Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4


Uslovi upisa

Uslov za upis na osnovne akademske studije:

 • završena srednja četvorogodišnja škola
 • polaganje prijemnog ispita (ili priznavanje prijmenog ispita ili prelazak sa druge VŠU)

Kandidati za prijemni ispit podnose sledeću dokumentaciju:

 • izvod iz matične knjige rođenih
 • overene foto-kopije svedočanstva za svaku školsku godinu
 • overenu foto-kopiju diplome srednje škole
 • uplatu za polaganje prijemnog ispita 

Prijemni ispit

Fakultet organizuje prijemni ispit nezavisno od broja prijavljenih kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija. Prilikom podnošenja prijave za polaganje prijemnog ispita kandidat navodi studijski program koji želi da upiše na FLV. U prijavi za polaganje prijemnog ispita kandidat može da navede i alternativni studijski program koji želi da upiše na FLV. Kandidati koji su polagali prijemni ispit za određeni studijski program FLV, a nalaze se na rang-listi ispod upisne kvote, mogu se upisati na drugi studijski program na kome ima slobodnih mesta, a koji su naveli kao alternativni, po pravilima upisa na taj studijski program. Za ove kandidate FLV organizuje vanredni termin polaganja prijemnog ispita.

Šta se polaže na prijemnom ispitu?

 • Poslovna psihologija – kandidati polažu prijemni ispit u formi testa koji obuhvata pitanja iz oblasti psihologije koja se izučava u toku srednjeg obrazovanja
 • Pravo – kandidati polažu prijemni u formi testa koji obuhvata pitanja iz oblasti istorije, prava i sociologije.
 • Bezbednost i kriminalistika – kandidati polažu prijemni u formi testa koji obuhvata pitanja iz oblasti sociologije, psihologije i prava.
 • Engleski jezik – kandidati polažu prijemni koji se sastoji iz pismenog i usmenog dela. Pismeni deo prijemnog obuhvata test znaja iz engleskog jezika i test zanja iz srpskog jezika. Usmenim delom ispita provereva se veština govora na engleskom jeziku. Kandidati koji imaju sertifikat o položenom FCE sa ocenom A ili na višem nivou oslobađaju se polaganja dela prijemnog ispita na engleskom jeziku (uvažavaju se samo ESOL sertifikati).

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

Ukupan broj bodova može biti do 100 bodova, pri tome:

 • Opšti uspeh u srednjoj školi (max 40 bodova – sabran uspeh iz sve 4 godine srednje škole pomnožen sa 2)
 • Prijemni ispit (max 60 bodova – minimalno potrebno ostvariti 14 bodova).

Privremena rang-lista

Nakon bodovanja testa prijemnog ispita FLV objavljuje privremenu rang-listu prijavljenih kandidata na oglasnoj tabli ili internet stranici FLV u roku od 48 sati. Kandidat koji smatra da njegov test nije tačno bodovan može podneti prigovor dekanu u roku od 24 časa od momenta objave preliminarne rang-liste. Dekan odlučuje o podnetom prigovoru u roku od 48 časova od momenta prijema prigovora. Nakon odluke o podnetim prigovorima FLV objavljuje konačnu rang-listu kandidata za upis.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog