Preuzmi Maturang aplikaciju
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Opšte informacije - Fakultet za poslovne studije i pravo

fpsp

 

Znanjem u sigurnu budućnost

Mnogo se danas pitanja otvara pred mladim ljudima i svima koji žele da učine svoj život boljim. Došla su vremena u kojima samo oni koji znaju, umeju i imaju sposobnost mogu dalje. Izbor profesije je izbor budućnosti.

Fakultet za poslovne studije i pravo je akreditovao četiri studijska programa na osnovnim akademskim studijama koji obezbeđuju zvanja koja su sve traženija danas na tržištu rada:

 • Menadžment - osposobljavanje za diplomiranog menadžera;
 • Poslovna ekonomija - osposobljavanje za diplomiranog ekonomistu;
 • Pravo - osposobljavanje za diplomiranog pravnika;
 • Bezbednost - osposobljavanje za diplomiranog menadžera.

Više hiljada studenata je do sada završilo Fakultet za poslovne studije i pravo i steklo diplomu. Svaki od njih je imao svoje motive, ali ih možemo generalno sažeti u nekoliko zajedničkih:

 • Završili su srednju školu i prepoznali su prednosti zanimanja za koje se mogu osposobiti na ovom fakultetu;
 • Doneli su odluku tokom studiranja da promene studijski smer;
 • Prekinuli su ranije studiranje zbog zasnivanja porodice ili posla, ali im je sada potrebno dalje usavršavanje;
 • Odgovaralo im je akreditovano učenje na daljinu, jer su mogli da završe sve svoje obaveze uz istovremeno studiranje, a da je kvalitet znanja isti kao i kod klasičnog načina studiranja;
 • Bilo im je potrebno dalje usavršavanje kako bi napredovali u karijeri u kompanijama, javnim organizacijama, državnoj upravi i dr.

Kvalitet stečenih znanja obezbeđen je, pre svega, stalnim usaglašavanjem sa svetskom i domaćom praksom i angažovanjem nastavnog osoblja koje ima veliko iskustvo u praksi, ali i u naučnim oblastima koje predaju. Velika pažnja se poklanja razvoju savremenih metoda učenja koje omogućavaju da se za manje vremena nauči više ili da se upravlja vremenom za učenje prema individualnim potrebama studenta. Fakultet za poslovne studije i pravo je prvi fakultet u zemlji koji je dobio akreditaciju za sistem učenja na daljinu.

Znanje i iskustvo mnogih profesora sada vam stoji na raspolaganje na jedan sasvim nov i kvalitativno bolji način. Pogledajte detaljnije studijske programe i izaberite onaj koji vama najviše prija i sa kojim ćete obezbediti sebi bolju i sigurniju budućnost.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog