Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

 • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

 • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Studijski program - Drumski saobraćaj

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Saobraćaj,

Vrste studija: Strukovne

Na prijemnom se polaže: Matematika

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Niš

Odsek Niš

Šta izučava?

Studijski program omogućava izučavanje i sticanje bitnih znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja, regulisanja stacionarnog i dinamičkog saobraćaja, saobraćajnog planiranja i projektovanja, tehnlogije transporta, eksploatacije i održavanja motornih vozila, kombinovanog i unutrašnjeg transporta, mehanizacije pretovara, logistike, kao i drugih opštih i tehničkih disciplina koje su direktno ili indirektno vezane za drumski saobraćaj (psihologija, menadžment, mašinstvo, građevinarstvo, računarstvo i informatika, zaštita životne sredine itd).

Rešavanje kompleksnih saobraćajnih i transportnih problema zahteva specijalizovana i multidisciplinarna znanja u cilјu nalaženja rešenja koja zadovolјavaju postavlјene kriterijume (bezbednost, pouzdanost, rentabilnost, profitabilnost i dr.).

 

Kompetencije

Savladavanjem ovog studijskog programa studenti su sposobni da rešavaju praktične probleme iz prakse saobraćajnog inženjerstva i stiču sledeće kompetencije:

 • analiza i prevencija saobraćajnih nezgoda, analiza sistema obuke vozača, predlaganje mera i akcija za povećanje bezbednosti u saobraćaju.
 • planiranje mobilnosti, rešavanje problema parkiranja u urbanim sredinama, analiza saobraćajnih tokova i projektovanje saobraćajne signalizacije.
 • organizacija rada u putničkom i teretnom saobraćaju.
 • praćenje robnih tokova u međunarodnom robnom prometu, organizovanje transporta primenom modernih tehnologija kombinovanog transporta.

 

Zvanje

Nakon završenih trogodišnjih studija student stiče zvanje Strukovni inženjer saobraćaja.

Odsek Vranje

Šta izučava?

Osnovni cilјevi studijskog programa Drumski saobraćaj na osnovnim strukovnim studijama su postizanje kompetencija i ovladavanje praktičnim veštinama i znanjima iz oblasti drumskog saobraćaja, upoznavanje sa savremenim metodama i njihovom primenom u praksi, razvijanje sposobnosti razmatranja i rešavanja konkretnih problema, kao i osposoblјavanje za individualni i timski rad.
Jedan od cilјeva studijskog programa je sticanje stručnih znanja i praktičnih veština iz oblasti drumskog saobraćaja, odnosno postizanje kompetencija neophodnih za obavlјanje praktičnih poslova i zadataka iz navedene oblasti.

Cilј studijskog programa je takođe razvoj kreativnih sposobnosti razmatranja problema i sposobnost kritičkog mišlјenja, razvijanje sposobnosti za timski rad, ovladavanje praktičnim veštinama i znanjima.
 

Kompetencije

Savladavanjem ovog studijskog programa student stiče sledeće kompetencije:

 • praćenje savremenih tehnologija i unapređivanje stečenih znanja,
 • korišćenje savremenih softverskih alata i inženjerskog pristupa rešavanja problema,
 • razumevanje profesionalne i etičke odgovornosti strukovnog inženjera saobraćaja, prenošenje zapažanja i veština svojim kolegama.
 • analiza bezbednosti saobraćaja,
 • vršenje uviđaja saobraćajnih nezgoda,
 • analiza karakterističnih parametara i performansi motora,
 • analiza eksploataciono tehničkih karakteristika motornih vozila i motora,
 • dijagnosticiranje stanja motornih vozila i motora,
 • definisanje sistema održavanja motornih vozila i motora,
 • analiza organizacije i tehnologije javnog gradskog prevoza putnika,
 • planiranje, organizovanje i izvršavanje transportnih zadataka,
 • analiza rizika pri transportu opasnih materija,
 • analiza putničkih i robnih terminala,
 • planiranje, upravlјanje i analiza procesa u sistemima integralnog transporta,
 • razumevanje strukture procesa u različitim tehnologijama transporta,
 • analiza uticaja drumskog saobraćaja na životnu sredinu,
 • primena znanja iz menadžmenta u drumskom saobraćaju.

Zvanje

Nakon završenih trogodišnjih studija student stiče zvanje Strukovni inženjer saobraćaja.

 

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog