Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

 • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

 • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Prijemni ispit i uslovi za upis - Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2024/2025 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022. godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

 

Odsek Niš

Odsek Vranje

Odsek Pirot

Osnovne studije - 1. stepen Visokog obrazovanja (VI-1) 180 ESPB

 • Savremene računarske tehologije

 • Komunikacione tehnologije

 • Građevinsko inženjerstvo

 • Drumski saobraćaj

 • Industirjsko inženjerstvo

 • Zaštita životne sredine

 • Zaštita životne sredine

 • Proizvodna ekonomija

 • Prehrambrena tehnologija

 • Drumski saobraćaj

 • Mašinsko inženejrstvo

 • Inženjerstvo nameštaja i enterijera

 • Preduzetnički menadžment

 • Strukovni vaspitač

Specijalističke studije - 1. stepen Visokog obrazovanja (VI-2) 240 ESPB

 
 • Drumski saobraćaj

 • Industrijski menadžment

 

Master strukovne studije - 2. stepen Visokog obrazovanja (VII-1) 300 ESPB

 • Upravljanje otpadom

 • Multimedijalne komunikacione tehnologije

 • Informacione tehnologije i sistemi

 • Proizvodno informacione tehhnologije

 • Drumski saobraćaj i transport

 • Građevinske konstrukcije i upralvjanje izgradnjom

 • Tehnološko inženjerstvo

 • Medjunarodna ekonomija i preduzetništvo

 • Strukovni master vaspitač

 

Opšti uslovi upisa

U prvu godinu studija može se upisati lice koje ima završeno srednje obrazovanje.
 

Prijemni ispit i izbor kandidata

Kandidat koji konkuriše za upis na programe koje realizuje odsek Niš polaže prijemni ispit iz matematike. Kandidat koji konkuriše za upis na programe koje realizuje odsek Vranje u zavisnosti od programa na koji se prijavljuju polaže prijemni ispit iz matematike ili hemije ili ekonomije. Kandidat koji konkuriše za upis na program Strukovni vaspitač, koji se realizuje na odseku u Pirotu, polaže prijemni ispit iz srpskog jezika i književnosti i opšte kulture i informisanosti.

Izbor kandidata za upis u prvu godinu studija obavlja se prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi. Rang lista se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

 • Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u  svim razredima, pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova.
 • Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.
 • Rezultat koji kandidat postiže na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova.

 Prijava na konkurs

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije ovih dokumenata, i to:

 • Svedočanstva svih razreda srednje škole,
 • Diplomu o položenom maturskom ispitu,
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara na žiro račun Odseka broj: 840-2111666-06, poziv na broj: 02 za odsek Niš, 03 za odsek Vranje ili 04 za odsek Pirot.
 • Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.

Upis

Kandidati koji steknu pravo na upis, za upis podnose:

 • Originalnu diplomu,
 • Originalna svedočanstva svih razreda srednje škole,
 • Izvod iz matične knjige rođenih i kopiju lične karte ako je sa čipom - pročitanu,
 • Dve fotografije formata 4,5x3,5 cm
 • Semestralnu uplatu na žiro račun Odseka (za indeks, ŠV obrasce i osiguranje),
 • Kandidati koji plaćaju školarinu, dokaz o uplati prve rate školarine (Školarina se može platiti u 10 mesečnih rata) na žiro račun Škole, broj: 840-1758666-57, poziv na broj: 02 za odsek Niš, 03 za odsek Vranje ili 04 za odsek Pirot. Za strane državljane školarina iznosi 1.000 evra.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog