Preuzmi Maturang aplikaciju
   
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Prijemni ispit i uslovi za upis - Ekonomski fakultet - Beograd

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

UPIS KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI PRIJEMNI ISPIT NA DRUGOM FAKULTETU UNIVERZITETA U BEOGRADU
17.07.2020, 10:00h, Šalter pored skriptarnice

Rang lista će biti objavljena 16. jula 2020. godine do 17 sati na sajtu Fakulteta.

Upis kandidata će biti obavljen 17. jula počev od 10 do 16 časova u prizemlju (šalter pored skriptarnice). Raspored upisa će biti objavljen nakon isticanja rang liste kandidata za upis.

Na upis kandidat donosi original potvrde o obavljenom prijemnom ispitu na drugom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kopije svedočanstava i diplome (uz original diplome na uvid) i komplet obrazaca za upis uz indeks koji se kupuju na skriptarnici Fakulteta.

Opšti uslovi

U prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija koje realizuje Univerzitet, odnosno fakultet može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Odgovarajuće prethodno stečeno obrazovanje utvrđeno je studijskim programom na koji se vrši upis kandidata.

Ekonomski fakultet će u školskoj 2019/2020. godini upisati u prvu godinu 610 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i 690 studenata koji se sami finansiraju, ukupna kvota za akreditovani studijski program osnovnih studija obuhvata 1300 mesta. (Broj potrebnih bodova za sticanje statusa studenta čije se školovanje finansira iz budžeta kretao se u intervalu od 75 do 85, dok višegodišnji prosek bodova koje su ostvarili poslednji upisani studenti u novu školsku godinu iznosi oko 55).

 

Prijava na konkurs

Kandidat podnosi sledeća dokumenta na Konkurs za upis:

 1. Konkursnu prijavu (može se dobiti u holu Fakulteta ispred knjižare ili preuzeti na sajtu) kandidati popunjavaju i opredeljuju se za varijantu polaganja prijemnog ispita (videti deo sajta Upis – Sadržaj prijemnog ispita);
 2. Svedočanstva sva četiri razreda prethodno završene srednje škole i diplomu o položenom maturskom ispitu (originali i neoverene fotokopije); Originalna dokumenta Fakultet uzima samo na uvid, a fotokopije zadržava;
 3. Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita na račun Ekonomskog fakulteta u Beogradu broj: 840-1109666-73, poziv na broj: 09 -102, uplatiti: 6.136 dinara, svrha uplate: polaganje prijemnog ispita.

Napomena: Prilikom prijave na konkurs kandidati se mogu prijaviti za polaganje probnog testa. Potrebno je: popuniti formular (preuzima se u sali za predaju dokumenata) i priložiti dokaz o uplati naknade na račun Ekonomskog fakulteta u Beogradu broj: 840-1109666-73, poziv na broj: 09 -102, uplatiti: 1.270 dinara, svrha uplate: polaganje probnog testa.

 

Prijemni ispit

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija Ekonomskog fakulteta u Beogradu kandidati polažu prijemni ispit u jednoj od sledećih varijanti:

Prva varijanta 

Po sopstvenom izboru, prilikom prijavljivanja za testiranje, kandidat se opredeljuje za test iz jednog od sledećih predmeta:

 • Matematika,
 • Računarstvo i informatika,
 • Osnovi ekonomije i 
 • Poslovna ekonomija.

Test svakog od ovih predmeta omogućava kandidatu da osvoji 60 bodova na testiranju. Predviđeno vreme za rad je 120 minuta.

Druga varijanta

Po sopstvenom izboru, prilikom prijavljivanja za testiranje, kandidat se opredeljuje:

a) za test iz jednog od sledećih predmeta:

 • Matematika,
 • Računarstvo i informatika,
 • Osnovi ekonomije,
 • Poslovna ekonomija i

b) za test iz jednog od sledećih predmeta:

 • Opšte obrazovanje i informisanost,
 • Istorija,
 • Geografija,
 • Sociologija.

Test iz predmeta grupe a) omogućava kandidatu da osvoji 40 bodova na testiranju, dok se na testu iz grupe b) predmeta može ostvariti 20 bodova. Predviđeno vreme za rad je 150 minuta.

Treća varijanta

Po sopstvenom izboru, prilikom prijavljivanja za testiranje, kandidat se opredeljuje za tri testa od sledeća četiri predmeta:

 • Opšte obrazovanje i informisanost,
 • Istorija,
 • Geografija,
 • Sociologija.

Na svakom od ovih testova može se ostvariti po 20 bodova. Predviđeno vreme za rad je 120 minuta.

Pored ovoga, na osnovu uspeha postignutog u srednjoj školi, kandidat može dobiti najviše 40 bodova. Broj bodova iz srednje škole se obračunava kao dvostruki zbir svih srednjih ocena od I do IV razreda.

Konačna rang-lista dobija se na osnovu ukupnog broja bodova koji je kandidat ostvario za postignuti uspeh u srednjoj školi i broja bodova koji je postignut na testovima prijemnog ispita.

Ovde možete preuzeti primere ispitnih testova iz svih predmeta koji se polažu na Ekonomskom fakultetu.

 

Školarina

Školarina za 2019/2020. godinu za obim od 60 ESPB iznosi od 90.218 RSD do 118.708 RSD zavisno od uspešnosti studiranja, odnosno broja ostvarenih bodova na prijemnom ispitu. U cenu školarine uključena je obavezna udžbenička literatura koju samofinansirajući student dobija pre početka semestra, kao i do dve prijave svakog ispita u toku školske godine. Visina školarine za strane državljane: 1.500 evra u dinarskoj protivvrednosti srednjeg kursa NBS na dan uplate.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog