Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Master strukovne studije Beograd

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Dizajn, Grafički dizajn, Zaštita životne sredine (ekologija), Mašinstvo, Saobraćaj, Mehatronika,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

GRAFIČKI DIZAJN

Studijski master program Grafički dizajn zasnovan je na savremenom kurikulumu koji prati tokove razvoja dizajna i savremene tehnologije. Osnovni cilj studijskog programa je da se na kvalitetan i savremen način, kroz teorijsku i praktičnu nastavu, obrazuju stručnjaci sposobni za rad u studijima za dizajn, marketing agencijama ili izdavaštvu na poslovima grafičkog dizajnera. Studenti stiču znanja i veštine potrebne za stručno izvođenje složenijih dizajnerskih rešenja u skladu sa estetskim, funkcionalnim i tehničkim zahtevima privrede i tržišta.

Studenti će biti obučeni da samostalno ili u timu, analiziraju i razvijaju zadovoljavajuće koncepte i primenu projektnih zadataka, kroz posmatranje problema sa različitih aspekata. Studijski program je usmeren na kontinuiranu saradnju sa eminentnim privrednim i društvenim organizacijama kroz studijske posete, stručnu praksu i projekte. Studijski program ima tri modula: Dizajn vizuelnog identiteta (DVI), Oblikovanje knjige (OBK) i Dizajn ambalaže i oglašavanje (DAO).

Dualni model studija Master studijskog programa Dizajn ambalaže i oglašavanje doprinosi da se posredstvom učenja kroz rad kod poslodavaca Ball packaging i agenciju SVA da odbrani studenti prodube svoja teorijska i praktična znanja iskustvom iz privrede i radom na realnim projektima.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni master dizajner

Ovaj studijski program se realizuje na dva modula – Klasični model studija i Dualni model strudija.

GRAFIČKA PROIZVODNJA

Cilj studijskog programa master strukovnih studija Grafička proizvodnja je da obrazuje strukovne master inženjere grafičke proizvodnje, za potrebe grafičke industrije koji će moći da odgovore sledećim zahtevima: kreiranje razvoja proizvodnih kapaciteta I upravljanje grafičkom proizvodnjom.

Studenti stiču produbljena znanja i veštine u oblasti grafičke proizvodnje u skladu sa zahtevima tržišta i mogućnostima koje pruža intenzivan napredak grafičke tehnologije, vodeći računa o principima zaštite životne sredine. Posebna pažnja se posvećuje studentu i njegovim potrebama da pristupačno i kvalitetno stekne potrebne kompetencije, koje su društveno opravdane i korisne. Kompetencije stečene realizacijom studijskog programa omogućiće studentu da se neposredno i adekvatno uključi u rukovođenje grafičkom proizvodnjom.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni master inženjer tehnologije

INŽENJERSTVO ZAŠTITE

Studijski program master strukovnih studija Inženjerstvo zaštite zasnovan je na savremenom kurikulumu i nastavnim planovima predmeta koji prate aktuelne trendove i tokove u oblasti zaštite, čime se na kvalitetan i savremen način obrazuju strukovni master inženjeri zaštite u skladu sa prepoznatim potrebama društva.

Svrha studijskog programa je da se školuju stručnjaci koji će moći da planiraju, sprovode, kontrolišu i unapređuju aktivnost, postupke i mere u oblastima zaštite – bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine, zaštite od požara, bezbednosti proizvoda i srodnih oblasti. Realizacija nastave se zasniva na usvajanju savremenih i naprednih stručnih znanja od strane studenata, oslanjajući se na aktuelna načela, propise i standarde. Na ovaj način diplomirani studenti stiču kompetencije koje omogućavaju konkurentost na tržištu rada i zapošljavanje u širokom spektru organizacija na poslovima u oblasti inženjerstva zaštite.

Studijski program je usmeren na permanentnu saradnju sa privrednim i društvenim organizacijama u oblasti inženjerstva zaštite, kako bi se sagledali zahtevi i potrebe okruženja u cilju osavremenjavanja sadržaja i metoda nastavnog procesa.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni master inženjer zaštite

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ 

Studijski program master strukovnih studija Zaštita životne sredine i održivi razvoj je zasnovan na savremenom kurikulumu, odnosno savremenim nastavnim planovima koji prate trendove na polju zaštite životne sredine i koji su usklađeni sa savremenim konceptom održivog razvoja. Osnovni cilj studijskog programa je da se na savremen i kvalitetan način, kroz teorijsku i praktičnu nastavu obrazuju strukovni master inženjeri zaštite životne sredine. Studijski program usmeren je ka sticanju znanja i veština koje omogućavaju temeljno poznavanje i razumevanje sistema zaštite životne sredine.

Cilj realizacije studijskog programa jeste obrazovanje stručnjaka za uspešno obavljanje inženjerskih poslova i aktivno uključivanje u procese rada u javnim i privatnim sistemima koji se bave zaštitom i kontrolom kvaliteta vazduha, vode i zemljišta, upravljanjem otpadom i implementacijom koncepta održivog razvoja u praksi. Studijski program je usmeren na permanentnu saradnju sa privrednim i društvenim organizacijama koje se bave zaštitom životne sredine od zagađenja kako bi se sagledali realni problemi okruženja u cilju osavremenjavanja sadržaja i metoda nastavnog procesa.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni master inženjer zaštite životne sredine

BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA I ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I TRANSPORTA

Studijski program Bezbednost u saobraćaju i organizacija saobraćaja i transporta predstavlja sintezu praktičnih znanja i veština koje su savremenom strukovnom inženjeru saobraćaja potrebne za efikasno rukovođenje poslovima organizacije saobraćaja i transporta, regulisanja i bezbednosti saobraćaja i analizu i informisano donošenje odluka za unapređenje efikasnosti saobraćajno-transportnih procesa.

Nastavni plan studijskog programa obrađuje savremene trendove u saobraćajnom inženjerstvu, u okviru kojeg se detaljnije izučavaju propisi i standardi u saobraćaju i transportu, špedicija i logistika, preventivne aktivnosti u bezbednosti saobraćaja, analiza, uviđaji i veštačenje saobraćajnih nezgoda, upotreba informacionih tehnologija, upravljanje saobraćajnom infrastrukturom i ponašanje u radnom okruženju. Osnovni cilj studijskog programa jeste da student razvije sposobnost kritičkog i analitičkog razmišljanja i dostigne viši nivo kompetentnosti u struci i poslovnoj komunikaciji.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni master inženjer saobraćaja

KOMPJUTERSKI MAŠINSKI SISTEMI

Svrha studijskog programa Kompjuterski mašinski sistemi, kroz modul master strukovni inženjer mašinstva je da obrazuje master strukovne inženjere mašinstva, koji su kompetentni da po završetku master studija rade u konstrukcionim biroima, kao konstruktori složenih mašinskih elemenata i konstrukcija, u pripremi proizvodnje, kao tehnolozi-programeri, u proizvodnji, u sektoru kontrole kvaliteta i u računarskim centrima projektno-proizvodnih preduzeća, kao i u uslužnim delatnostima. Pored prethodnog master strukovni inženjeri su osposobljeni da prate i primenjuju najnovija tehničko-tehnološka dostignuća na polju primene računara u projektno-proizvodne svrhe, da sagledavaju najnovija tehnološka dostignuća, da analiziraju i upoređuju tehnološke varijante i primenjuju savremene metode sa ciljem ostvarivanja boljih proizvodnih rezultata na način koji pokazuje profesionalan pristup struci. U skladu sa ciljevima vrši se edukacija studenata iz oblasti računarske tehnike, programiranja, mašinskih materijala, obradnih sistema i programiranja CNC alatnih mašina, korišćenjem najnovijih CAD / CAM paketa.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Master strukovni inženjer mašinstva

MAŠINSKO INŽENJERSTVO

Studijski program Mašinsko inženjerstvo obezbeđuje savremeno obrazovanje budućih master strukovnih inženjera mašinstva. Studenti se pri upisu odlučuju za jedan od četiri modula po klasičnom modelu studiranja (KMS), odnosno po dualnom modelu studiranja (DMS): CNC tehnologije i sistemi (M1 – KMS, M3 - DMS) ili Procesna tehnika i termotehnika (M2 – KMS, M4 - DMS). Tokom realizacije nastave studentima se pružaju mogućnosti za sticanje znanja, veština i sposobnosti korišćenjem raspoloživih tehničkih kapaciteta (laboratorija, mašina i opreme) uz podršku kompetentnog nastavnog kadra. U okviru modula CNC tehnologije i sistemi studenti podižu nivo teorijskih i praktičnih znanja u odnosu na osnovne strukovne studije u specifičnim oblastima kao što su projektovanje CNC tehnologija primenom savremenih specijalizovanih softvera, projektovanje alata i pribora primenom 3D modeliranja, računarski podržana simulacija procesa obrade, izbor optimalnih režima obrade, kontrola kvaliteta proizvoda, automatizacija proizvodnje i sl.

Na modulima Procesna tehnika i termotehnika studenti su u prilici da steknu specifična znanja koja predstavljaju osnovu za projektovanje, izvođenje, eksploataciju i održavanje procesnih i termotehničkih sistema. Tokom studija studenti nadograđuju znanja u oblastima koje su vezane za  sistema grejanja i klimatizacije, rashladna postrojenja, posude pod pritiskom, gasne instalacije, strujno-tehnička merenja, energetsku efikasnost, analizu energetskih karakteristika objekata i termotehničkih instalacija i obnovljive izvore energije. 

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni master inženjer mašinstva

Ovaj studijski program se realizuje na dva modula – Klasični model studija i Dualni model studija.

PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

Studijski program master strukovnih studija, Prehrambena tehnologija, je orijentisan na sticanje praktičnih znanja i veština i osposobljavanju budućih stručnjaka, strukovnih master inženjera tehnologije, za primenu savremenih tehničkih i tehnoloških rešenja u poboljšanju kvaliteta u oblasti prehrambene tehnologije. Interes za kadrove iz ove oblasti iskazuju: prehrambena industrija (razvoj novih proizvoda, komunikacija u smislu edukacije potrošača, kontrola kvaliteta i bezbednost proizvoda) I ustanove koje vrše kontrolu kvaliteta i bezbednosti hrane, kao i ustanove koje prate primenu standarda i usklađenosti pravilnika vezano za uvoz i izvoz hrane. Pri koncipiranju ovih studija, prihvaćeni su najviši standardi modernog visokoškolskog obrazovanja, definisanim Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije, kao i bolonjskom deklaracijom.

Osnovni cilj studijskog programa je da se na kvalitetan i savremen način, kroz teorijsku i praktičnu nastavu, obrazuju master inženjeri tehnologije. Studijski program je usmeren na permanentnu saradnju sa privrednim organizacijama kroz studijske posete i stručnu praksu.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni master inženjer tehnologije

Ovaj studijski program se realizuje na dva modula – Klasični model studija i Dualni model studija.
 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog