Preuzmi Maturang aplikaciju
   
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Prijemni ispit i uslovi za upis - Ekonomski fakultet - Beograd

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2022/2023 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

EKONOMSKI FAKULTET U BEOGRADU RASPISUJE KONKURS ZA POPUNU SLOBODNIH MESTA NA STUDIJSKOM PROGRAMU EKONOMIJA, POSLOVNO UPRAVLJANJE I STATISTIKA.

Univerzitet u Beogradu je oglasio drugi upisni rok za upis studenata za školsku 2021/22. godinu na internet stranici

U prvu godinu studija može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju (opšti uslovi konkursa). Pravo upisa imaju i naši državljani koji su srednju školu završili u inostranstvu u školskoj 2020/21. godini, a nisu mogli da nostrifikuju svoja srednjoškolska dokumenta do poslednjeg dana predviđenog za prijavu u junskom upisnom roku, kao i kandidati koji se upisuju na slobodna mesta po osnovu afirmativnih mera.

PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA 2. i 3. SEPTEMBRA 2021.

Obaveštavamo vas da će prijava na Konkurs za upis na Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu u školsku 2021/22. godinu BITI ISKLJUČIVO ELEKTRONSKA.

Nije potrebno da dolazite na Fakultet radi podnošenja dokumenata na Konkurs, već ćete preko portala moći da se prijavite od kuće. Pristup elektronskoj prijavi na konkurs za upis omogućen je preko ove adrese.

Da bi popunili prijavu, kandidati mogu pristupiti ovom portalu, tako što u polje „Broj elektronske prijave” unesu reč „kandidat”, a u polje „Lozinka” unesu broj „2021”, i preko opcije „Prijava na konkurs” otvaraju formu Prijave. Sva obavezna polja, koja su označena zvezdicom, moraju biti popunjena. Fajlovi sa dokumentacijom koju treba podneti elektronski mogu biti sa ekstenzijom JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF, PNG ili PDF. Maksimalna veličina pojedinačnog fajla je 3MB.

Portal za prijavu na Konkurs za upis biće dostupan od 2. septembra 2021. od 8 časova do 3. septembra 2021. u 20 časova.

Za Konkurs treba pripremiti skenirana sledeća dokumenta:

 • svedočanstva za I, II, III i IV razred srednje škole;
 • diplomu o završenoj srednjoj školi i potvrdu da su dokumenta predata za nostrifikaciju ukoliko ste srednju školu završili u inostranstvu;
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita na račun Ekonomskog fakulteta u Beogradu broj: 840-1109666-73, poziv na broj: 09 -102, uplatiti: 6.259 RSD, svrha uplate: polaganje prijemnog ispita.

Za kandidate koji konkurišu za upis po afirmativnim merama pratiti obaveštenja na ovoj adresi i pripremiti odgovarajuća dokumenta. Ovi kandidati popunjavaju i sledeće izjave:

 • izjava za upis na prvu godinu osnovnih studija u okviru Programa afirmativne mere – pripadnici romske nacionalne manjine (link);
 • izjava za upis na prvu godinu osnovnih studija u okviru Programa afirmativne mere – upis studenata sa invaliditetom (link);
 • pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja popunjavaju izjavu za upis na prvu godinu osnovnih studija (link).

Svi kandidati popunjavaju izjavu o korišćenju podataka u svrhu formiranja rang-liste za upis (link).

VAŽNA NAPOMENA: Sistem će prihvatati dokumenta u PDF-u ili u formi slike veličine do 3 MB (po fajlu).

Nakon obavljene prijave, a najkasnije u roku od 24 sata, kandidat treba da se uloguje na isti portal prema uputstvu i odštampa potvrdu sa konkursnim brojem. Bez ove potvrde kandidat neće moći da pristupi prijemnom ispitu.

Uputstvo za pristup

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi sa prijavom na konkurs možete se obratiti na tel. 011/26-33-146 ili na imejl-adresu konkurs@ekof.bg.ac.rs.

PRIJEMNI ISPIT KANDIDATI POLAŽU 6. SEPTEMBRA 2021. GODINE U 10 ČASOVA NA EKONOMSKOM FAKULTETU U BEOGRADU.

 

Prijemni ispit

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija Ekonomskog fakulteta u Beogradu kandidati polažu prijemni ispit u jednoj od sledećih varijanti:

Prva varijanta 

Po sopstvenom izboru, prilikom prijavljivanja za testiranje, kandidat se opredeljuje za test iz jednog od sledećih predmeta:

 • Matematika,
 • Računarstvo i informatika,
 • Osnovi ekonomije i 
 • Poslovna ekonomija.

Test svakog od ovih predmeta omogućava kandidatu da osvoji 60 bodova na testiranju. Predviđeno vreme za rad je 120 minuta.

Druga varijanta

Po sopstvenom izboru, prilikom prijavljivanja za testiranje, kandidat se opredeljuje:

a) za test iz jednog od sledećih predmeta:

 • Matematika,
 • Računarstvo i informatika,
 • Osnovi ekonomije,
 • Poslovna ekonomija i

b) za test iz jednog od sledećih predmeta:

 • Opšte obrazovanje i informisanost,
 • Istorija,
 • Geografija,
 • Sociologija.

Test iz predmeta grupe a) omogućava kandidatu da osvoji 40 bodova na testiranju, dok se na testu iz grupe b) predmeta može ostvariti 20 bodova. Predviđeno vreme za rad je 150 minuta.

Treća varijanta

Po sopstvenom izboru, prilikom prijavljivanja za testiranje, kandidat se opredeljuje za tri testa od sledeća četiri predmeta:

 • Opšte obrazovanje i informisanost,
 • Istorija,
 • Geografija,
 • Sociologija.

Na svakom od ovih testova može se ostvariti po 20 bodova. Predviđeno vreme za rad je 120 minuta.

Pored ovoga, na osnovu uspeha postignutog u srednjoj školi, kandidat može dobiti najviše 40 bodova. Broj bodova iz srednje škole se obračunava kao dvostruki zbir svih srednjih ocena od I do IV razreda.

Konačna rang-lista dobija se na osnovu ukupnog broja bodova koji je kandidat ostvario za postignuti uspeh u srednjoj školi i broja bodova koji je postignut na testovima prijemnog ispita.

Ovde možete preuzeti primere ispitnih testova iz svih predmeta koji se polažu na Ekonomskom fakultetu.

 

Školarina

Školarina za 2019/2020. godinu za obim od 60 ESPB iznosi od 90.218 RSD do 118.708 RSD zavisno od uspešnosti studiranja, odnosno broja ostvarenih bodova na prijemnom ispitu. U cenu školarine uključena je obavezna udžbenička literatura koju samofinansirajući student dobija pre početka semestra, kao i do dve prijave svakog ispita u toku školske godine. Visina školarine za strane državljane: 1.500 evra u dinarskoj protivvrednosti srednjeg kursa NBS na dan uplate.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog