Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Opšte informacije - Ekonomski fakultet - Beograd

O fakultetu

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu je obrazovna i naučna ustanova sa tradicijom dugom 80 godina. Osnovan je kao Ekonomsko-komercijalna visoka škola 1937. godine, a danas je najveća i najeminentnija naučno-obrazovna ustanova u regionu u polju ekonomskih nauka, poslovnog upravljanja i statistike.

Broji preko 50000 diplomiranih studenata, više od 4000 je nastavilo školovanje kroz poslediplomske studije, dok je 800 steklo titulu doktora nauka. Sa brojnim smerovima, Ekonomski fakultet nudi veliki broj zanimanja posle završenih studija, a poslednje statistike pokazuju da čak 80% studenata koji fakultet završe u roku posao nađe u roku do 6 meseci.

Diploma našeg fakulteta je priznata kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Fakultet ima vrlo razvijenu saradnju sa većim brojem stranih univerziteta i instituta ukoliko student želi da nastavi svoje školovanje nakon osnovnih studija (SAD, Velika Britanija, Rusija, Francuska, Italija, Grčka itd.) Fakultet ima potpisane ugovore sa preko 530 domaćih i međunarodnih kompanija, što studentima obezbeđuje prakse i usavršavanje. 

EKOF studenti

 

Osnovne studije

Na program osnovnih studija Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika možete se odlučiti za trogodišnje ili četvrorogodišnje studije, koje nose 180 odnosno 240 ESPB bodova. Jedinstven studijski program koji nudi specijalizaciju u deset oblasti – smerova, kreiran je u skladu sa dostignućima ekonomske nauke, savremenom praksom renomiranih fakulteta, kao i potrebama savremenog tržišta.

Ekonomski fakultet u Beogradu

Prva tri semestra su zajednička za sve studente, dok se studenti tek u četvrtom semestru opredeljuju za jedan od smerova:

 1. Economics and finance – po programu London School of Economics
 2. Ekonomska analiza i politika
 3. Finansije, bankarstvo i osiguranje
 4. Marketing
 5. Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina
 6. Menadžment
 7. Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje
 8. Statistika, informatika i finansijsko upravljanje
 9. Trgovinski menadžment i marketing
 10. Turizam i hotelijerstvo.

Pored 10 navedenih modula, od ove školske godine, moći ćete da birate i tri nova modula:

 • Poslovna informatika (IT smer)

 • Poslovna analiza i konsalting 

 • Ekonomija i finansije

Završetkom trogodišnjeg studijskog programa možete steći zvanje Ekonomiste, a nakon četvorogodišnjeg zvanje Diplomiranog ekonomiste.

 

Međunarodne osnovne studije Economics and finance u saradnji sa LSE (London School of Economics)

Prestižne međunarodne osnovne studije Ekonomije i finansija u trajanju od 4 godine obezbeđuju dve diplome – diplomu Univerziteta u Londonu (fakultet - nosilac Londonska škola ekonomije i političkih nauka - LSE) i diplomu Univerziteta u Beogradu (Ekonomski fakultet).

Međunarodne osnovne studije na EKOF-u

 • Studenti se na ovaj program odlučuju nakon završene prve godine osnovnih studija Ekonomskog fakulteta.
 • LSE propisuje nastavni program, literaturu i vrši ispitivanje studenata na ovom međunarodnom programu, dok nastavu na engleskom jeziku vrše naši profesori.
 • Ovo je prvi međunarodni program Univerziteta u Londonu iz ekonomije i finansija, u ovom delu Evrope.
 • Prestižne međunarodne studije uz školarine u rangu školarina na domaćim univerzitetima. Za najbolje studente obezbeđene stipendije. Selekcija kandidata na konkursnoj osnovi

Uveden je i drugi modul po programu London School of Economics - Biznis i menadžment.

Sve informacije potražite na sledećem linku

Posle studija možete postati

Smer Economics and Finance po programu London School of Economics ​

Kada budete završili studije na programu Economics and Finance bićete obučeni za veliki broj poslova na međunarodnom tržištu rada, uključujući i poslove ekonomskog savetovanja u akademskim, državnim i međunarodnim finansijskim institucijama, konsaltinga u finansijama i bankarstvu, finansijskog menadžmenta, procene i upravljanja finansijskim i ekonomskim rizicima i dr.

Smer Ekonomska analiza i politika

Kada budete završili studije na modulu Ekonomska analiza i politika, na tržištu rada moći ćete da se opredelite za profesiju ekonomskog analitičara, ekonomskog savetnika, istraživača u naučnim institutima, ekonomiste u javnim, profitnim ili neprofitnim institucijama.

Smer Finansije, bankarstvo i osiguranje

Nakon što naučite kakav je bankarski sistem, kako funkcionišu javne finansije, finansijska tržišta i hartije od vrednosti i kako rade osiguravajuća društva moći ćete da se zaposlite kao portfolio menadžer, menadžer u međunarodnim finansijskim institucijama, broker, risk menadžer, procenitelj rizika i šteta u osiguranju, finansijski inspektor i sl.

Smer Marketing

Ako ste svoje interesovanje usmerili na izučavanje tržišta, brenda, potrošača i odnosa s javnošću, u budućnosti možete videti sebe na pozicijiama brend menadžera, marketing menadžera, menadžera za odnose s javnošću, medija planera, menadžera proizvoda i dr.

Smer Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina

Ukoliko ste proučavali efekte uvećanja bogatstva jedne privrede usled razvoja međunarodnih ekonomskih odnosa i trgovine, uživaćete u poslu menadžera u spoljnotrgovinskim firmama, saradnika u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom, menadžera carinskog poslovanja, poslovima u kreditnom ili investicionom sektoru.

Ekonomski fakultet Beograd 2 posto najboljih

Smer Menadžment

Ako želite da motivišete, pokrećete, organizujete i kontrolišete ljude oko sebe kako biste uspešno upravljali preduzećem i bliskim okruženjem, sutra baš vi možete pružati konsultantske usluge ili biti menadžer ljudskih resursa, izvršni direktor u preduzeću, menadžer projekata, menadžer za upravljanje kvalitetom i dr.

Smer Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje

Izučavanjem finansijskog zdravlja jednog preduzeća, računovodstvenih standarda po kojima ono treba da posluje, kreiranjem i proverom istinitosti finansijskih izveštaja, upravljanjem troškovima bićete spremni da postanete upravljački računovođa, finansijski menadžer, interni revizor, eksterni revizor.

Smer Statistika, informatika i kvantitativne finansije

Ako volite brojeve i preciznost koju omogućava primena matematike u funkciji ekonomije i ako vas zanima primena informacionih tehnologija i informatike u ekonomiji, nakon završenih studija moći ćete da obavljate poslove koje obavljaju statističari u preduzećima, statističkim zavodima, institutima, robnim berzama, ministarstvima i Narodnoj banci Srbije.

Smer Trgovinski menadžment i marketing

Ako vas interesuju poslovi nabavke, logistike, trgovinskog posredovanja, menadžera nabavke, menadžera kategorije proizvoda, key account menadžera, menadžera distributivnih centara i uopšte kako organizovati aktivnosti menadžmenta i marketinga u trgovini, onda je ovo pravi modul za vas.

Smer Turizam i hotelijerstvo

Gajite veliku ljubav prema putovanjima? Interesuje vas šta je to turistički proizvod i na osnovu čega se on kreira? Ako odaberete ovaj smer, naučićete mnogo toga na ovu i mnoge druge teme, a moći ćete da obavljate poslove menadžera hotela, savetnika u resornom ministarstvu, direktora turističkih organizacija, marketinškog analitičara, referenta za analizu i kalkulacije.

 

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog