Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Prijemni ispit i uslovi za upis - Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2024/2025 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

DOBRODOŠLI NA UPIS 2023 !

Akademija upisuje studente na osnovne, specijalističke i master studije u Beogradu, Požarevcu i Valjevu. Konkursom je definisan broj mesta i termini upisnih aktivnosti. Prijavljivanje kandidata je od 20. do 22. juna, prijemni ispiti su krajem juna, a upis početkom jula.

Za više informacija posetite sajt

OPŠTI USLOVI ZA UPIS

Na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija imaju pravo da se prijave kandidati koji su završili srednje obrazovanje u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju. Izuzetak je studijski program Zdravstvena nega, na koji mogu da konkurišu kandidati sa završenom gimnazijom ili srednjom medicinskom školom u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidat može da se upiše na studijski program osnovnih studija u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije (budžetski student) ukoliko se nalazi na Konačnoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako ostvari najmanje 51 bod. Student može biti finansiran iz budžeta samo jedanput na istom stepenu studija.

Kandidat može da se upiše na studijski program osnovnih studija u statusu studenta koji se sam finansira (samofinansirajući student) ukoliko se nalazi na Konačnoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata i ako ostvari najmanje 30 bodova.

Uslov potreban za upis na specijalističke i master strukovne studije je stečeno visoko obrazovanje iz odgovarajuće oblasti.

UPIS PO AFIRMATIVNIM MERAMA

Upis koji se vrši primenom afirmativnih mera se odnosi na lica sa invaliditetom, kao i na lica koja su pripadnici romske nacionalne manjine. Ova lica osim dokumentacije koju dostavljaju ostali kandidati prilažu i dokumentaciju koja dokazuje da pripadaju dvema navedenim grupama. Spisak navedene dokumentacije možete pogledati ovde. Kandidati koji konkurišu po ovim merama se rangiraju na posebnim rang listama.

UPIS DRŽAVLJANA REPUBLIKE SRBIJE KOJI SU SREDNJU ŠKOLU ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU

Državljani Republike Srbije koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u inostranstvu mogu da se upišu na studijski program ako im se nostrifikuje diploma u skladu sa Zakonom i opštim aktom Akademije. Ukoliko postupak nostrifikacije nije okončan, ovi kandidati uz prijavu za upis podnose i potvrdu da je postupak u toku.

UPIS PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNOSTI IZ SUSEDNIH ZEMALJA

Državljani zemalja regiona (Crna gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Mađarska, Rumunija, Bugarska, Severna Makedonija, Albanija) koji su pripadnici srpske nacionalnosti imaju pravo da se upišu na studije pod istim uslovima kao državljani Republike Srbije uključujući i pravo na budžetsko finansiranje.

Ovi kandidati pri prijavljivanju na konkurs potpisuju izjavu o pripadnosti srpskoj nacionalnosti. Kandidati koji su prethodni nivo školovanja završili u Republici Srpskoj nisu u obavezi da nostrifikuju diplomu i svedočanstva prethodnog nivoa školovanja, a ostali kandidati iz zemalja regiona imaju tu obavezu.

UPIS STRANIH DRŽAVLJANA

Strani državljani se mogu upisati samo u statusu samofinansirajućih studenata i plaćaju školarinu po cenovniku za strane studente.

Kandidati, strani državljani, prilikom prijavljivanja na konkurs podnose nostrifikovanu diplomu o završenoj srednjoj školi. Ukoliko postupak nostrifikacije nije okončan, ovi kandidati uz prijavu za upis podnose i potvrdu da je postupak u toku.

Pre upisa kandidati, strani državljani dužni su da podnesu dokaze:

 • da su zdravstveno osigurani za školsku godinu koju upisuju;
 • da vladaju srpskim jezikom, što se dokazuje uverenjem ovlašćene komisije.

Više informacija o upisu pogledajte ovde.

 

KONKURS
za upis studenata školske 2023/24. godine


OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE
SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE
MASTER STRUKOVNE STUDIJE


Odseci:


BEOGRADSKA POLITEHNIKA, Zvezdara
KOMPJUTERSKO-MAŠINSKO INŽENJERSTVO, Novi Beograd
SAOBRAĆAJ, MAŠINSTVO I INŽENJERSTVO ZAŠTITE, Zemun
PRIMENJENE INŽENJERSKE NAUKE, Požarevac


U prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školskoj 2023/24. godini Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd upisuje ukupno 1.300 studenata (665 budžetskih i 635 samofinansirajućih) prema sledećoj tabeli:  

OSNOVNE STUDIJE BROJ MESTA ZA UPIS

Lokacija na kojoj

se predaju dokumenta

Studijski programi u Beogradu Budžet Samofinansiranje UKUPNO (DMS*)
Bezbednost i zdravlje na radu 75 5 80

Zvezdara,

Katarine Ambrozić 3

Grafičko inženjerstvo 55 5 60(3)
Digitalni sistemi menadžmenta 30 10 40(1)
Zaštita životne sredine 25 15 40
Održive tehnologije 30 10 40(4)
Prehrambeno inženjerstvo i bezbednost hrane 20 20 40
Zaštita bilja 10 10 20
Grafički dizajn 15 45 60
Dizajn enterijera 10 30 40(2)
Dizajn industrijskih proizvoda 20 20 40
Koncept i karakter dizajn 10 30 40
Modni dizajn proizvoda od kože     25 15 40(5)
Dizajn korisničkog interfejsa i iskustva (UI/UX) dizajn     20 40 60
Drumski saobraćaj     70 10 80

Zemun,

Nade Dimić 4

Inženjerstvo zaštite od katastrofalnih događaja i požara 35 5 40(2)
Mašinsko inženjerstvo 50 40 90(6)
Mehatronika 40 80 120(15)
Mrežne informacione tehnologije 20 40 60
Studijski programi u Požarevcu Budžet Samofinansiranje UKUPNO (DMS*)
Bezbednost i zdravlje na radu 0 20 20

Požarevac,

Nemanjina 2

Elektrotehnika i računarstvo 40 20 60
Zaštita bilja 10 10 20
Zaštita životne sredine 15 5 20
Zdravstvena nega 0 60 60
Mašinsko inženjerstvo 30 0 30
Prehrambeno inženjerstvo i bezbednost hrane 10 10 20
Studijski program u Valjevu Budžet Samofinansiranje UKUPNO (DMS*)  
Drumski saobraćaj 0 40 40 Koste Abraševića 1
Mehatronika 0 40 40
UKUPNO: 705 325 1030  

 

DMS* - broj studenata koji se mogu upisati na studijski program po dualnom modelu studija. U prvu godinu specijalističkih strukovnih studija u školskoj 2023/24. godini Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd upisuje ukupno 32 studenta prema sledećoj tabeli:  

 

SPECIJALISTIČKE STUDIJE BROJ MESTA ZA UPIS

Lokacija na kojoj

se predaju dokumenta

Studijski program u Beogradu Budžet Samofinansiranje UKUPNO
Industrijsko inženjerstvo 0 32 32 Zvezdara, Katarine Ambrozić 3

 

U prvu godinu master strukovnih studija u školskoj 2023/24. godini Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd upisuje ukupno 318 studenata (16 budžetskih i 302 samofinansirajuća) prema sledećoj tabeli:

 

MASTER STUDIJE BROJ MESTA ZA UPIS

Lokacija na kojoj

se predaju dokumenta

Studijski programi u Beogradu Budžet Samofinansiranje UKUPNO(DMS*)
Grafički dizajn 0 30 30(3)

Zvezdara,

Katarine Ambrozić 3

Grafička proizvodnja 0 16 16
Inženjerstvo zaštite 0 48 48
Zaštita životne sredine i održivi razvoj 0 16 16
Integrisani sistemi menadžmenta 0 16 16(1)
Kompjuterski mašinski sistemi 0 22 22
Inženjerstvo zaštite od katastrofalnih događaja i požara 0 16 16(2)
Industrija 4.0 0 32 32
Drumski saobraćaj, transport i logistika 0 32 32
Mašinsko inženjerstvo 0 16 16(3)
Studijski programi u Požarevcu Budžet Samofinansiranje UKUPNO  
Prehrambena tehnologija 0 16 16(2)

Požarevac,

Nemanjina 2

Fitomedicina 16 0 16(5)
Kompjuterski mašinski sistemi 0 10 10
Elektrotehnika i računarstvo 0 32 32(2)

DMS* - broj studenata koji se mogu upisati na studijski program po dualnom modelu studija.

TERMINI UPISNIH AKTIVNOSTI U PRVOM UPISNOM ROKU, 2023. GODINE  

Akademija će prvi konkursni rok realizovati u sledećim terminima:

Prijavljivanje kandidata 20. jun - 22. jun 2023. Od 09:00 do 13:00
Prijemni ispit 27.jun - 30. jun 2023. Precizno vreme ovih aktivnosti će blagovremeno biti objavljeno na veb strani Akademije
Upis 04. jul - 07. jul 2023.

 

DODATNI UPISNI ROKOVI  

U slučaju da nakon prvog upisnog roka na pojedinim studijskim programima preostane slobodnih mesta, Akademija će organizovati dodatne  upisne rokove u toku septembra i/ili oktobra 2023. godine.  

POTREBNI USLOVI ZA UPIS  

Uslov potreban za upis na osnovne strukovne studije je završeno srednje stručno obrazovanje (trogodišnje ili četvorogodišnje) ili gimnazija. Uslov potreban za upis na specijalističke i master strukovne studije je stečeno visoko obrazovanje iz odgovarajuće oblasti.  

Specijalno, za upis na studijski program Zdravstvena nega na osnovnim strukovnim studijama neophodno je da kandidati imaju završenu gimnaziju ili srednju medicinsku školu u četvorogodišnjem trajanju.  

Uslov za upis na teret budžeta za osnovne strukovne studije je ukupno ostvaren najmanje 51 bod i položaj kandidata na konačnoj rang listi u okviru odobrene kvote za upis na teret budžeta. Uslov za upis samofinansirajućih studenata na osnovne strukovne studije je ostvareno najmanje  30 bodova i položaj kandidata na konačnoj rang listi u okviru odobrene kvote za upis samofinansirajućih studenata.  

Student može biti finansiran iz budžeta samo jedanput na istom stepenu studija. 

U nastavku Konkursa su opšte informacije o sprovođenju upisa, a sve ostale informacije biće blagovremeno objavljene na veb strani Akademije. 
strana 4 od 13  

AFIRMATIVNI UPIS  

Broj kandidata koji se upisuju na Akademiju u okviru programa afirmativne mere upisa lica sa invaliditetom i pripadnika romske nacionalne  manjine je dat odlukom Vlade RS i iznosi po 7. Kandidati za upis u okviru programa afirmativne mere pri prijavljivanju na konkurs prilažu i  dodatnu dokumentaciju koja je data na veb strani Akademije. Ovi kandidati se rangiraju na posebnim rang listama.  

VREDNOVANJE NAGRADA  

Kandidatima koji su kao učenici trećeg ili četvrtog razreda srednje škole osvojili jedno od prva tri mesta iz oblasti studijskog programa kojeg  žele da upišu na međunarodnom takmičenju ili na državnom takmičenju iz Kalendara takmičenja i smotri učenika srednjih škola  Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, komisija navedenu nagradu može da uvaži kao zamenu za deo prijemnog ispita ili  kao zamenu za ceo prijemni ispit iz stručnog predmeta za upis na srodan studijski program. Ovi kandidati tokom podnošenja dokumenata za upis  treba da dostave i Diplomu o osvojenoj nagradi (original na uvid i jednu kopiju).  

UPIS DRŽAVLJANA SRBIJE KOJI SU PRETHODNO ŠKOLOVANJE ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU  

Državljani Srbije koji su srednju školu, tj. visoko (više) obrazovanje, završili u inostranstvu, mogu se upisati na studije pod istim uslovima  kao i državljani Srbije koji su školovanje završili u Srbiji. Uz prijavu za upis ovi kandidati podnose na uvid originalno rešenje o  nostrifikaciji školskih svedočanstava, tj. diplome srednješkolske/visokoškolske ustanove stečenih u inostranstvu koje je izdao nadležni  organ i kopiju rešenja o nostrifikaciji. 

UPIS PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNOSTI IZ SUSEDNIH ZEMALJA  

Državljani zemalja regiona (Crna gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Mađarska, Rumunija, Bugarska, Severna Makedonija, Albanija)  koji su pripadnici srpske nacionalnosti imaju pravo da se upišu na studije pod istim uslovima kao državljani Republike Srbije uključujući i  pravo na budžetsko finansiranje.  
Ovi kandidati pri prijavljivanju na konkurs potpisuju izjavu o pripadnosti srpskoj nacionalnosti. Kandidati koji su prethodni nivo  školovanja završili u Republici Srpskoj nisu u obavezi da nostrifikuju diplomu i svedočanstva prethodnog nivoa školovanja, a ostali  kandidati iz zemalja regiona imaju tu obavezu. 
strana 5 od 13  

UPIS STRANIH DRŽAVLJANA  

Strani državljani koji nisu pripadnici srpske nacionalnosti iz zemalja regiona plaćaju školarinu. 
Kandidati, strani državljani, prilikom prijavljivanja na konkurs podnose nostrifikovanu diplomu o završenoj srednjoj školi. Ukoliko  postupak nostrifikacije nije okončan, ovi kandidati uz prijavu za upis podnose i potvrdu da je postupak u toku.  Pre upisa kandidati, strani državljani dužni su da podnesu dokaze:  
 • da su zdravstveno osigurani za školsku godinu koju upisuju;  
 • da vladaju srpskim jezikom, što se dokazuje uverenjem ovlašćene komisije.  

UPIS KANDIDATA KOJI SU PRIJEMNI ISPIT POLAGALI NA DRUGIM VISOKOŠKOLSKIM  USTANOVAMA 

U slučaju da nakon upisa kandidata koji su prijemni ispit polagali na ATSSB preostane slobodnih mesta, kandidatima koji su prijemni ispit za  upis u školsku 2023/24. godinu polagali na drugim visokoškolskim ustanovama, može se priznati proporcionalni deo bodova ostvarenih na  prijemnom ispitu za upis. Potrebno je da donesu potvrdu o položenom prijemnom ispitu sa druge visokoškolske ustanove, kao i potvrdu o  izvršenoj uplati troškova za priznavanje prijemnog ispita (uplatu izvršiti u istom iznosu i na isti način kao i za polaganje prijemnog  ispita). Komisija za upis razmatra molbe kandidata i u skladu sa vrstom položenog prijemnog ispita, postignutim rezultatima i preostalim  raspoloživim mestima donosi odluku o odobravanju upisa kandidatu.  

RANGIRANJE KANDIDATA  

Kandidat po svim kriterijumima utvrđenim konkursom može da osvoji najviše 100 bodova.  

Za osnovne strukovne studije redosled kandidata za upis u prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi  i rezultata na prijemnom ispitu.  
Opšti uspeh u srednjoj školi pri upisu na osnovne studije ocenjuje se: 
- od 0 do 40 bodova na svim tehničko-tehnološkim studijskim programima, kao i studijskim programima Zdravstvena nega i Mehatronika  Broj bodova je zbir srednjih ocena svih razreda srednje škole zaokružen na dve decimale, pomnožen sa 2;  
- od 0 do 20 bodova na studijskim programima u polju umetnosti, kao i na studijskom programu Dizajn korisničkog interfejsa i iskustva  (UI/UX dizajn). Broj bodova je zbir srednjih ocena svih razreda srednje škole zaokružen na dve decimale.  
Kandidatima koji su završili trogodišnju srednju školu, za srednju ocenu u četvrtom razredu računa se ista ocena kao u trećem razredu. 

Rezultat koji kandidat postigne na prijemnom ispitu za osnovne studije ocenjuje se:  
- od 0 do 60 bodova na tehničko-tehnološkim studijskim programima, kao i studijskim programima Zdravstvena nega i Mehatronika  

- od 0 do 80 bodova na studijskim programima u polju umetnosti, kao i na studijskom programu Dizajn korisničkog interfejsa i iskustva  (UI/UX dizajn)  

Za specijalističke i master strukovne studije rang lista kandidata za svaki studijski program se formira prema broju bodova, po  kriterijumima datim na veb strani Akademije.  
  
Nakon održanog prijemnog ispita Akademija objavljuje preliminarnu rang listu. Učesnik konkursa koji smatra da redosled kandidata na  preliminarnoj rang listi nije utvrđen na način predviđen Konkursom, može uložiti žalbu direktoru Akademije. Direktor Akademije donosi odluku po žalbi najkasnije u roku od 3 dana od dana podnošenja žalbe i njegova odluka po žalbi je konačna. Način i termini podnošenja žalbi  se objavljuju istovremno uz objavu rezultata prijemnih ispita.  

Nakon odlučivanja po prispelim žalbama, utvrđuje se i objavljuje Konačna rang lista svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po  svim kriterijumima utvrđenim ovim Konkursom. Položaj, tj. redni broj kandidata na Konačnoj rang listi određuje da li je kandidat stekao uslov za upis u prvu godinu studija, kao i to da li će biti finansiran iz budžeta ili će plaćati školarinu. 
 

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u terminima koje je definisala Akademija, umesto tog kandidata će biti upisan drugi kandidat, prema redosledu na Konačnoj rang listi, u roku utvrđenom ovim Konkursom.

 

FORMIRANJE RANG LISTA NA TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM STUDIJSKIM PROGRAMIMA I STUDIJSKIM  PROGRAMIMA MEHATRONIKA I ZDRAVSTVENA NEGA  

Kandidati pri prijavljivanju na konkurs navode koji studijski program žele da upišu, u zavisnosti od čega polažu odgovarajući prijemni ispit.  Prijemni ispit na tehničko-tehnološkim studijskim programima i studijskom programu Mehatronika podrazumeva Test opšte informisanosti  ili Test iz matematike. Prijemni ispit na studijskom programu Zdravstvena nega podrazumeva test iz Biologije. Nakon prijemnog ispita formiraju se zasebne rang liste liste za svaki studijski program.  

Kandidati se rangiraju na osnovu ukupnog broja bodova. Ako dva kandidata imaju identičan broj bodova, prednost ima onaj kandidat koji je  ostvario više bodova na prijemnom ispitu.  

Kandidat koji ukupno ima 51 - 100 bodova i na rang listi željenog studijskog programa nije u okviru kvote predviđene za Budžet biće rangiran i  na rang listama drugih studijskih programa na istom Odseku, ali iza kandidata kojima su ti studijski programi bili prva želja i koji imaju 51 -  100 bodova.  

Kandidat koji ukupno ima 30 - 50 bodova rangira se i na rang listama drugih studijskih programa na istom Odseku, ali iza kandidata kojima su ti  studijski programi bili želja i koji imaju 30 - 50 bodova. 

FORMIRANJE RANG LISTA NA STUDIJSKIM PROGRAMIMA IZ POLJA UMETNOSTI  

Kandidati pri prijavljivanju na konkurs biraju da li žele da budu rangirani:  

- na jedinstvenoj rang listi za studijske programe Grafički dizajn, Dizajn industrijskih proizvoda, Dizajn enterijera, Modni dizajn kože i  Dizajn korisničkog interfejsa i iskustva (UI/UX) dizajn  
ili  
- na listi za studijski program Koncept i karakter dizajn.  

Nakon prijemnog ispita na odeljenju za dizajn formiraju se dve rang liste na kojima se kandidati rangiraju po ukupnom broju bodova. Ukoliko  dva kandidata imaju identičan ukupan broj bodova, bolje plasiran na rang listi će biti onaj kandidat koji je ostvario više bodova na prijemnom  ispitu. Dve liste koje se formiraju su:  
 

JEDINSTVENA RANG LISTA
za studijske programe:

Grafički dizajn (SGD)
Dizajn industrijskih proizvoda (SDP)
Dizajn enterijera (DEN)
Modni dizajn kože (MDK)

UI/UX dizajn (DKI)

Kandidati se rangiraju na osnovu sledećih
parametara:
1. uspeh u srednjoj školi (20 bodova)
2. crtanje (40 bodova)
3. test opšte informisanosti (20 bodova)
4. test sklonosti i sposobnosti (20 bodova)

RANG LISTA
za studijski program:

 

Koncept i karakter dizajn (KKD)

 

Kandidati se rangiraju na osnovu sledećih
parametara:
1. uspeh u srednjoj školi (20 bodova)
2. crtanje (60 bodova)
3. test opšte informisanosti (20 bodova)

 

Nakon objavljivanja rang lista upis se obavlja zasebnom prozivkom za jednu listu i zasebnom prozivkom za drugu listu. Postupak prozivke podrazumeva da predsednik komisije u tačno određenom terminu javno čita imena, tj. proziva kandidate po redosledu na rang listi i saopštava im koji studijski program mogu da izaberu i u kom statusu mogu da se upišu. Kandidat je u trenutku kada je prozvan dužan da se javi i izjasni da li želi da se upiše i na koji od ponuđenih studijskih programa. Ako kandidat u trenutku kada je prozvan ne bude prisutan i ne javi se, smatra se da je odustao od upisa i prozivka se nastavlja. Prozivka traje dok ne budu popunjena sva mesta ili dok ne budu prozvani svi kandidati.

Ako nakon završene prozivke na studijskom programu KKD preostane slobodnih mesta, ona se mogu popuniti prozivkom kandidata koji su bili rangirani na zajedničkoj rang listi za SGD, SDP, DEN, MDK i DKI, a koji se nakon prozivke nisu upisali ni na jedan od tih studijskih programa.

Ako nakon završene prozivke na studijskim programima SGD, SDP, DEN, MDK i DKI, preostane slobodnih mesta, ona se mogu popuniti prozivkom kandidata koji su bili rangirani na rang listi za studijski program KKD, a koji se nakon prozivke nisu upisali na taj studijski program.

PRIJAVLJIVANJE NA KONKURS

Pri prijavljivanju na konkurs kandidati za upis u prostorije Akademije dostavljaju dokumente date na donjim spiskovima. Podnose se originalna dokumenta na uvid i fotokopije koje se zadržavaju. Fotokopije ne moraju da budu overene.

Kandidati za upis na osnovne studije pre dostavljanja dokumenata u prostorije Akademije popunjavaju on-line prijavu za koju će link biti objavljen na veb stranama Akademije i Odseka. Kandidati za upis na specijalističke i master studije ne popunjavaju on-line prijavu.

 

DOKUMENTI ZA PRIJAVU NA KONKURS
ZA OSNOVNE STUDIJE

 

1. Izvod iz matične knjige rođenih
2. Svedočanstva svih razreda završene srednje škole
3. Diploma o položenom završnom / maturskom ispitu
4. Potvrda o izvršenoj uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

DOKUMENTI ZA PRIJAVU NA KONKURS ZA
SPECIJALISTIČKE I MASTER STUDIJE

1. Izvod iz matične knjige rođenih
2. Diploma o stečenom visokom obrazovanju ili uverenje o
diplomiranju, ako diploma još nije izdata
3. Potvrda o izvršenoj uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.
4. Dodatna dokumentacija, zavisno od studijskog programa. Spisak
dokumentacije je dat u Informatoru, kao i na veb stranama Odseka.

 

Iznos naknade za polaganje prijemnog ispita je 6.000 dinara (za studijske programe iz tehničko-tehnološkog polja, kao i za studijski program Mehatronika) ili 8.000 dinara (za studijske programe iz umetničkog polja, kao i za studijske programe Zdravstvena nega i UI/UX dizajn). Uplata ove naknade za sve studijske programe i sve nivoe studija vrši se prema sledećem uputstvu:

UPIS

Kandidati koji su stekli pravo upisa, donose ORIGINALNE DOKUMENTE date na donjem spisku. Ovi dokumenti se zadržavaju. Pri upisu, kandidati dobijaju indekse i ŠV-20 obrasce neophodne za upis. 

DOKUMENTI ZA UPIS
NA OSNOVNE STUDIJE

1. Izvod iz matične knjige rođenih
2. Dve identične fotografije 3,5 h 4,5 cm
3. Svedočanstva svih razreda završene srednje škole i diploma o
položenom završnom / maturskom ispitu
4. Potvrda o izvršenoj uplati naknade za troškove upisa.
Iznos ove naknade za sve studente je 5.000 dinara.
5. Potvrda o uplati 1. rate školarine (samofinansirajući studenti).
6. Kandidati koji su u radnom odnosu treba da prilože i potvrdu o
zaposlenju. 

DOKUMENTI ZA UPIS
NA SPECIJALISTIČKE I MASTER STUDIJE


1. Izvod iz matične knjige rođenih
2. Dve identične fotografije 3,5 h 4,5 cm
3. Diploma o stečenom visokom obrazovanju ili uverenje o
diplomiranju, ako diploma još nije izdata
4. Potvrda o izvršenoj uplati naknade za troškove upisa.
Iznos ove naknade za sve studente je 5.000 dinara.
5. Potvrda o uplati 1. rate školarine (svi studenti).
6. Kandidati koji su u radnom odnosu treba da prilože i potvrdu o
zaposlenju. 

 

Uplata naknade za troškove upisa i uplata prve rate školarine za sve studijske programe i sve nivoe studija vrši se prema sledećem uputstvu: 

 

PLAĆANJE ŠKOLARINE (ZA SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENTE)

U nastavku je dat iznos godišnje školarine za samofinansirajuće studente u školskoj 2023/2024. godini.

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE

Studijski programi Školarina za domaće državljane Školarina za strane državljane
Bezbednost i zdravlje na radu 87.000 din 1.500 eur
Grafičko inženjerstvo
Digitalni sistemi menadžmenta
Zaštita životne sredine
Održive tehnologije
Prehrambeno inženjerstvo i bezbednost hrane
Zaštita bilja
Drumski saobraćaj
Inženjerstvo zaštite od katastrofalnih događaja i požara
Mašinsko inženjerstvo
Elektrotehnika i računarstvo
Zdravstvena nega 108.000 din 1.800 eur
Mrežne informacione tehnologije
Mehatronika 120.000 din 1.800 eur
Grafički dizajn 147.000 din 1.800 eur
Dizajn enterijera
Dizajn industrijskih proizvoda
Koncept i karakter dizajn
Modni dizajn proizvoda od kože
Dizajn korisničkog interfejsa i iskustva (UI/UX) dizajn

 

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE

Studijski program

Školarina za domaće državljane

Školarina za strane državljane
Industrijsko inženjerstvo 153.000 din 2.400 eur

 

MASTER STRUKOVNE STUDIJE

Studijski program    

Školarina za domaće državljane

 

Školarina za strane državljane
Grafička proizvodnja 153.000 din 2.400 eur
Inženjerstvo zaštite
Zaštita životne sredine i održivi razvoj
Integrisani sistemi menadžmenta
Kompjuterski mašinski sistemi
Inženjerstvo zaštite od katastrofalnih događaja i požara
Drumski saobraćaj, transport i logistika
Mašinsko inženjerstvo
Prehrambena tehnologija
Fitomedicina
Elektrotehnika i računarstvo
Grafički dizajn 162.000 din 2.700 eur
Industrija 4.0

 

Školarina se plaća u celini (prilikom upisa) sa popustom u iznosu od 5% ili na 2 rate, pri čemu prva rata iznosi 40% i plaća se pri upisu, a druga rata (60%) se plaća najkasnije do 31. avgusta 2023. godine. Strani državljani uplate vrše u dinarima po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Akademija kandidatima kojima je to potrebno izdaje dokumentaciju neophodnu za podizanje bankarskog kredita za plaćanje školarine.

MOGUĆNOST IZMENE KONKURSA

Akademija zadržava pravo izmene teksta Konkursa na osnovu odluka koje donese Konferencija akademija strukovnih studija (KASSS), nadležno Ministarstvo ili Vlada RS. Sve eventualne izmene Konkursa biće objavljene na internet strani Akademije, kao i njenih odseka.

 

Više informacija o upisu pogledajte ovde.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog