Prijemni.rs
Maturang
  • Akademija za poslovnu ekonomiju
Studentski domovi

  • Studentski centar Čačak Svetog Save 66


Uslovi upisa

Pravo upisa na osnovne akademske studije imaju kandidati koji su završili četvorogodišnju srednju školu, kao i studenti drugih fakulteta i visokih škola akademskih studija.

Prijava kandidata

Kandidati prilikom prijave na konkurs na osnovne akademske studije dostavljaju sledeća dokumenta:

  • svedočanstva i diplomu o završenom srednjem obrazovanju,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uverenje o državljanstvu,
  • tri fotografije - veličine 3,5x4,5.

Prijemni ispit 

Kandidati koji konkurišu za upis prve godine akademskih studija polažu prijemni ispit – test opšte kulture i informisanosti.

Rangiranje kandidata

Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu, polaganjem testa opšte kulture i informisanosti.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog