Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

  • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

  • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

  • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Studijski program - Prehrambena tehnologija

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Biotehnologija, Poljoprivreda ,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Vranje

ŠTA IZUČAVA?

Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata za profesiju strukovnog inženjera tehnologije u skladu sa principima održivog razvoja ruralne sredine i raspoloživim resursima, tradicijom, potrebama i zahtevima prehrambene industrije, čime je obuhvaćeno i očuvanje i zaštita životne sredine.
Realizacijom studijskog programa koncipiranog na ovakav način školovaće se inženjeri prehrambene tehnologije, koji poseduju kompetentnost u nacionalnim, evropskim i svetskim okvirima. Svrha studijskog programa je da se obrazovanje mladih stručnjaka podigne na viši nivo i da sa stečenim znanjem inženjeri prehrambene tehnologije postaju osposoblјeni za rad u prehrambenoj industriji bilјnih i animalnih proizvoda kao i za i dalјe obrazovanje.

KOMPETENCIJE

Savladavanjem ovog studijskog programa student stiče sledeće kompetencije:

  • usvajanje metodoloških principa u rešavanju prehrambeno-tehnoloških problema (upravlјanje operacijama i procesima),
  • ovladavanje znanjem i veštinama, neophodnim za obavlјanje visokostručnih poslova u oblasti prehrambene tehnologije sa posebnim nivoom specijalizacije u oblastima tehnologije mesa, mleka, bezalkoholnih i alkoholnih pića, voća i povrća, žita i konditorskih proizvoda,
  • praćenje dostignuća u nauci i praksi prehrambene tehnologije i njihovu primenu,
  • korišćenje stručne literature i informacionih tehnologija radi sticanja novih znanja iz oblasti prehrambene tehnologije,
  • sposobnost primene stečenih znanja u rešavanju konkretnih problema,
  • sposobnost uspešnog prenošenja znanja i razvijanja ekološke svesti kod mladih kao i razvijanju pravilnog ekološkog stava prema životnoj sredini, u skladu sa principima održivog razvoja,
  • razvoj stručnih veština, komunikacionih sposobnosti i odgovornosti, samostalnog i timskog rada u multidisciplinarnom okruženju.

ZVANJE
Nakon završenih trogodišnjih studija student stiče zvanje Strukovni inženjer tehnologije.
 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog