Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

 • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

 • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Studijski program - Inženjerstvo nameštaja i enterijera

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Inženjerstvo, Dizajn,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Vranje

Odsek Vranje

ŠTA IZUČAVA?

Studijski program Inženjerstvo nameštaja i enterijera daje temelјna znanja iz širokog područja tehničkih i prirodnih veština i stručna znanja koja zahteva savremeni razvoj preduzeća drvne industrije: poznavanje građe drveta i svojstava drveta, osnovna znanja o zaštiti drveta, osnovna tehnička znanja za praćenje i kontrolu rada mašina za obradu drveta i transportne opreme, osposoblјenost za nadziranje tehnoloških procesa i sprovođenje određenih tehnoloških operacija, sudelovanje u nabavci materijala i ostale opreme, nadziranje kvaliteta proizvoda i kvaliteta rada, ulazna, fazna, međufazna i završna kontrola kvaliteta proizvoda od drveta, stručna, operativna znanja za vođenje tehnoloških procesa.

KOMPETENCIJE
Savladavanjem ovog studijskog programa student stiče sledeće kompetencije:

 • upotreba pravila grafičke komunikacije i normi u izradi tehničkih crteža,
 • korišćenje projekcija prilikom prikazivanja i čitanja tehničkih crteža,
 • primena odgovarajuće materijale, veze i spojeve u razradi konstrukcije finalnih proizvoda,
 • konstruisanje nameštaja enterijera, galanterije i građevinske stolarije korišćenjem pribora za crtanje i aplikativnog CAD programa,
 • izrada tehničkih crteža finalnog proizvoda od drveta u 2D i 3D aplikativnom programu,
 • definisanje zahteve i funkciju nameštaja i prostora,
 • primena saznanja iz područja normi, trendova i stilova, materijala i tehnologija u oblikovanju nameštaja i opremanju prostora,
 • skiciranje idejnih rešenja nameštaja i ostalih proizvoda od drveta,
 • određeivanje oblikovno-funkcionalne, konstrukcijsko-tehnološke i druge značajnosti idejnog rešenja proizvoda,
 • primena osnovne komponente prostornog izražavanja i načela arhitektonskog projektovanja u zadatom prostoru,
 • prezentovanje idejnog rešenje nameštaja, proizvoda od drveta i opremlјenog prostora primenom aplikativnih 2D i 3D softverskih programa za modeliranje nameštaja i prostora,
 • kontrola tačnosti obrade.

ZVANJE
Nakon završenih trogodišnjih studija student stiče zvanje Strukovni inženjer tehnologija nameštaja i proizvoda  od drveta
 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog