Prijemni.rs
Maturang

Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4


Pravne i poslovne studije su popularne oblasti studiranja koje privlače veliki broj studenata svake godine. Ove oblasti pružaju veliki izbor interesantnih i zahtevnih karijernih mogućnosti. U ovom tekstu ćemo razmotriti šta se uči tokom studija ovih oblasti, kao i koje su karijerne mogućnosti nakon diplomiranja.

Studiranje pravnih i poslovnih studija je idealno za studente koji vole da rade sa ljudima i imaju želju da razviju svoje veštine u oblasti prava i poslovanja. Ove oblasti su idealne za one koji žele da postanu lideri u svojim organizacijama i preuzmu odgovornost za donošenje važnih odluka. Studiranje prava i biznisa pomaže studentima da razviju svoje analitičke veštine i da steknu znanje o važnim konceptima u ovoj oblasti.

Studiranje prava i poslovanja obično obuhvata razne predmete koji se bave temama kao što su menadžment, finansijsko upravljanje, pravni sistem, ekonomija i marketing. Ovi predmeti pružaju studentima razumevanje osnovnih pojmova i koncepata u ovim oblastima. Tokom studija, studenti uče kako da analiziraju probleme i donose odluke na osnovu dobijenih informacija.

Karijerne mogućnosti za studente pravnih i poslovnih studija

Diplomirani studenti pravnih i poslovnih studija imaju veliki izbor karijernih mogućnosti. Ovi diplomci su obučeni za rad u raznim sektorima i organizacijama, uključujući i privatne i javne firme, vladine agencije, nevladine organizacije i akademsku zajednicu.

Karijera diplomiranih studenata u ovoj oblasti obično izgleda ovako: nakon diplomiranja, studenti obično počinju kao junior saradnici u raznim firmama. Kako stiču više iskustva, mogu da napreduju do pozicija kao što su menadžeri, direktori ili partneri. Neki diplomci se takođe odlučuju da uđu u preduzetničke vode i pokrenu sopstveni biznis u različitim industrijama, kao što su finansije, računovodstvo, pravo, trgovina, farmacija, obrazovanje i slično.

U nastavku navodimo nekoliko pozicija na kojima diplomirani studenti mogu da se zaposle nakon sticanja diplome iz oblasti pravnih i poslovnih studija:

Advokatski pripravnik

Advokatski pripravnik radi pod nadzorom iskusnog advokata i obično pomaže pri sprovođenju istrage i pripremi slučajeva za suđenje. Ovo je sjajan način za mlade pravnike da steknu iskustvo u radu na stvarnim slučajevima i da napreduju u svojoj karijeri u advokatskim kancelarijama.

Korporativni advokat

Korporativni advokati rade unutar kompanija, gde im je cilj da pomognu u rešavanju pravnih pitanja koja se tiču poslovanja te kompanije. To uključuje pregovaranje i izradu ugovora, usklađivanje sa zakonskim propisima, kao i zastupanje kompanije u sudskim postupcima.

Finansijski analitičar

Diplomirani studenti pravnih i poslovnih studija često imaju jaka analitička i matematička znanja, što ih čini idealnim kandidatima za pozicije finansijskih analitičara. Finansijski analitičari rade u investicionim bankama, osiguravajućim kompanijama, kao i u drugim finansijskim institucijama, gde vrše analizu finansijskih podataka i pomažu u donošenju odluka o investicijama.

Konsultant za menadžment

Konsultanti za menadžment rade sa kompanijama na rešavanju različitih poslovnih problema i poboljšanju efikasnosti poslovanja. Oni pomažu kompanijama da identifikuju oblasti u kojima mogu da unaprede svoje poslovanje i pružaju savete o tome kako to učiniti.

Državni službenik

Diplomirani studenti pravnih i poslovnih studija često se zapošljavaju u državnim institucijama kao što su sudovi, regulatorna tela i ministarstva. Oni mogu raditi kao pravni savetnici, analitičari politika i konsultanti za javne politike i na drugim sličnim pozicijama.

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog