Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

  • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

  • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

  • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Studijski program - Komunikacione tehnologije

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Elektrotehnika, Informacione tehnologije,

Vrste studija: Strukovne

Na prijemnom se polaže: Matematika

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Niš

Odsek Niš

Šta izučava?

Studenti se upoznaju sa primenjenom informatikom, računarskom tehnikom, bazama podataka, komunikacionim uređajima, mrežama, projektuju pomoću računara, održavaju i servisiraju računarsku, informacionu, komunikacionu i mrežnu opremu, postaju specijalisti za merenje i testiranje iste, osnovnih koncepata digitalne radio i televizijske tehnike, bežičnih i mobilnih komunikacija, analognih i digitalnih centrala, integralnog tehničkog obezbeđenja prostora i objekata, multimedija, programskih jezika.

Ovaj studijski program obrazuje studente za uspešno bavlјenje komunikacionim tehnologijama u proizvodnji, održavanju, tehnologiji i eksploataciji sredstava rada.
 

Kompetencije

Savladavanjem ovog studijskog programa student stiče sledeće kompetencije:

  • da projektuje i održava telekomunikacione sisteme, satelitsku i kablovsku opremu,
  • da projektuje, izgradi i održava kablovske distribuirane sisteme, kućne informacione sisteme, Internet sistem i GPS (Global Position System) sisteme,
  • da projektuje, primeni, održava bežične mobilne komunikacije, računarske mreže, audio, video i opremu za nadzor i zaštitu objekata.

 

Zvanje

Nakon završenih trogodišnjih studija student stiče zvanje Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog