Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Osnovne strukovne studije Požarevac

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Cilj studijskog programa je obrazovanje strukovnih inženjera koji će imati potrebna znanja,
sposobnosti i veštine za uspešno obavljanje inženjerskih poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Savladavanjem nastavnog gradiva student će moći da planira, sprovodi, kontroliše i unapređuje sve aktivnosti, postupke i mere kod poslodavca. Na studijama se obrazuju strukovni inženjeri zaštite na radu u skladu sa prepoznatim potrebama poslodavaca i društva u celini. Po završetku studija studenti će biti osposobljeni za rad u privrednim društvima svih delatnosti, specijalizovanim agencijama, inspekciji rada i dr.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer zaštite na radu.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Cilj studijskog programa je obrazovanje studenata sa potrebnim znanjima, sposobnostima i
veštinama za obavljanje poslova inženjera, inspektora, referenata i savetnika u ovoj oblasti.
Savladavanjem gradiva student će moći da se preventivno i operativno, posebno i integralno bavi
zaštitom vazduha, vode i zemljišta od raznih aspekata njihovog ugrožavanja, upravljanjem otpadom, procenom uticaja na životnu sredinu i implementiranjem koncepta cirkularne ekonomije i održivog razvoja u praksi. Studijski program je savremeno koncipiran, što omogućava školovanje stručnjaka sa društveno opravdanim i korisnim kompetencijama.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer zaštite životne sredine.

PREHRAMBENO INŽENJERSTVO I BEZBEDNOST HRANE

Cilj studijskog programa Prehrambeno inženjerstvo i bezbednost hrane je obrazovanje strukovnih
inženjera tehnologije u oblasti proizvodnje i prometa zdravstveno bezbedne hrane. Svrha studijskog programa je školovanje stručnjaka za direktno uključivanje u različite grane i oblike prehrambene tehnologije. Studenti po završetku studija mogu raditi u preduzećima u kojima samostalno organizuju, vode i kontrolišu tehnološke postupke u proizvodnji hrane i pića. Takođe mogu vršiti kontrolu kvaliteta proizvoda i raditi u savetodavnim službama, javnoj administraciji, edukaciji i tehnološkom razvoju.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer tehnologije.

TEHNOLOGIJE DIGITALNE POLJOPRIVREDE

Cilj studijskog programa Tehnologije digitalne poljoprivrede je osavremenjavanje poljoprivredne proizvodnje kroz obrazovanje strukovnih inženjera poljoprivrede sa teorijskim i praktičnim znanjem iz informaciono-komunikacionih tehnologija. Studijski
program omogućava razumevanje i razvoj digitalnih tehnologija u bazičnoj biotehnologiji i animalnoj proizvodnji. Koncept programa je usmeren na permanentnoj saradnji sa privrednim i društvenim organizacijama iz oblasti poljoprivredne proizvodnje i unapređenju proizvodnih procesa. Studenti stiču kompleksna znanja iz oblasti informacionih tehnologija, automatike i mehatronike u funkciji poljoprivrede. Po završetku studija, mogu se zaposliti u poljoprivrednim kompanijama u kojima će implementirati inovativne metode, raditi
daljinsko merenje, detekciju, analizu podataka i modelovanje. Biće kompetentni da samostalno organizuju i koordiniraju poslovima u modernoj, profitabilnoj i održivoj poljoprivredi kao inženjerski stručnjaci, savetodavci i edukatori.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer poljoprivrede.

ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO - KOMPJUTERSKO PROJEKTOVANJE I CNC SISTEMI

Cilj studijskog programa je da se na kvalitetan i savremen način, kroz teorijsku i praktičnu nastavu, obrazuju strukovni inženjeri elektrotehničkog i računarskog inženjerstva. Studijski program je zasnovan je na savremenom kurikulumu u skladu sa razvojem elekroenergetskih sistema i pretvarača, računarske tehnike, informacionih i komunikacionih tehnologija i drugih relevantnih oblasti. Studenti se osposobljavaju da projektuju, izvode, održavaju i upravljaju energetskim resursima, računarskim mrežama i sistemima, kao i da razvijaju softverske aplikacije, baze podataka i računarske mreže.

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.

ZDRAVSTVENA NEGA

Cilj studijskog programa je obrazovanje stručnog medicinskog kadra u skladu sa Bolonjskom
deklaracijom, Direktivama EU i Zakonom o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih
kvalifikacija u skladu sa sistemom obrazovanja u Srbiji. Klinička praksa studenata obavlja se u
relevantnim regionalnim zdravstvenim ustanovama Opštoj bolnici Požarevac, Domu zdravlja
Požarevac i Opštoj bolnici Smederevo, kao i Vojnomedicinskoj akademiji. Diplomirani studenti imaće mogućnost zapošljavanja na stručnim poslovima u domovima zdravlja, opštim i specijalnim bolnicama, kliničko bolničkim centrima, institutima, zavodima za javno zdravlje, obrazovnim ustanovama, ustanovama dečje zaštite i ustanovama socijalne zaštite (domovi za stare, ustanove za osobe sa posebnim potrebama).

Po završetku studija student stiče stručni naziv: Strukovna medicinska sestra.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog