Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

 • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

 • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Studijski program - Program za obrazovanje strukovnih vaspitača za rad sa decom u predškolskim ustanovama

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Pedagoške nauke,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Pirot

Odsek Pirot

ŠTA IZUČAVA?

Studijski program je interdisciplinarno usmeren i ima svrhu da osposobi studente za profesionalno i samostalno sprovođenje vaspitno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama. Program se oslanja na savremene vaspitne i  obrazovne koncepte i studentima pruža mogućnost sticanja znanja i razumevanja važnosti sopstvene profesionalne uloge, vaspitača kao kreatora vaspitno-obrazovnog kurikuluma i vaspitno-obrazovne prakse, partnera u procesu učenja, savetnika, donosioca odluka, itd. Kao značajna karakteristika studijskog programa ističe se njegova integrativna priroda – obrazuje vaspitače koji će razvijati postojeće programe putem integrisanog kurikuluma na nivou ustanove organizovanjem uvođenja, transformacije i konkretizacije aktivnosti u skladu sa životnim kontekstom deteta, promenama u društvu, vrtiću i porodici čime se stvara stimulativna sredina za ostvarivanje planiranih cilјeva. 

KOMPETENCIJE

Studenti će pohađanjem ovog programa steći sledeće kompetencije:

 • znanja iz oblasti pedagogije i psihologije, drugih naučnih i umetničkih oblasti, 
 • znanja i veštine koje se odnose na interdisciplinarno poznavanje svoje struke,
 • veštine razumevanja razvojnih karakteristika dece, stilova učenja i kulture vaspitanja,
 • sposobnost i veštine primene različitih strategija, metoda i tehnika podučavanja,uz inovativni pristup,
 • sposobnost i veštine integracije različitih tipova znanja, vrednosti, doživlјaja i pedagoških stavova koji su u skladu sa postulatima razvojno humanističkog pravca,
 • veštine i sposobnosti rada sa različitim kategorijama dece – tipične populacije, darovite, te dece sa razvojnim smetnjama i iz depriviranih sredina,
 • veštine samostalnog istraživanja i menjanja sopstvene prakse,
 • sposobnost za celoživotno stručno usavršavanje i učenje.

ZVANјE
Nakon završenih trogodišnjih studija student stiče zvanje Strukovni vaspitač za rad sa decom u predškolskim ustanovam.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog