Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Prijemni ispit i uslovi za upis - Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2023/2024 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Upisne kvote su iz upisa 2022/23 , dok će upisne kvote za 2023/24 biti objavljene na sajtu Akademije www.atssb.edu.rs pre upisa.

KONKURS
za upis studenata školske 2022/23. godine


OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE
SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE
MASTER STRUKOVNE STUDIJE


Odseci:


BEOGRADSKA POLITEHNIKA, Zvezdara
KOMPJUTERSKO-MAŠINSKO INŽENJERSTVO, Novi Beograd
SAOBRAĆAJ, MAŠINSTVO I INŽENJERSTVO ZAŠTITE, Zemun
PRIMENJENE INŽENJERSKE NAUKE, Požarevac

U prvu godinu osnovnih strukovnih studija školske 2022/23. godine upisuje se ukupno 1.030 studenata prema sledećoj tabeli: 

 

OSNOVNE STUDIJE BROJ MESTA ZA UPIS

Lokacija na kojoj

se predaju dokumenta

Studijski programi u Beogradu Budžet Samofinansiranje UKUPNO (DMS*)
Bezbednost i zdravlje na radu - Zvezdara 58 2 60

Zvezdara,

Katarine Ambrozić 3

Grafičko inženjerstvo 58 2 60(3)
Zaštita životne sredine 50 30 80
Menadžment kvalitetom 35 5 40
Reciklažne tehnologije 15 5 20(2)
Grafički dizajn 15 45 60
Dizajn industrijskih proizvoda 25 15 40
Modni dizajn proizvoda od kože 30 10 40(5)
Dizajn enterijera 15 25 40(2)
Koncept i karakter dizajn 10 30 40
Energetska efikasnost i čista energija 12 8 20(6)

Zemun,

Nade Dimić 4

Industrijsko inženjerstvo 12 8 20
Zaštita od požar i spasavanje 30 10 40
Bezbednost i zdravlje na radu - Zemun 20 0 20
Mašinsko inženjerstvo  85 5 90(6)
Drumski saobraćaj 50 0 50(3)
Studijski programi u Požarevcu Budžet Samofinansiranje UKUPNO (DMS*)  
Prehrambena tehnologija i nutricionizam 38 2 40

Požarevac,

Nemanjina 2

Zaštita životne sredine 24 6 30
Zaštita bilja 38 2 40
Elektrotehnika i računarstvo 55 5 60
Bezbednost i zdravlje na radu - Zemun 0 20 20
Mašinsko inženjerstvo 30 0 30
Drumski saobraćaj 0 30 30
Studijski program u Valjevu Budžet Samofinansiranje UKUPNO (DMS*)  
Kompjuterski mašinski sistemi - Valjevo 0 60 60 Koste Abraševića 1
UKUPNO: 705 325 1030  

 

DMS* - broj studenata koji se mogu upisati na studijski program po dualnom modelu studija.

 

SPECIJALISTIČKE STUDIJE BROJ MESTA ZA UPIS

Lokacija na kojoj

se predaju dokumenta

Studijski program u Beogradu Budžet Samofinansiranje UKUPNO
Industrijsko inženjerstvo 0 32 32 Zvezdara, Katarine Ambrozić 3

 

MASTER STUDIJE BROJ MESTA ZA UPIS

Lokacija na kojoj

se predaju dokumenta

Studijski program u Beogradu Budžet Samofinansiranje UKUPNO(DMS*)
Grafički dizajn 0 30 30(3)

Zvezdara,

Katarine Ambrozić 3

Inženjerstvo zaštite 0 32 32
Grafička proizvodnja 0 16 16
Kompjuterski mašinski sistemi 0 32 32
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu 0 45 45
Bezbednost saobraćaja i organizacija saobraćaja i transporta 0 25 25
Mašinsko inženjerstvo 0 16 16(3)
Studijski program u Požarevcu Budžet Samofinansiranje UKUPNO  
Prehrambena tehnologija 0 16 16(4)

Požarevac,

Nemanjina 2

Fitomedicina 0 16 16(5)
Elektrotehnika i računarstvo 0 32 32(2)
UKUPNO: 0 260 260  

 

DMS* - broj studenata koji se mogu upisati na studijski program po dualnom modelu studija.

 

POTREBNI USLOVI ZA UPIS

Uslov potreban za upis na osnovne strukovne studije je završeno srednje stručno obrazovanje (trogodišnje ili četvorogodišnje) ili gimnazija.
Uslov potreban za upis na specijalističke i master strukovne studije je stečeno visoko obrazovanje iz odgovarajuće oblasti.
Uslov za upis na teret budžeta za osnovne strukovne studije je ukupno ostvaren najmanje 51 bod i položaj kandidata na konačnoj rang listi u okviru odobrene kvote za upis na teret budžeta. Uslov za upis samofinansirajućih studenata na osnovne strukovne studije je ostvareno najmanje 30 bodova i položaj kandidata na konačnoj rang listi u okviru odobrene kvote za upis samofinansirajućih studenata.
Student može biti finansiran iz budžeta samo jedanput na istom stepenu studija.
U nastavku ovog dokumenta su date opšte informacije o sprovođenju upisa, a ostale informacije biće blagovremeno objavljene na veb strani Akademije i na veb stranama odseka. 

AFIRMATIVNI UPIS

Broj kandidata koji se upisuju na Akademiju u okviru programa afirmativne mere upisa lica sa invaliditetom i pripadnika romske nacionalne manjine je dat je odlukom Vlade RS i iznosi po 7. Kandidati za upis u okviru programa afirmativne mere pri prijavljivanju na konkurs prilažu i dodatnu dokumentaciju koja je data na veb stranama Akademije i Odseka. Ovi kandidati se rangiraju na posebnim rang listama.

UPIS DRŽAVLJANA SRBIJE KOJI SU PRETHODNO ŠKOLOVANJE ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU I UPIS STRANIH DRŽAVLJANA

Državljani Srbije koji su srednju školu, tj. visoko (više) obrazovanje, završili u inostranstvu, mogu se upisati na studije pod istim uslovima kao i državljani Srbije koji su školovanje završili u Srbiji. Uz prijavu za upis ovi kandidati podnose na uvid originalno rešenje o nostrifikaciji školskih svedočanstava, tj. diplome srednješkolske/visokoškolske ustanove stečenih u inostranstvu koje je izdao nadležni organ i kopiju rešenja o nostrifikaciji.
Na sve nivoe studija mogu se upisati strani državljani i lica bez državljanstva i to u statusu studenta koji se sam finansira, pod istim uslovima kao i državljani Srbije. Uz prijavu za upis, strani državljanin je dužan da podnese rešenje o nostrifikaciji diplome stečene u inostranstvu.
Pre upisa kandidat strani državljanin dužan je da podnese dokaze:
1. da je zdravstveno osiguran za školsku godinu za koju se upisuje;
2. sertifikat ovlašćene organizacije da poznaje srpski jezik, odnosno zapisnik o proveri znanja srpskog jezika, ako je ispit polagao u
Školi. 

VREDNOVANJE NAGRADA

Kandidatima koji su kao učenici trećeg ili četvrtog razreda srednje škole osvojili jedno od prva tri mesta iz oblasti studijskog programa kojeg žele da upišu na međunarodnom takmičenju ili na državnom takmičenju iz Kalendara takmičenja i smotri učenika srednjih škola Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, komisija navedenu nagradu može da uvaži kao zamenu za deo prijemnog ispita ili kao zamenu za ceo prijemni ispit iz stručnog predmeta za upis na srodan studijski program. Ovi kandidati tokom podnošenja dokumenata za upis treba da dostave i Diplomu o osvojenoj nagradi (original na uvid i jednu kopiju). 

UPIS KANDIDATA KOJI SU PRIJEMNI ISPIT POLAGALI NA DRUGIM VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA

U slučaju da nakon upisa kandidata koji su prijemni ispit polagali na ATSSB preostane slobodnih mesta, kandidatima koji su prijemni ispit za upis u školsku 2022/23. godinu polagali na drugim visokoškolskim ustanovama, može se priznati proporcionalni deo bodova ostvarenih na prijemnom ispitu za upis. Potrebno je da donesu potvrdu o položenom prijemnom ispitu sa druge visokoškolske ustanove, kao i potvrdu o izvršenoj uplati troškova za priznavanje prijemnog ispita (uplatu izvršiti u istom iznosu i na isti način kao i za polaganje prijemnog ispita). Komisija za upis razmatra molbe kandidata i u skladu sa vrstom položenog prijemnog ispita, postignutim rezultatima i preostalim raspoloživim mestima donosi odluku o odobravanju upisa kandidatu. 

RANGIRANJE KANDIDATA

Kandidat po svim kriterijumima utvrđenim konkursom može da osvoji najviše 100 bodova.

Za osnovne strukovne studije redosled kandidata za upis u prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi i rezultata na prijemnom ispitu.

Opšti uspeh u srednjoj školi pri upisu na osnovne studije ocenjuje se:
- od 0 do 40 bodova na tehničko-tehnološkim studijskim programima
(zbir srednjih ocena svih razreda srednje škole zaokružen na dve decimale, pomnožen sa 2);
- od 0 do 20 bodova na studijskim programima iz oblasti dizajna
(zbir srednjih ocena svih razreda srednje škole zaokružen na dve decimale).

Kandidatima koji su završili trogodišnju srednju školu, za srednju ocenu u četvrtom razredu računa se ista ocena kao u trećem razredu.

Rezultat koji kandidat postigne na prijemnom ispitu za osnovne studije ocenjuje se:
- od 0 do 60 bodova na tehničko-tehnološkim studijskim programima;
- od 0 do 80 bodova na studijskim programima iz oblasti dizajna.

Za specijalističke i master strukovne studije rang lista kandidata za svaki studijski program se formira prema broju bodova, po kriterijumima datim na veb stranama odseka. 

Učesnik konkursa koji smatra da redosled kandidata na preliminarnoj rang listi nije utvrđen na način predviđen Konkursom, može uložiti žalbu direktoru Akademije. Direktor Akademije donosi odluku po žalbi najkasnije u roku od 3 dana od dana podnošenja žalbe i njegova odluka po žalbi je konačna. Način i termini podnošenja žalbi se objavljuju istovremno uz objavu rezultata prijemnih ispita.
Nakon odlučivanja po prispelim žalbama, utvrđuje se i objavljuje Konačna rang lista svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim Konkursom. Položaj, tj. redni broj kandidata na Konačnoj rang listi određuje da li je kandidat stekao uslov za upis u prvu godinu studija, kao i to da li će biti finansiran iz budžeta ili će plaćati školarinu (na specijalističkim i master studijama svi studenti plaćaju školarinu). 

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u roku predviđenim ovim konkursom, tj. u terminima koje je definisala Akademija, umesto tog kandidata će biti upisan drugi kandidat, prema redosledu na Konačnoj rang listi, u roku utvrđenom ovim Konkursom. 

 

FORMIRANJE RANG LISTA NA STUDIJSKIM PROGRAMIMA IZ OBLASTI DIZAJNA

Kandidati pri prijavljivanju na konkurs biraju da li žele da budu rangirani:

 • na jedinstvenoj rang listi za studijske programe Grafički dizajn, Dizajn industrijskih proizvoda, Dizajn enterijera i Modni dizajn kože

ili

 • na listi za studijski program Koncept i karakter dizajn

Nakon prijemnog ispita na odeljenju za dizajn formiraju se dve rang liste na kojima se kandidati rangiraju po ukupnom broju bodova. Ukoliko dva kandidata imaju identičan ukupan broj bodova, bolje plasiran na rang listi će biti onaj kandidat koji je ostvario više bodova na prijemnom ispitu. Dve liste koje se formiraju su: 

 

JEDINSTVENA RANG LISTA
za studijske programe:

Grafički dizajn (SGD)
Dizajn industrijskih proizvoda (SDP)
Dizajn enterijera (DEN)
Modni dizajn kože (MDK)

Kandidati se rangiraju na osnovu sledećih
parametara:
1. uspeh u srednjoj školi (20 bodova)
2. crtanje (40 bodova)
3. test opšte informisanosti (20 bodova)
4. test sklonosti i sposobnosti (20 bodova)

RANG LISTA
za studijski program:

 

Koncept i karakter dizajn (KKD)

 

Kandidati se rangiraju na osnovu sledećih
parametara:
1. uspeh u srednjoj školi (20 bodova)
2. crtanje (60 bodova)
3. test opšte informisanosti (20 bodova)

 

 

Nakon objavljivanja rang lista upis se obavlja zasebnom prozivkom za jednu listu i zasebnom prozivkom za drugu listu. Postupak prozivke podrazumeva da predsednik komisije u tačno određenom terminu javno čita imena, tj. proziva kandidate po redosledu na rang listi i saopštava im koji studijski program mogu da izaberu i u kom statusu mogu da se upišu. Kandidat je u trenutku kada je prozvan dužan da se javi i izjasni da li želi da se upiše i na koji od ponuđenih studijskih programa. Ako kandidat u trenutku kada je prozvan ne bude prisutan i ne javi se, smatra se da je odustao od upisa i prozivka se nastavlja. Prozivka traje dok ne budu popunjena sva mesta ili dok ne budu prozvani svi kandidati.

Ako nakon završene prozivke na studijskom programu KKD preostane slobodnih mesta, ona se mogu popuniti prozivkom kandidata koji su bili rangirani na zajedničkoj rang listi za SGD, SDP, DEN i MDK, a koji se nakon prozivke nisu upisali ni na jedan od tih studijskih programa.

Ako nakon završene prozivke na studijskim programima SGD, SDP, DEN i MDK preostane slobodnih mesta, ona se mogu popuniti prozivkom kandidata koji su bili rangirani na rang listi za studijski program KKD, a koji se nakon prozivke nisu upisali na taj studijski program. 

FORMIRANJE RANG LISTA NA TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM STUDIJSKIM PROGRAMIMA

Kandidati pri prijavljivanju na konkurs navode koji studijski program žele da upišu. Nakon prijemnog ispita, koji podrazumeva test opšteg obrazovanja ili test iz matematike formiraju se zasebne rang liste liste za svaki studijski program. Kandidati se rangiraju na osnovu ukupnog broja bodova. Ako dva kandidata imaju identičan broj bodova, prednost ima onaj kandidat koji je ostvario više bodova na prijemnom ispitu.

Kandidat koji ukupno ima 51 - 100 bodova i na rang listi željenog studijskog programa nije u okviru kvote predviđene za Budžet biće rangiran i na rang listama drugih studijskih programa na istom Odseku, ali iza kandidata kojima su ti studijski programi bili prva želja i koji imaju 51 - 100 bodova.

Kandidat koji ukupno ima 30 - 50 bodova rangira se i na rang listama drugih studijskih programa na istom Odseku, ali iza kandidata kojima su ti studijski programi bili želja i koji imaju 30 - 50 bodova. 

 

TERMINI UPISNIH AKTIVNOSTI U PRVOM UPISNOM ROKU, 2022. GODINE

Akademija će prvi konkursni rok realizovati u sledećim terminima:

Prijavljivanje kandidata 20. jun - 22. jun 2022.
Prijemni ispiti 28. jun – 01. jul 2022.
Upis 05. jul – 08. jul 2022. 

Precizni termini i satnica upisnih aktivnosti će blagovremeno biti objavljeni na veb stranama Akademije i odseka. 

DODATNI UPISNI ROKOVI

U slučaju da nakon prvog upisnog roka na pojedinim studijskim programima preostane slobodnih mesta, Akademija će organizovati dodatne upisne rokove u toku septembra i/ili oktobra 2022. godine.

PRIJAVLJIVANJE NA KONKURS

Pri prijavljivanju na konkurs kandidati za upis u prostorije Akademije dostavljaju dokumente date na donjim spiskovima. Podnose se originalna dokumenta na uvid i fotokopije koje se zadržavaju. Fotokopije ne moraju da budu overene

Kandidati za upis na osnovne studije pre dostavljanja dokumenata u prostorije Akademije popunjavaju on-line prijavu za koju će link biti objavljen na veb stranama Akademije i Odseka. Kandidati za upis na specijalističke i master studije ne popunjavaju on-line prijavu. 

 

DOKUMENTI ZA PRIJAVU NA KONKURS
ZA OSNOVNE STUDIJE

 

1. Izvod iz matične knjige rođenih
2. Svedočanstva svih razreda završene srednje škole
3. Diploma o položenom završnom / maturskom ispitu
4. Potvrda o izvršenoj uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

DOKUMENTI ZA PRIJAVU NA KONKURS ZA
SPECIJALISTIČKE I MASTER STUDIJE

1. Izvod iz matične knjige rođenih
2. Diploma o stečenom visokom obrazovanju ili uverenje o
diplomiranju, ako diploma još nije izdata
3. Potvrda o izvršenoj uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.
4. Dodatna dokumentacija, zavisno od studijskog programa. Spisak
dokumentacije je dat u Informatoru, kao i na veb stranama Odseka.

 

Iznos naknade za polaganje prijemnog ispita je 5.000 dinara (za studijske programe iz tehničko-tehnoloških oblasti) ili 6.000 dinara (za studijske programe iz oblasti dizajna). Uplata ove naknade za sve studijske programe i sve nivoe studija vrši se prema sledećem uputstvu:

UPIS

Kandidati koji su stekli pravo upisa, donose ORIGINALNE DOKUMENTE date na donjem spisku. Ovi dokumenti se zadržavaju.
Pri upisu, kandidati dobijaju indekse i ŠV-20 obrasce neophodne za upis. 

DOKUMENTI ZA UPIS
NA OSNOVNE STUDIJE

1. Izvod iz matične knjige rođenih
2. Dve identične fotografije 3,5 h 4,5 cm
3. Svedočanstva svih razreda završene srednje škole i diploma o
položenom završnom / maturskom ispitu
4. Potvrda o izvršenoj uplati naknade za troškove upisa.
Iznos ove naknade za sve studente je 4.000 dinara.
5. Potvrda o uplati 1. rate školarine (samofinansirajući studenti).
6. Kandidati koji su u radnom odnosu treba da prilože i potvrdu o
zaposlenju. 

DOKUMENTI ZA UPIS
NA SPECIJALISTIČKE I MASTER STUDIJE


1. Izvod iz matične knjige rođenih
2. Dve identične fotografije 3,5 h 4,5 cm
3. Diploma o stečenom visokom obrazovanju ili uverenje o
diplomiranju, ako diploma još nije izdata
4. Potvrda o izvršenoj uplati naknade za troškove upisa.
Iznos ove naknade za sve studente je 4.000 dinara.
5. Potvrda o uplati 1. rate školarine (svi studenti).
6. Kandidati koji su u radnom odnosu treba da prilože i potvrdu o
zaposlenju. 

 

Uplata naknade za troškove upisa i uplata prve rate školarine za sve studijske programe i sve nivoe studija vrši se prema sledećem uputstvu: 

 

PLAĆANJE ŠKOLARINE (ZA SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENTE)

Iznos školarine za samofinansirajuće studente u školskoj 2022/2023. godini je:

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE

Studijski programi iz tehničko-tehnoloških oblasti - 69.000 din. (za strane državljane 1.200 €)
Studijski programi iz oblasti dizajna – 111.000 din. (za strane državljane 1.400 €)

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE
Studijski programi iz tehničko-tehnoloških oblasti - 126.000 din. (za strane državljane 1.700 €)

MASTER STRUKOVNE STUDIJE
Studijski programi iz tehničko-tehnoloških oblasti - 126.000 din. (za strane državljane 2.200 €)
Studijski programi iz oblasti dizajna – 135.000 din. (za strane državljane 2.400 €)

Školarina se može platiti u celosti (pri upisu), ili na rate, pri čemu prva rata iznosi 30% i plaća se pri upisu, a druga rata (70%) se plaća najkasnije do 15. septembra 2022. godine.

Strani državljani uplatu vrše u dinarima po srednjem kursu NBS na dan uplate. 

MOGUĆNOST IZMENE KONKURSA

Akademija zadržava pravo izmene teksta Konkursa na osnovu odluka koje donese Konferencija akademija strukovnih studija (KASSS), nadležno Ministarstvo ili Vlada RS. Sve eventualne izmene Konkursa biće objavljene na internet strani Akademije, kao i njenih odseka. 

Komisija za upis:
______________________________
Vladan Radivojević, predsednik
______________________________
dr Predrag Maksić, član
______________________________
dr Milan Milutinović, član
______________________________
dr Vladanka Stupar, član
______________________________
Dušan Marković, član 

 

Više informacija o upisu pogledajte ovde.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog