Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studentski život

Studiranje na Ekonomskom fakultetu ne predstavlja samo učenje i polaganje ispita. Našim mnogobrojnim studentima omogućeno je da učestvuju u raznim vannastavnim aktivnostima i na taj način obogate svoje studiranje, razviju specifične veštine i, naravno, steknu prave prijatelje.
 Tokom studija oni mogu da učestvuju u radu fakulteta u okviru Studentskog parlamenta, da se uključe u rad   najveće studentske organizacije na svetu, AIESEC, ili da se oprobaju kao novinari pišući u „MonopolListu”.   Ukoliko žele da razviju svoje organizacione veštine, mogu da učestvuju u realizaciji raznih aktivnosti kao   članovi brojnih studentskih organizacija, a svoje retoričke veštine mogu da unaprede u Debatnom klubu.   Sportisti imaju priliku da se dokažu u Sportskom klubu „Ekonomist”, dok zaljubljenici u marketing mogu još   više u njega da se zaljube u Marketing radionici.

 

 

 

 

 

 

EKOF Case Study Team

Ideja je da se studentima pruži mogućnost razvijanja kroz niz tematskih radionica koje će držati naši istaknuti profesori, asistenti i alumnisti iz privrede s ciljem uspešnog predstavljanja fakulteta na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima. Tematske radionice će podrazumevati analizu Case Studyja sa vodećih svetskih poslovnih škola (Harvard Business School, Wharton Business School, London Business School…).

EKOF Case Study tim

 

Marketing radionica

Šta je Marketing radionica? Marketing Workshop je neprofitna nevladina studentska organizacija Ekonomskog fakulteta, nastala 1996. godine. Prvobitna ideja zbog koje je udruženje nastalo, a što se nije menjalo do danas, jeste želja za primenom stečenog znanja u praksi.

Zvanično, MW pomaže studentima da dostignu svoj pun potencijal, kao i da se nakon završetka fakulteta brzo prilagode profesionalnom svetu. Ali, MW pruža i mnogo više od toga. Ulaskom u „malu fabriku velikih ideja” otkriva se jedan potpuno novi svet.

Svet projekata, sponzora, medija, saradnje sa preduzećima, kontakata, izrade marketing strategija, „brainstorminga”, promocija, mesto gde kreativnost i znanje dolaze maksimalno do izražaja.

Najpoznatiji projekat je čuvena Reklamijada, koja se održava na Ekonomskom fakultetu i koja ima dugu tradiciju, a koja se nalazi u sklopu novog projekta pod nazivom Dani Marketing Workshopa.

A tu su i drugi projekti: Istraživanje stavova studenata BU, razne tribine, učešće na studentskim konferencijama, organizacija edukacije za članove.
Organizacija funkcioniše kao prava mala marketinška agencija. Tu su sektori koji se bave PR-om, HR-om, promocijom i saradnjom sa preduzećima. Ali ono što je specifično je što svako može da se oproba u svakom poslu, nema ograničenja i svima se pruža šansa da iskažu svoju kreativnost i pun potencijal.

MW je pre svega jedna velika porodica. Članovi MW-a su grupa sposobnih, kreativnih i ambicioznih marketing zaljubljenika koji svakom projektu prilaze sa velikom pažnjom i željom da steknu što više iskustva. Povezani su raznim projektima, ali i međusobnim prijateljstvom i zajedničkom vizijom.

Saznajte više na:

http://www.marketingworkshop.rs/

http://www.facebook.com/MarketingWorkshop

https://twitter.com/MW_ekof

 

Debatni klub

Debatni klub Ekonomskog fakulteta je osnovan u novembru 2010. godine kao projekat „Otvorene komunikacije” i u saradnji sa Studentskim parlamentom.

Rad na unapređenju javnog nastupa kod studenata Ekonomskog fakulteta je jedan od osnovnih razloga postojanja, pa, rukovođeni tom idejom, organizuju debatne radionice za sve zainteresovane studente.

Cilj je podučavanje studenata veštinama debatovanja i argumentovanog zastupanja stavova. Kroz rad na radionicama i turnirima članovi stiču veštine koje mogu koristiti na ličnom i poslovnom planu. Sigurnost u iznošenju svog mišljenja i stavova pred većim brojem ljudi i razvoj kritičkog mišljenja samo su neke od prednosti učlanjenja u Debatni klub koje studenti mogu da očekuju.

U osnovi debata je strukturno argumentovana rasprava na zadatu temu. To podrazumeva da su broj govornika, redosled i vreme izlaganja unapred određeni. Za razliku od rasprava sa kojima se svakodnevno susrećemo, debata se razlikuje po tome što sagovornici jedni drugima ne upadaju u reč, ne drže duge monologe, ne menjaju temu o kojoj govore i slično. Stoga nam debata omogućava da na organizovan i civilizovan način raspravljamo o određenim idejama i stavovima koje zastupamo.
Članovi Debatnog kluba Ekonomskog fakulteta imaju prilike da učestvuju na debatnim turnirima, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Mogućnost putovanja i upoznavanja debatera iz drugih krajeva od neprocenjivog je značaja za njihov dalji lični razvoj, ali i razvoj samog kluba kao takvog.

DEKOF je uspeo da ostvari zavidne rezultate za kratak period svog postojanja. Svake godine organizuje regionalni debatni turnir „Monopol”, gde učestvuje preko 150 takmičara i sudija. Debateri DEKOF-a su učesnici drugih regionalnih i međunarodnih turnira, većina se kvalifikuje u finale, ali se i može pohvaliti ne malim brojem osvojenih turnira. Zajedno sa „Otvorenom komunikacijom” organizuje tribine na aktuelne teme u društvu.

Kontakt:

dk.ekof@gmail.com

https://www.facebook.com/DekofDebatniKlubEkonomskogFakulteta

 

MonopolList

Časopis „MonopolList” predstavlja zvanično glasilo studenata Ekonomskog fakulteta. Izlazi već 20 godina i smatra se jednim od najkvalitetnijih i najboljih studentskih časopisa u zemlji.

MonopolList

Nastao je u maju 1997. godine kao ogranak Studentske unije Ekonomskog fakulteta. Vremenom je od pilot-projekta na dve strane dogurao do 48 strana. Prepoznatljivim ga je učinio argumentovano kritički i oštar odnos prema upravi fakulteta i stanju na Univerzitetu. Časopis je uvek bio otvoren za vredne, entuzijastične i kreativne pisce, koji su iznova obogaćivali sadržaj magazina. Takođe, odlikuje se kvalitetnim dizajnom i ozbiljnošću tema.

Časopis se sastoji iz četiri rubrike: Fakultet, Ekonomija, Društvo i Mozaik. Dijapazon tema je širok. Studenti pišu o stanju i događajima na fakultetu, pružaju informacije studentima o izmenama u obrazovanju i mogućnostima stručnog usavršavanja i odlaska na prakse i razmene u inostranstvo. Pored toga, trude se da studentima pruže zanimljiv uvid u ekonomsku nauku i privredne tokove i, ako je potrebno, kritički sagledaju određene društveno-ekonomske pojave.

Ne zaostaju za drugim časopisima kada je o zabavnom sadržaju i zanimljivostima reč. Njihovi sagovornici su profesori, asistenti, glumci, političari, sportisti, novinari, televizijski voditelji i dr.

„MonopolList” ima šest izdanja godišnje (mart, april, maj, septembar, novembar, decembar), tiraž od 1.500 primeraka, 44 strane, štampa se u 3 boje.
Član „MonopolLista” može postati bilo koji zainteresovani student koji je zainteresovan za pisanje i čiji tekstovi ispunjavaju neke osnovne kriterijume pismenosti i zanimljivosti.

 

EKOF Media Group

EKOF Media Group

EKOF Media Group je strukovna studentska nevladina organizacija Ekonomskog fakulteta u Beogradu, koja se bavi širokim spektrom aktivnosti, počev od vršnjačke edukacije i medijskih projekata, preko grafičkog i veb dizajna, do internet marketinga, organizovanja i konceptualnog osmišljavanja promotivnih, kulturnih, edukativnih i zabavnih događaja u skladu sa afinitetima i potrebama mladih, sa ciljem širenja svesti među mladima o društvenoj odgovornosti, važnosti pozitivnog individualnog i grupnog delovanja u lokalnoj i široj zajednici, jačanju solidarnosti, tolerancije, izgradnji sopstvenog kulturnog identiteta i upoznavanja i prihvatanja tuđeg. U skladu sa time, organizacija neguje demokratske vrednosti i volonterski duh, te raspolaže sopstvenim volonterskim servisom.

Detaljnije informacije: www.ekofmedia.com

https://www.facebook.com/EKOFmedia

 SEFA 

„Studenti Ekonomskog fakulteta – SEFA” je studentska organizacija sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu osnovana  2015. godine. Moto ove organizacije – „Prave stvari na pravi način” najbolјe moguće opisuje njenu misiju i cilј postojanja, a to je da pruži studentima mogućnost da  kroz razne vannastavne aktivnosti unaprede svoja znanja i veštine sa fokusom na timski duh, humanost, efikasnost, kolegijalnost, kao i na zajedništvo među studentima i studentskim organizacijama.

SEFA je strukturirana tako da zadatke i ideje u okviru projekata članovi realizuju podelјeni u četiri tima (Marketing, CR, HR i PR). Na ovaj način svako ima šansu da usmeri svoj talenat, interesovanje i da kroz praktičan rad stekne iskustvo i  nauči nešto novo iz oblasti prema kojoj gaji afinitete.

Organizacija broji preko 70 članova koji svojim zalaganjem učestvuju u organizovanju konferencija, sportskih turnira, takmičenja i mnogih drugih manifestacija edukativnog, humanitarnog i zabavnog karaktera kako bi studentima pospešili produktivnost i omogućili im da na interaktivan način steknu nova znanja, veštine i poznanstva.

Više na: http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/studentski-zivot/sefa/ 
https://www.facebook.com/sefa.org/
 

Sportski klub Ekonomist

Sportsko društvo na Ekonomskom fakultetu osnovano je u aprilu 2002. godine i bilo je preteča osnivanja ostalih sportskih organizacija na Univerzitetu u Beogradu. Ono je u početku radilo u okviru Saveza studenata Ekonomskog fakulteta, kao posebna sekcija. Zahvaljujući izuzetnim rezultatima u tom periodu, a na predlog pokojnog profesora, tadašnjeg dekana, dr Branka Medojevića, osnovana je kao samostalna studentska organizacija – Sportski klub „Ekonomist” (SKE).

Društvo broji oko 130 aktivnih članova, kao i preko 600 bivših studenata Ekonomskog fakulteta. Oni koriste svaku priliku da pomognu u realizaciji projekata. Mnogi od njih su sada poznati sportski radnici ili uspešni sportisti i privrednici, ali nisu zaboravili gde su se afirmisali kao uspešni studenti i sportisti.

U okviru kluba „Ekonomist” fukncionišu sledeće sekcije: mali fudbal, košarka (muška i ženska), odbojka (muška i ženska), rukomet (muški i ženski), stoni tenis, šah, vaterpolo i plivanje. U toku je formiranje ekipe u ženskom fudbalu. Svi kolektivni sportovi se takmiče u Prvoj univerzitetskoj ligi Beograda i važe za jedno od najuspešnijih i najorganizovanijih sportskih društava na BU zahvaljujući rezultatima iz prethodnih godina.

Član društva može postati svaki student Ekonomskog fakulteta koji zadovoljava kriterijume za određene sportove. Studenti mogu pokazati svoj talenat u terminima sekcija koje omogućava fakultet ili na rekreativnim turnirima koje organizuju predstavnici sekcija.
Za više informacija možete doći u kancelariju Saveza studenata i Sportskog društva, koja se nalazi u prizemlju, pored čitaonice.
 

Studentski parlament

Studentski parlament Ekonomskog fakulteta predstavlja organ fakulteta i zvanično predstavničko telo studenata. Preko njega studenti ostvaruju prava i štite svoje interese na fakultetu. Članovi Studentskog parlamenta su studenti koje su izabrale kolege sa njihovih godina na izborima koji se održavaju u aprilu svake godine.

Izbori za Studentski parlament se održavaju svake godine u aprilu i definisani su Pravilnikom o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta.
Resori od kojih se sastoji Studentski parlament Ekonomskog fakulteta su:​

 • Resor za nastavu i ispite;
 • Resor za stručno usavršavanje i praksu;
 • Resor za studentski standard;
 • Resor za PR i komunikacije.
   

AIESEC

Lokalna kancelarija AIESEC na Ekonomskom fakultetu postoji 60 godina i aktivno učestvuje u podsticanju liderstva i aktivizma kod mladih ljudi. Naši nekadašnji članovi su lideri u ovim organizacijama i u svom okruženju – koristeći iskustvo, veštine i unapređenu viziju koju im je AIESEC pružio da bi postali nosioci pozitivnih promena..

AIESEC pruža liderska iskustva studentima kroz dva globalna programa:

 • „Global Talent” je internacionalni program stručne prakse, namenjen mladim ljudima koji žele da steknu profesionalno iskustvo u internacionalnom okruženju. Učesnici u programu imaju priliku da rade u oblastima poput marketinga, obrazovanja dece i mladih, informacionih tehnologija i drugih.
 • „Global Citizen” je internacionalni program volontiranja, namenjen mladim ljudima koji žele da rade na ličnom usavršavanju, otkrivanju novih mogućnosti i širenju svoje kulture. Čini ga mreža projekata širom sveta na teme poput multikulturalnosti, tolerancije, edukacije mladih i širenja svesti o globalnim problemima poput ljudskih prava, zaštite sredine ili AIDS-a.

Lokalna kancelarija AIESEC na Ekonomskom fakultetu organizuje i niz društveno odgovornih projekata tokom cele godine.

Kontakt: aiesec.bg.ef@gmail.com, 011/26-121-455

 

Savez studenata Ekonomskog fakulteta - SSEF

Savez studenata Ekonomskog fakulteta je najstarija studentska organizacija na fakultetu, koja postoji još od 1937. godine. Svi redovni studenti Ekonomskog fakulteta mogu postati članovi Saveza prolaskom motivacionog intervjua i popunjavanjem pristupnice.

SSEF

Članovi Saveza svake godine učestvuju u radu Studentskog parlamenta, kao i u radu drugih organa fakulteta, boreći se za prava studenata i poboljšanje njihovog standarda
.
Ono čime se SSEF posebno ponosi jesu vannastavne aktivnosti i projekti koje realizuje:

 • Konferencija studenata ekonomije;
 • Ekonomijada;
 • Škola stranih jezika;
 • Najbolje žurke na Univerzitetu u Beogradu.

 

Studentska unija Ekonomskog fakulteta - SUEF

Mi smo studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Prvi tim SUEF-ovaca je nastao još davne 1996. godine. Učestvovao je u stvaranju SUS-a (Studentske unije Srbije), jedine krovne, međunarodno priznate studentske organizacije, u Srbiji. Sada smo deo SUBG-a (Studentske unije Beograda), jedne od četiri univerzitetske članice SUS-a, koja je deo ESU (Evropske studentske unije).

SUEF

Već godinama su najpriznatiji i najjači lokal Unije, iz koga izlaze sjajni pojedinci, savršeno sklopljeni timovi i kasnije poslovni partneri i, što je najvažnije, dobri prijatelji.

Njihov cilj je da pokušaju da razreše sve studentske probleme. Svako pitanje studenta EKOF-a je i njihovo pitanje, na koje oni pronalaze odgovor i rešenje. Žele da pomognu i budućim studentima, savetima i materijalima za spremanje prijemnog ispita.

Rade na tome da studiranje učine zanimljivijim i lakšim, na borbi za studentska prava i da period studiranja zaista bude najlepši deo svačijeg života.

Da li ste znali gde su nastali projekti: „Exit”, „Beer fest”, „Zlatibor Voda”, „Nacionalni trening tim”, „Nastava budućnosti”, „Skini povez”, „Istraživanje studentske populacije”, „Antikorupcija”, „Međunarodni dan mladih”, „1.000 praksi” i mnogi drugi? Svi oni su potekli iz neke od njihovih kancelarija.

Kancelarija SUEF-a se nalazi na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Kamenička 6, Beograd, prekoputa kantine. Za vas su tu svakim radnim danom između 11 i 15 časova.

 

Grupa za SPEKOF

Grupa za SPEKOF je najveća i najbrojnija studentska organizacija na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Članovi ove studentske organizacije čine većinu u Studentskom parlamentu Ekonomskog fakulteta i kroz njegove resore aktivno se bore za prava studenata, ali i realizuju brojne projekte koji doprinose stučnom usavršavanju budućih ekonomista.

Grupa za SPEKOF

Njihovi prioriteti su:

 • Važenje pismenih rokova u vezanim rokovima za sve predmete i studente svih generacija.
 • Pravilna raspodela ESPB bodova i reakreditacija nastavnog programa.
 • Uvođenje prakse za sve studente EKOF-a.
 • Nastavak komunikacije sa studentima preko SPEKOF grupe i fan stranice Studentskog parlamenta i GzS-a kako bi bili direktno upoznati sa problemima sa kojima se studenti suočavaju.
 • Nastavak rada na unapređenju prolaznosti na pojedinim ispitima.
 • Poštovanje prava studenata.

Nastavak komunikacije sa studentima preko SPEKOF grupe i fan stranice Studentskog parlamenta i GzS-a kako bi bili direktno upoznati sa problemima sa kojima se studenti suočavaju.

Sajt organizacije: http://www.gzs.org.rs/

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog