Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet za fizičku hemiju
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


Uslovi upisa

Pravo upisa u prvu godinu studija imaju lica koja su završila srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položili prijemni ispit.

Za upis na osnovne akademske studije može se polagati prijemni ispiti iz jednog od predmeta:

 • Fizička hemija
 • Hemija
 • Fizika
 • Matematika
 • Biologija

Pitanja i zadaci na prijemnom ispitu obuhvataju gradivo iz udžbenika za I, II, III i IV razred gimnazije prirodno matematičkog smera.

Ukoliko po završenom upisu kandidata koji su polagali prijemni ispit na Fakultetu za fizičku hemiju ostane slobodnih mesta, na ta mesta mogu da konkurišu kandidati koji su položili prijemni ispit iz predmeta matematika ili fizika ili hemija ili fizička hemija, na nekom drugom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Izbor kandidata za upis obavlja se na osnovu:  

 • Opšteg uspeha  u srednjoj školi  ‐ maksimalan broj bodova je 40,
 • Uspeha na prijemnom ispitu ‐ maksimalan broj bodova je 60.

Termini prijavljivanja kandidata, polaganja i objavljivanja rezultata prijemnog ispita, objavljivanja rang liste kao i upisa primljenih kandidata biće dati u konkursu koji će biti objavljen u sredstvima informisanja i na internet prezentaciji Fakulteta.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog