Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Master strukovne studije Beograd

GRAFIČKA PROIZVODNJA

Cilj studijskog programa je da obrazuje strukovne master inženjere za potrebe grafičke industrije, koji će biti osposobljeni da kreiraju razvoj proizvodnih kapaciteta i upravljaju grafičkom proizvodnjom. Studenti stiču napredna znanja i veštine u oblasti grafičke proizvodnje u skladu sa zahtevima tržišta i mogućnostima koje pruža intenzivan napredak grafičke tehnologije. Posebna pažnja se posvećuje studentu i njegovim potrebama da pristupačno i kvalitetno stekne potrebne kompetencije. Studijski program omogućiće studentima da profesionalno upravljaju procesima grafičke proizvodnje.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni master inženjer tehnologije.

GRAFIČKI DIZAJN*

Cilj studijskog programa je da se na kvalitetan i savremen način obrazuju stručnjaci osposobljeni za rad u studijima za dizajn, marketing agencijama i izdavačkim kućama na poslovima grafičkog dizajna. Studijski program ima tri modula: Dizajn ambalaže i oglašavanje (po klasičnom i dualnom modelu studija), Dizajn vizuelnog identiteta i Oblikovanje knjige. Studenti stiču znanja i veštine potrebne za stručno izvođenje složenijih dizajnerskih rešenja u skladu sa estetskim, funkcionalnim i tehničkim zahtevima tržišta, odnosno da analiziraju i razvijaju koncepte i primenu projektnih zadataka.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni master dizajner.
Ovaj studijski program se realizuje po klasičnom i dualnom modelu studija.

INTERDISCIPLINARNI DIZAJN*

Cilj studijskog programa je osposobljavanje studenata za stručno izvođenje složenijih interdiciplinarnih dizajnerskih rešenja u skladu sa estetskim, funkcionalnim i tehničkim zahtevima privrede i tržišta. Studenti stiču kompetencije sposobnosti utemeljenja sopstvenog rada u teorijski i istorijski okvir dizajna, veštine učestvovanja u diskusijama o poziciji dizajna u društvenom, kulturnom, ekološkom i ekonomskom kontekstu, vladanje terminologijom, opštim i stručnim veštinama u užim oblastima kao i iz interdisciplinarne perspektive. Studenti će moći da rade u studijima za dizajn, biroima, proizvodnji, marketinškim agencijama, kao i da razvijaju sopstveno preduzetništvo.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni master dizajner.
Ovaj studijski program se realizuje po klasičnom i dualnom modelu studija.

INDUSTRIJA 4.0

Cilj studijskog programa je obrazovanje stručnjaka u oblasti mehatronike osposobljenih za rešavanje složenih inženjerskih problema. Studenti će steći znanja i veštine za pronalaženje rešenja pri programiranju sistema industrijske automatizacije, aditivnu proizvodnju, održavanje proizvodnih sistema, kao i za razvoj inovativnih tehničko-tehnoloških rešenja. Sticanjem znanja i veština na predmetima ovog studijskog programa obrazuju se strukovni master inženjeri kompetentni za obavljanje poslova u kompanijama koje se bave implementacijom i održavanjem mehatroničkih sklopova i sistema.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni master inženjer mehatronike.

INŽENJERSTVO ZAŠTITE

Cilj studijskog programa je obrazovanje stručnjaka koji će moći da planiraju, sprovode, kontrolišu i unapređuju aktivnosti, postupke i mere u oblastima zaštite – bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine, zaštite od požara, vanrednih situacija i srodnih oblasti. Realizacija nastave se zasniva na usvajanju naprednih stručnih znanja, oslanjajući se na aktuelna načela, propise i standarde. Na ovaj način diplomirani studenti stiču kompetencije koje omogućavaju konkurentost na tržištu rada i zapošljavanje u širokom spektru organizacija na poslovima u oblasti inženjerstva zaštite.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni master inženjer zaštite.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ

Cilj studijskog programa je da se na savremen i kvalitetan način, kroz teorijsku i praktičnu nastavu obrazuju strukovni master inženjeri zaštite životne sredine. Studijski program usmeren je ka sticanju znanja i veština koje omogućavaju temeljno poznavanje i razumevanje sistema zaštite životne sredine, odnosno obrazovanju stručnjaka za uspešno obavljanje inženjerskih poslova i aktivno uključivanje u procese rada u javnim i privatnim sistemima koji se bave zaštitom i kontrolom kvaliteta vazduha, vode i zemljišta, upravljanjem otpadom i implementacijom koncepta održivog razvoja u praksi.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni master inženjer zaštite životne sredine.

INŽENJERSTVO ZAŠTITE OD КATASTROFALNIH DOGAĐAJA I POŽARA*

Cilj studijskog programa je osposobljavanje strukovnih master inženjera koji će moći da planiraju i projektuju mere za zaštitu od požara i projektuju zone opasnosti. Pored toga moći će da rade u poljima forenzičkog inženjerstva, projektovanja i održavanja protivpožarnih sistema, nadzora u sistemima zaštite od požara i vanrednim situacijama, analize i upravljanja rizikom od požara i katastrofalnih događaja, izrade planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, organizovanja i upravljanja u sistemima zaštite od požara i vanrednim situacijama, primenom IT rešenja i upravljanjem dokumentima.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer zaštite od katastrofalnih događaja i požara.

Ovaj studijski program se realizuje po klasičnom i dualnom modelu studija.

MAŠINSKO INŽENJERSTVO*

Cilj studijskog programa je savremeno obrazovanje budućih master strukovnih inženjera mašinstva. U okviru modula CNC tehnologije i sistemi studenti stiču znanja u oblastima projektovanje CNC tehnologija, alata i pribora primenom 3D modeliranja, računarski podržane simulacije procesa obrade, kontrole i automatizacije proizvodnje i dr. Na modulima Procesna tehnika i termotehnika student se osposobljava za poslove izgradnje, održavanja i eksploatacije termotehničkih, termoenergetskih i procesnih sistema, regulisanja strujnih i toplotnih procesa u industriji, projektovanje i izvođenje instalacija i dr.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni master inženjer mašinstva.
Ovaj studijski program se realizuje po klasičnom i dualnom modelu studija.

INTEGRISANI SISTEMI MENADŽMENTA*

Cilj studijskog programa je obrazovanje strukovnih master inženjera menadžmenta, koji su
osposobljeni za poslove u oblasti projektovanja, uspostavljanja, primene, održavanja, poboljšavanja i provera sistema menadžmenta, i ocenjivanja usaglašenosti proizvoda, usluga, procesa i osoba, u skladu sa međunarodnim i nacionalnim propisima i standardima. Svršeni studenti mogu se zaposliti u organizacijama svih vrsta delatnosti i veličina, a svojim angažovanjem doprinose uspostavljanju efektivnog, efikasnog i održivog poslovanja, obezbeđenju i unapređenju kvaliteta proizvoda i usluga, u ekonomiji zasnovanoj na znanju i informacijama, u uslovima stalnih promena, digitalne transformacije i inovativnih tehnologija.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni master inženjer menadžmenta.
Ovaj studijski program se realizuje po klasičnom i dualnom modelu studija.

DRUMSКI SAOBRAĆAJ, TRANSPORT I LOGISTIКA

Cilj studijskog programa je da obezbedi studentima znanja koja ga čine kompetentnim za upravljanje radnim aktivnostima u skladu sa savremenom transportnom politikom i pravcima razvoja saobraćajno-transportnog sistema. Diplomirani studenti biće kompetentni za organizaciju međunarodnog transporta robe i putnika, upravljanje radom voznih parkova, organizaciju aktivnosti u logističkim centrima i skladištima, špediterskim poslovima, upravljanje bezbednošću saobraćaja, veštačenja, izradu tehničke dokumentacije, primenu standarda i obezbeđenje kvaliteta, poznavanje savremenih IT alata i dr.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni master inženjer saobraćaja.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog