Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Osnovne strukovne studije Požarevac

ZAŠTITA BILJA

Svrha osnovnih strukovnih studija Zaštite bilja je formiranje visoko obrazovanih stručnjaka u oblasti poljoprivrednih nauka, specijalnosti za zaštitu bilja, osposobljenih za racionalnu primenu mera za zaštitu bilja na polju tokom vegetacije i zaštitu poljoprivrednih proizvoda tokom skladištenja, vodeći računa o zaštiti zdravlja ljudi i životinja. Stečena znanja treba da omoguće studentima razumevanje i mogućnost delovanja u suzbijanju patogena, štetočina i korova koji prouzrokuju značajne ekonomske gubitke, a sa druge strane, da obezbede proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane, bez štetnih rezidua i zagađenja spoljašnje sredine.

Studijski program je usmeren na stalnu saradnju sa privredom kroz studijske posete, stručnu praksu i izradu završnih radova. Pored obaveznih predmeta na studijskom programu, studenti imaju mogućnost biranja izbornih predmeta u okviru više izbornih blokova. Izborom predmeta, teme završnog rada i realizacijom stručne prakse studenti stiču sveobuhvatna znanja i veštine koje im omogućavaju da adekvatno odgovore zahtevima tržišta rada. 

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer poljoprivrede.

PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA I NUTRICIONIZAM

Studijski program osnovnih strukovnih studija Prehrambena tehnologija i nutricionizam omogućava studentima sticanje potrebnih znanja iz stručnih oblasti proizvodnje hrane, upravljanja bezbednošću i kvalitetom hrane, planiranja i organizovanja ishrane svih kategorija stanovništva primenom savremenih, racionalnih metoda i modela, značaju nutritivnih standarda u cilju očuvanja zdravlja populacije, sticanje znanja i veština u primeni nutricinističkih principa pravilne ishrane, sagledavanje važnosti funkcionalne hrane kao i primene alternativnih načina ishrane.Studijski program je usmeren na saradnju sa privredom kroz studijske posete, stručnu praksu i izradu završnih radova. 

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer tehnologije.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Studijski program Zaštita životne sredine izvodi se sa ciljem osposobljavanja studenata za primenu znanja i veština koje su potrebne za uključivanje u radni proces. Stručnjaci iz ove oblasti temeljno poznaju ekološku problematiku i sposobni su da na naučnoj i etičkoj osnovi, samostalno ili timski, sakupljaju, klasifikuju i na standardan način izlažu, predlažu i realizuju optimalne metode i postupke rešenja osnovnih problema u oblasti zagađenja zemljišta, vazduha i vode, čime doprinose zaštiti sveukupnog živog sveta, a posebno ljudi.

Kadrovi ovog profila će biti osposobljeni da rade sa uspehom kao inženjeri za zaštitu životne sredine u svim preduzećima koje imaju za delatnost rudarstvo, proizvodnju metala i nemetala, proizvodnju električne energije, proizvodnju papira, drvoprerađivačku industriju, hemijsku i petrohemijsku industriju, proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, prehrambenu industriju. Osim toga mogu se zaposliti u agencijama za projektovanje i zaštitu životne sredine, u uredima za kontrolu kvaliteta životne sredine kao inspektori na opštinskom, regionalnom i republičkom nivou.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu.

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU 

Svrha studijskog programa Bezbednost i zdravlje na radu je da obezbedi studentu nakon završetka studija dovoljno znanja koja ga čine kompetentnim na nivou strukovnog inženjera zaštite na radu da rešava zadatke za potrebe privrednih subjekata i ustanova što je u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima Akademije.

Studenti na studijskom programu stiču znanja koja se odnose na organizovanje i sprovođenje preventivnih mera za bezbedan rad u preduzećima i ustanovama, izradu dokumentacije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, uređivanje radnih mesta i načina rada, izbor sredstava i opreme za ličnu zaštitu, učešće u izradi elaborata o uređenju gradilišta, komunikaciju sa koordinatorima za projektovanje i izvođenje radova na privremenim i pokretnim gradilištima i inspekcijski nadzor, sve iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer zaštite na radu.

ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO

Studijski program osnovnih strukovnih studija Elektrotehnika i računarstvo je zasnovan je na savremenom kurikulumu koji se permanentno usklađuju sa brzim razvojem elekroenergetskih sistema i pretvarača, računarske tehnike, informacionih i komunkacionih tehnologija i drugih relevantnih oblasti. Osnovni cilj studijskog programa je da se na kvalitetan i savremen način, kroz teorijsku i praktičnu nastavu, obrazuju strukovni inženjeri elektrotehničkog i računarskog inženjerstva.Studijski program je usmeren na stalnu saradnju sa privredom kroz studijske posete, stručnu praksu i izradu završnih radova.

Studijski program Elektrotehnika i računarstvo nudi dva izborna područja – modula: Energetika I Računarstvo i informatika. U okviru oba modula student ima i po više izbornih predmeta. Izborom modula i predmeta, stručne prakse i teme završnog rada, studenti stečena znanja i veštine prilagođavaju svojim interesovanjima, mogućnostma i potrebama. Na taj način studenti mogu da se pripreme da brzo odgovore zahtevima radnih mesta na kojima bi želeli da rade.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva

MAŠINSKO INŽENJERSTVO

Studijski program Mašinsko inženjerstvo obezbeđuje sticanje znanja na nivou strukovnog inženjera mašinstva sa bližim usmerenjima u područjima rada koji se odnose na Kompjutersko projektovanje i CNC sisteme (konstrukcija alata i pribora; projektovanja tehnoloških procesa, operativnog upravljanja konvencionalnim i CNC tehnologijama; organizacija i priprema proizvodnje i kontrole kvaliteta proizvoda; nabavke, prodaje i upravljanja proizvodnjom) ili Grejnu, rashladnu i procesnu tehniku (izvođenje i održavanje instalacija: grejanja, provetravanja i industrijske ventilacije; distribucije fluida cevnim vodovima; regulisanje strujnih i toplotnih procesa, zatim instalacija u širokom spektru procesnih postrojenja i prehrambene industrije kao i razumevanje poslova koji se odnose na eksploataciju i održavanje termotehničkih, termoenergetskih i procesnih postrojenja).

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer mašinstva.

Ovaj studijski program se realizuje na dva modula – Klasični model studija i Dualni model studija.

DRUMSKI SAOBRAĆAJ

Studijski program Drumski saobraćaj prati savremene trendove u saobraćajnom inženjerstvu i zasniva se na nastavnom planu u okviru kojeg se izučavaju propisi u saobraćaju i transportu, organizacija transporta putnika i tereta, bezbednost i regulisanje saobraćaja, kao i uticaji infrastrukturnih, prostornih i vremenskih uslova na procese u saobraćaju i transportu.

Osnovni cilj studijskog programa je obrazovanje strukovnih inženjera, koji će imati potrebna znanja, sposobnosti i veštine za uspešno obavljanje inženjerskih poslova u oblasti saobraćaja i transporta.Studenti savladavanjem predviđenog studijskog programa stiču znanja i veštine za obavljanje poslova, na nivou strukovnog inženjera saobraćaja, iz oblasti saobraćaja i transporta koji se odnose na: organizaciju drumskog prevoza robe i putnika, javnog gradskog prevoza, logistiku, tehnologiju pretovara, organizaciju tokova putnika i poslovanja na putničkim saobraćajnim terminalima; saobraćajne tokove; zatim na poslove bezbednosti i regulisanja saobraćaja i transporta kao i nadzora nad bezbednošću saobraćaja; poslove eksploatacije i održavanja vozila; koordinisanje aktivnostima u vezi sa parkiranjem u gradovima, organizaciju parkiranja; poslove planiranja, organizacije i realizacije transporta robe i putnika, kontrole postavljanja i održavanja saobraćajne signalizacije i opreme puta, organizacije rada i upravljanja održavanjem voznog parka, praćenje pokazatelja bezbednosti saobraćaja i predlaganje mera za njihovo unapređenje; poslove kontrole efikasnosti korišćenja saobraćajnih površina, regulisanja saobraćaja, intermodalnog transporta, obuke kandidata za vozače, osiguranja vozila i tereta i procene štete na vozilima.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer saobraćaja.

Ovaj studijski program se realizuje na dva modula – Klasični model studija i Dualni model studija.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog