: (011)32-92-517 i 27-68-095, mail-a: office@vzs.edu.rs ili preko sajta: www.vzs.edu.rs.

Dokumenta za prijavljivanje na konkurs: Prijavni list (dobija se na dan prijavljivanja na šalteru Službe za studentska pitanja); Fotokopije svedočanstva sva tri ili cetiri razreda srednje škole (original na uvid); Fotokopija diplome o završnom - maturskom ispitu (original na uvid); Izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija i/ili original); Dokaz o uplati troškova za organizovanje prijemnog ispita (original uplatnica).

Prijemni ispit se polaže u učionicama Škole prema prethodno istaknutom rasporedu. Za polaganje prijemnog ispita potrebno je doneti potvrdu dobijenu prilikom prijavljivanja, ličnu kartu i pribor za pisanje. Posle polaganja prijemnog ispita formira se rang lista kandidata na bazi postignutog uspeha u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita. Kandidati koji ispunjavaju uslove za finansiranje iz budžeta Republike Srbije, propisane Zajedničkim konknursom, upisuju se na teret budžeta Republike Srbije, a ostali kandidati u skladu sa uslovima Zajedničkog konkursa upisuju se u režimu plaćanja školarina.

Dokumenta za upis: svedočanstvo tri ili cetiri razreda srednje škole (originalna); diploma o završnom - maturskom ispitu (original); izvod iz matične knjige rođenih (original); dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm; dva obrasca ŠV-20 (kupuju se na šalteru Škole); indeks (kupuje se na šalteru Škole); dokaz od uplati troškova samofinansiranja (original uplatnica).

Kvote za upis možete videti na www.vzs.edu.rs
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog