Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Prijemni ispit i uslovi za upis - Ekonomski fakultet - Beograd

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2024/2025 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

UPIS 2023 – VAŽNI DATUMI

Probni test: Subota 24. juni 2023. godine u 10h.
Prijemni ispit: ponedeljak, 26. 06. 2023. godine.

Predmet Termin
Poslovna ekonomija 10:00 h
Ostali predmeti 12:30 h
Matematika 15:30 h

 

Detaljan pregled rasporeda po predmetima dostupan je na stranici - termin polaganja. Obavezno pogledati uputstva na ovoj stranici. Ulazak u salu je dozvoljen 15 minuta pre početka prijemnog ispita. 

Rešenja testova: Ponedeljak, 26.06.2023. godine, posle 18.00 č. Biće objavljeno na sajtu Fakulteta.

Preliminarna rang lista: Utorak 27.06.2023. godine, posle 19.00 čas.

Podnošenje prigovora na preliminarnu rang listu može se obaviti 28. i 29. 06. 2023. godine do 17 časova, isključivo elektronskim putem.

Konačna rang lista: Petak, 30.06.2023. godine, do 17.00 čas.

Upis: U nedelji od 03.07.2023. godine ( po rasporedu koji će biti naknadno objavljen na sajtu Fakulteta).

Odlukom Vlade Republike Srbije na Ekonomski fakultet upisuje se  610 studenata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije i 710 studenata koji se sami finansiraju.

Navedenom Odlukom Vlade, Fakultet dobija dodatna budžetska mesta za studente romske nacionalne manjine (6 mesta) i studente sa invaliditetom (6 mesta).

Kandidati koji se upisuju kroz Program afirmativnih mera upisa pripadnika romske nacionalne manjine prilažu, pored propisane dokumentacije i Izjavu da su pripadnici romske nacionalne manjine i Preporuku Nacionalnog saveta romske naiconalne manjine.

Kandidati koji žele da se upišu kroz Program afirmativnih mera – upis lica sa invaliditetom, potrebno je da medicinsku dokumentaciju kojom se dokazuje postojanje invaliditeta, dostave Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom do 10. juna 2022.godine. Univerzitetski centar se nalazi u prostorijama Doma kulture Studentski grad u ulici Bulevar Zorana Đinđića 179. Osobe sa invaliditetom, za dodatne informacije i konsultacije, mogu se obratiti Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom na telefon 011-3370-686 ili elektronskom poštom ucsh@rect.bg.ac.rs.

U skladu sa Stručnim uputstvom za sprovođenje upisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, broj samofinansirajućih studenata će biti umanjen na onim studijskim programima na kojima ostvare pravo upisa studenti po afirmativnim akcijama. Po afirmativnim merama upisuje se i šest studenata na teret budžeta iz reda kandidata, državljana RS, koji su u školskoj 2021/2022. godini srednju školu završili u inostranstvu.

Rangiranje se vrši prema rezultatima ostvarenim na prijemnom ispitu, a pravo upisa stiču svi kandidati koji su položili prijemni ispit i u ukupnom zbiru ostvarili više od 30 bodova (Zakonom definisani minimum) i rangirali se u okviru ukupno odobrene kvote za upis. Kandidat je ostvario pravo na upis na studijski program ukoliko se na konačnoj rang listi nalazi do broja koji je konkursom predviđen za upis.

Studijski programi za koje se konkurs raspisuje

 • Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika (240 ESPB)
 • Ekonomija, poslovno upravljanje  i statistika (180 ESPB)

Broj studenata

Na studijski program od 240 ESPB upisuje se ukupno 990 studenata: 610 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i 380 samofinansirajućih studenata, dok se preostali broj samofinansirajućih studenata upisuje na studijski program od 180 ESPB. Programi su međusobno kompatibilni i svi studenti, na sopstveni zahtev, nakon završene prve godine studija imaju pravo prelaska na drugi studijski  program.

Pored dvanaest modula koji su tradicionalno zastupljeni u programima osnovnih akademskih studija, usvojeni su novi moduli: 1) Ekonomija i finansije  2) Menadžment (realizuju se na srpskom i engleskom jeziku, pri čemu program na engleskom jeziku podrazumeva poseban režim studiranja i polaganja ispita i vodi do dve diplome – jedne Univerziteta u Londonu  (akademski nosilac programa – Londonska škola ekonomije i političkih nauka) i jedne Univerziteta u Beogradu (Ekonomskog fakulteta). Student se odlučuje za modul u drugoj godini studiranja na program 240 ESPB.

Student upisan na trogodišnji program-180 ESPB opredeljuje se za modul pri upisu – Ekonomija, Poslovno upravljanje ili Statistika.

Opšti uslovi konkursa

U prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija koje realizuje Univerzitet, odnosno fakultet može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Odgovarajuće prethodno stečeno obrazovanje utvrđeno je studijskim programom na koji se vrši upis kandidata.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti. Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale. Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova. Učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili jednu od prve tri nagrade na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu priznaje se maksimalan broj bodova iz tog predmeta na prijemnom ispitu.

Prijemni ispit

Tri varijante, po izboru kandidata.

 • Prva varijanta: test iz jednog od sledeća četiri predmeta po izboru kandidata (60 bodova): Matematika, Računarstvo i informatika, Osnovi ekonomije, Poslovna ekonomija.
 • Druga varijanta: test iz jednog od četiri predmeta (20 bodova): Istorija, Geografija, Sociologija, i Opšte obrazovanje i informisanost, kao i test iz jednog od sledeća četiri predmeta (40 bodova): Matematika, Računarstvo i informatika, Osnovi ekonomije, Poslovna ekonomija.
 • Treća varijanta:  tri testa od sledeća četiri predmeta (20 bodova na svakom testu): Istorija, Geografija, Sociologija i Opšte obrazovanje i informisanost.

Visina školarine

VISINA ŠKOLARINE za državljane Republike Srbije iznosi od 97.175 RSD do 127.863 RSD, zavisno od uspešnosti studiranja, odnosno broja ostvarenih bodova na prijemnom ispitu. Visina školarine za strane državljane: 1.500 evra u dinarskoj protivvrednosti srednjeg kursa NBS na dan uplate.

Važni datumi

PROBNI TEST: Subota 25.juni 2022.godine u 10h.

PRIJEMNI ISPIT: Ponedeljak, 27.06.2022. godine

Predmet Termin
Poslovna ekonomija U 10:00h
Ostali predmeti U 12:30h
Matematika U 15:30h

 

NAPOMENA: Detaljan pregled rasporeda po predmetima dostupan je na stranici http://upis.ekof.bg.ac.rs/ deo - termin polaganja. Obavezno pogledati uputstva na ovoj stranici. Ulazak u salu je dozvoljen 15 minuta pre početka prijemnog ispita.

REŠENJA TESTOVA: Ponedeljak, 27.06.2022. godine, posle 18.00 č. Biće objavljeno na sajtu Fakulteta.

PRELIMINARNA RANG LISTA: Utorak 28.06.2022. godine, posle 19.00 čas.

KONAČNA RANG LISTA: Petak, 01.07.2022. godine, do 17.00 čas.

UPIS: U nedelji od 04.07.2022. godine ( po rasporedu koji će biti naknadno objavljen na sajtu Fakulteta).

Sadržaj prijemnog ispita

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija Ekonomskog fakulteta u Beogradu kandidati polažu prijemni ispit u jednoj od  tri sledeće varijante:

PRVA VARIJANTA: Prilikom prijavljivanja za testiranje, kandidat se opredeljuje za test iz jednog od sledećih predmeta:

 • MATEMATIKA,
 • RAČUNARSTVO I INFORMATIKA,
 • OSNOVI EKONOMIJE,
 • POSLOVNA EKONOMIJA.

Test svakog od ovih predmeta omogućava kandidatu da osvoji 60 bodova na testiranju. Predviđeno vreme za rad je 120 minuta.

DRUGA VARIJANTA: Prilikom prijavljivanja za testiranje, kandidat se opredeljuje za test iz dve grupe predmeta:

a) prva grupa (jedan od sledećih predmeta):

 • MATEMATIKA,
 • RAČUNARSTVO I INFORMATIKA,
 • OSNOVI EKONOMIJE,
 • POSLOVNA EKONOMIJA

b) druga grupa (jedan od sledećih predmeta):

 • OPŠTE OBRAZOVANjE I INFORMISANOST,
 • ISTORIJA,
 • GEOGRAFIJA,
 • SOCIOLOGIJA.

Test iz predmeta grupe a) omogućava kandidatu da osvoji 40 bodova na testiranju, dok se na testu iz grupe b) predmeta može ostvariti 20 bodova. Predviđeno vreme za rad je 150 minuta.

TREĆA VARIJANTA: Prilikom prijavljivanja, kandidat se opredeljuje za tri testa od sledeća četiri predmeta:

 • OPŠTE OBRAZOVANjE I INFORMISANOST,
 • ISTORIJA,
 • GEOGRAFIJA,
 • SOCIOLOGIJA.

Na svakom od ovih testova može se ostvariti po 20 bodova. Predviđeno vreme za rad je 120 minuta.

Pored ovoga, na osnovu uspeha postignutog u srednjoj školi, kandidat može dobiti najviše 40 bodova. Broj bodova iz srednje škole se obračunava kao dvostruki zbir svih srednjih ocena od I do IV razreda.

Konačna rang-lista dobija se na osnovu ukupnog broja bodova koji je kandidat ostvario za postignuti uspeh u srednjoj školi i broja bodova koji je postignut na testovima prijemnog ispita.

Ovde možete preuzeti primere ispitnih testova iz svih predmeta koji se polažu na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. (Primeri zadataka sa prijemnog ispita).

Termini polaganja

Prijave za upis se podnose elektronski od 17. do 25. juna (do 12 sati). Više informacija o tačnim terminima i proceduri prijavljivanja videti OVDE.

Prijemni ispit se polaže u ponedeljak, 27. juna 2022. godine u prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (Kamenička 6), po sledećem rasporedu:

Vreme Test Posebno obaveštenje
10:00 - 12:00

Prva korpa

Poslovna ekonomija

Student obavezno donosi na ispit odštampanu potvrdu na kojoj se nalazi konkursni broj i ličnu kartu (identifikacioni dokument)

U zavisnosti od kombinacije testova

12:30-14:30 (15:00)

Prva korpa

Osnovna ekonomija

Računarstvo i informatika

Druga korpa

Sociologija

Istorija

Geografija

Opšte obrazovanje i informisanost

15:30-17:30

Prva korpa

Matematika

 

NAPOMENE:

Student može da bira kombinaciju ispitnih testova.

Ukoliko bira samo polaganje jednog predmeta iz prve korpe, ispit traje 2 sata u naznačenim terminima.

Ukoliko bira kombinaciju prve i druge korpe, ispit traje 2 sata i 30 minuta. Treba obratiti pažnju da će ispitna kombinacije Poslovna ekonomija + jedan ispit iz druge korpe podrazumevati polaganje prvog testa u prvom terminu, a drugog u drugom predviđenom terminu. Slično je i za ispit iz Matematike koji se kombinuje sa jednim predmetom iz druge korpe – u tom slučaju student će doći da polaže prvo test iz predmeta iz druge korpe u naznačenom terminu  i nastaviće polaganje matematike u trećem terminu navedenom u tabeli.

Ispitna kombinacija Osnovi ekonomije ili Računarstvo i informatika u kombinaciji sa jednim ispitom iz druge korpe polaže se od 12.30 do 15.00 (oba testa student će dobiti istovremeno).

Ukoliko student prijavi tri predmeta iz druge korpe, ispit polaže od 12.30 do 14.30 (sva tri testa će dobiti istovremeno).

Ulaz u salu biće dozvoljen 15 minuta pre početka prijemnog ispita. Kandidati ulaze u salu i koriste isključivo obeležena mesta za rad saglasno preporukama u pogledu mera zaštite u uslovima pandemije Kovid19. Preporuka je  nošenje zaštitnih maski.

Priručnik za pripremu

Priručnik za pripremu prijemnog ispita možete:

 • kupiti u na Ekonomskom fakultetu u knjižari, svakog radnog dana od 8.00 -16.00 časova,
 • poručiti pouzećem na telefon 011/2633 884,
 • poručiti putem sajta Centra za izdavačku delatnost.

U ovom priručniku data su pitanja od kojih su se neka ranije već pojavljivala na prijemnim ispitima i ubuduće ne treba očekivati bitnije izmene u njihovoj formi. Valja takođe imati u vidu da ovim pitanjima nije obuhvaćena celokupna problematika koja spada u programske sadržaje pojedinih predmeta.

To znači da će se na ispitu javljati i druga pitanja iz sveukupnog gradiva za određene predmete. Isto tako, treba imati u vidu da materija koja je u ovim pitanjima već sadržana može biti formulisana i na neki drugi način.

U pripremi ovog priručnika učestvovali su sledeći nastavnici Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu:

 • dr Branislav Boričić,
 • dr Miomir Jakšić,
 • dr Emilija Manić,
 • dr Đorđe Mitrović,
 • dr Blagoje Paunović,
 • dr Rade Stankić

Poručite Priručnik za pripremu prijemnog ispita

Literatura za pripremu

Potrebna literatura za pripremu prijemnog ispita na Ekonomski fakultet u Beogradu:

Literatura za pripremu testova iz prve grupe predmeta

Matematika :

prema udžbenicima BILO KOJE srednje škole i programima društveno-jezičkog ili prirodno-matematičkog smera , ili programima srednjih stručnih škola.

U materiju za test ne ulaze oblasti sintetičke geometrije, diferencijalnog i integralnog računa.

Tematske oblasti iz koje treba očekivati zadatke:

 • logika, skupovi, relacije i funkcije;
 • linearni algebarski izrazi (osobine, sistemi jednačina i nejednačina);
 • apsolutna vrednost (osobine, jednačine i nejednačine);
 • racionalni i iracionalni algebarski izrazi (osobine, jednačine i nejednačine);
 • kvadratni trinom i polinomi (osobine, jednačine i nejednačine);
 • proporcionalnost i procentni račun;
 • eksponencijalna funkcija (osobine, jednačine i nejednačine);
 • logaritamska funkcija (osobine, jednačine i nejednačine);
 • trigonometrijske funkcije (osobine, jednačine i nejednačine);
 • aritmetička i geometrijska progresija;
 • osnovni pojmovi kombinatorike (varijacije, kombinacije, permutacije);
 • analitička geometrija (prava, kružnica, parabola, hiperbola, elipsa).

Računarstvo i informatika:

 • N. Klem

Računarstvo i informatika za I razred srednje škole,

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd (izdanja od 2009. do 2012. godine).

 • BILO KOJI udžbenik koji sadrži naredbe programskog jezika Pascal, na primer:

D. Tošić, .

Računarstvo i informatika za III razred gimnazije ,

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd (sva izdanja).

Osnovi ekonomije (detaljnije):

 • Đ.Mitrović, B. Pešalj,

Principi ekonomije 1, Data Status, Beograd, 2012.

 • Đ.Mitrović,

Principi ekonomije 2, Data Status, Beograd, 2013.

Poslovna ekonomija:

 • B. Stavrić, B. Paunović, P. Bojović,

Poslovna ekonomija za I razred ekonomske škole,

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd , (2003. i novija izdanja).

 • S. Kisić, M. Pavlović,

Poslovna ekonomija za II razred ekonomske škole,

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, (2006. i kasnija izdanja).

Testovi iz druge grupe predmeta, osim testa iz OPŠTEG OBRAZOVANjA I INFORMISANOSTI, bazirani su na jednogodišnjem srednješkolskom gradivu obuhvaćenom delom programa iz odgovarajućeg predmeta, a literaturu za pripremu čine sledeći udžbenici:

Istorija:

 • Đorđe Đurić, Momčilo Pavlović

ISTORIJA, za III razred gimnazije prirodno-matematičkog smera i IV razred gimnazije opšteg i društveno-jezičkog smera,

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2012. godina

Geografija (Detaljnije):

 • E. Manić

Ekonomska geografija, za 2. razred ekonomske škole

„Data Status“, Beograd, 2016.

Sociologija :

 • Grupa autora

Sociologija za III razred stručnih škola i IV razred gimnazije,

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd , 2011.

Za pripremu za testiranje iz OPŠTEG OBRAZOVANjA I INFORMISANOSTI ne postoji odgovarajuća literatura. Ovaj test je zasnovan na opštepoznatim činjenicama iz različitih oblasti nauke, tehnike, umetnosti i svakodnevnog života(npr.filozofija, književnost, fizika, hemija, matematika, muzika, informatika, likovna umetnost, istorija, geografija, sociologija, politika, sport).

Pripremna nastava

Informacija u vezi sa online pripremnom nastavom za polaganje prijemnog ispita 2022. godine

Pored već pomenutog Priručnika za pripremu prijemnog ispita 2022, Fakultet tradicionalno u svojim prostorijama organizuje kvalitetnu pripremnu nastavu koju sprovode naši profesori. Ukoliko želite da uz pomoć fakultetskih profesora još jednom pređete sve bitne stvari iz gradiva, možete se prijaviti na pripremnu nastavu ko ja će biti organizovana u sledećih nekoliko termina:

U JANUARU (tokom zimskog raspusta)
U APRILU/MAJU (tokom raspusta)
U JUNU (po završetku školske godine)

Za predmete MATEMATIKA, RAČUNARSTVO I INFORMATIKA, OSNOVI EKONOMIJE i POSLOVNA EKONOMIJA održaće se po 15 pripremnih časova.

Za predmete ISTORIJA, GEOGRAFIJA i SOCIOLOGIJA, kao i za test iz OPŠTEG OBRAZOVANjA I INFORMISANOSTI neće biti organizovana pripremna nastava.

Broj tekućeg računa je 840-1109666-73 poziv na broj 106. Cena pripremne nastave je 5.612,00  dinara.

Usled epidemiološke situacije, u aprilu mesecu Fakultet organizuje onlajn pripremnu . 

Uputstva za polaganje

Napominjemo da u toku testiranja neće biti dozvoljeno korišćenje bilo kakvih pomagala kao što su knjige, priručnici, formule, džepni računari i sl. Takođe je na mestu polaganja ispita strogo zabranjena upotreba mobilnih telefona.

Test se popunjava isključivo hemijskom olovkom ili naliv perom koje piše plavom ili crnom bojom.U fazi ocenjivanja testa, test je pod šifrom tako da je obezbeđena potpuna anonimnost kandidata. Zato je zabranjeno bilo kakvo obeležavanje testa. U suprotnom, kandidat može biti diskvalifikovan.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog