Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4


O Fakultetu

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić je akreditovana visokoškolska ustanova koja organizuje osnovne akademske studije na studijskim programima: Pravo; Engleski jezik; Bezbednost i kriminalistika i Poslovna psihologija, kao i master akademske studije na studijskim programima: Pravo; Engleski jezik; Bezbednost i kriminalistika; Poslovna psihologija i Psihoterapija.

Izuzetnim nastavnim kadrom, savremenim konceptom nastave i brigom o svojim studentima, Fakultet se tokom više od deset godina postojanja pozicionirao kao jedna od vodećih nezavisnih institucija u polju obrazovanja.

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić broji više od sto stalno zaposlenih i honorarnih profesora i asistenata na pet studijskih programa, kao i oko 1400 studenata u oba nastavna centra – Novom Sadu i Nišu. Od 2006. do danas fakultetsko obrazovanje na našoj instituciji je uspešno završilo preko 2.000 studenata od kojih je skoro polovina stekla i master zvanje na našem fakultetu.

Nastava se izvodi u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Negujemo individualni princip studiranja i rad u malim grupama s akcentom na praktičnu primenu znanja. Naši studenti studiraju u savremeno opremljenim objektima u Novom Sadu i Nišu, prilagođenim za potrebe pojedinačnih programa.

Pored redovne nastave, Fakultet organizuje brojna predavanja, tribine i naučne skupove koji predstavljaju izuzetan doprinos ne samo našim studentima, već i široj naučnoj zajednici. Kroz vannastavne delatnosti smo postali mesto razmene ideja, prostor koji podstiče naučni pristup, razgovor i debatu o značajnim društvenim temama.

Studijski programi

Fakultet vrši upis na studijske programe: 

 • OAS/MAS: Pravo, 
 • OAS/MAS: Poslovna psihologija, 
 • OAS/MAS: Engleski jezik,
 • OAS/MAS: Bezbednost i kriminalistika, 
 • MAS: Psihoterapija,
 • MAS: Multidisciplinarne forenzičke studije.

Pravo

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić jeste prva privatna visokoškolska ustanova akreditovana u Republici Srbiji, a studijski program Pravo ovog fakulteta, koji je akreditovan 2009. godine, prvi je studijski program prava u Vojvodini (a drugi u Republici Srbiji) koji je u prvom ciklusu akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa ispunio sve neophodne standarde i uslove za savremeno akademsko obrazovanje pravnika. U međuvremenu, u skladu sa pravilima visokog obrazovanja, studijski program Pravo uspešno je prošao još dva ciklusa reakreditacije 2013. i 2020. godine, što predstavlja dokaz da se na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić i studijskom programu Pravo radi kvalitetno i odgovorno u skladu sa najvišim standardima visokog obrazovanja.

Sve ovo nas obavezuje da nastavimo u skladu sa našom misijom, koju je utemeljio sam osnivač, profesor dr Lazar Vrkatić, a to je obrazovanje kvalitetnih i kreativnih stručnjaka koji će biti osposobljeni za aktivno uključivanje u savremene društvene i privredne tokove. Tokom prethodnog perioda, Katedra za pravo je svojim kvalitetnim radom uspela da izgradi zavidnu reputaciju među pravnim fakultetima u Srbiji. Želja nam je da rezultate našeg rada i u budućnosti vidimo kroz uspehe mladih ljudi, koji će posle završenih studija imati šansu da stečeno znanje koriste na najbolji mogući način i da oni sa ponosom mogu reći da su deo naše akademske porodice. 

Poslovna psihologija

Studije poslovne psihologije kreirane su sa ciljem razvoja mladih psihologa koji će biti osposobljeni da odgovore na izazove koje nameće savremeno poslovno okruženje. Kvalitet ovog studijskog programa potvrdile su akreditacione komisije, ali i organizacije različitih delatnosti koje su prepoznale potencijal koji pruža primenjeno znanje i dale šansu mladim psiholozima da svoje karijere počnu da grade u uspešnim kompanijama. 

Vrednost kompetencija koje studenti psihologije stiču na Fakultetu prepoznaje i tržište rada. U prilog tome govore brojni studenti koji su često priliku za zaposlenje dobijali već tokom obavljanja stručne studentske prakse. Studije ovog fakulteta otvorile su vrata i studentima koji su želeli da master diplome steknu u inostranstvu. Stipendije za master studije u oblastima ljudskih resursa, psihologije marketinga, psihoterapije, neuronauka, školske psihologije na prestižnim svetskim univerzitetima potvrda su kvaliteta znanja koje studenti dobijaju na FLV-u. 

Engleski jezik

Plan i program studijskog programa Engleski jezik  koncipiran je tako da studentima pruži znanja i veštine koje ih osposobljavaju za pismeno i usmeno prevodilaštvo i nastavu engleskog jezika. U toku studija studenti stiču jezičku kompetenciju na nivou C2, ovladavaju gramatikom engleskog jezika, opštim i specifičnim vokabularom, veštinama poslovne komunikacije (usmene i pismene), tehnikama pismenog prevođenja naučnih i stručnih tekstova, kao i teorijskim i praktičnim znanjima iz metodike nastave i pedagoške psihologije. Osim toga, studenti imaju i predmete iz oblasti ESP (English for Specific Purposes), odnosno engleskog jezika iz oblasti prava i poslovanja, što je posebno važno za profesionalno napredovanje i uspešnu karijeru. Program je jedini u Srbiji koji obuhvata predmete iz ove oblasti. Takođe, studenti stiču i neophodna znanja iz oblasti anglofone književnosti, civilizacije i kulture, što zaokružuje njihovu buduću kompetentnost u polju anglistike. 

Bezbednost i kriminalistika

Studijski program Bezbednost i kriminalistika obrazuje kvalitetne kadrove za zanimanja koja će prema očekivanjima Nacionalne službe za zapošljavanje biti među najtraženijim zanimanjima u narednim decenijama u našoj zemlji. Ovu procenu potvrđuju i iz Unije poslodavaca Srbije.

Za menadžere iz oblasti Menadžmenta u poslovno-civilnoj bezbednosti, odnosno za diplomirane menadžere bezbednosti i master menadžere bezbednosti iz oblasti Bezbednosti i kriminalistike koji završavaju ovaj studijski program, iz godine u godinu otvara se sve više mogućnosti za zapošljavanje. Od javnog sektora (vojska i policija) i bezbednosnih agencija, fokus ovog zanimanja se sve više prenosi na privatni sektor i menadžerske pozicije u oblasti bezbednosti u okviru privrede.

Pored značajnih teorijskih znanja studentima se pružaju i neophodna praktična znanja i veštine koje će im biti dragocene u obavljanju buduće profesije.

Psihoterapija

Master akademske studije Psihoterapije nadovezuju se na osnovne akademske studije poslovne psihologije na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Ove studije omogućavaju sistematsko usavršavanje studenata iz oblasti psihoterapije i primene psihoterapijskih veština. Pored toga, značajna pažnja posvećena je i osposobljavanju studenata za stručno i samostalno obavlјanje naučnoistraživačke delatnosti i rada u praksi iz oblasti psihoterapije. Takođe, ove studije osposoblјavaju i za nastavak studija na doktorskim studijama.

Praktičan rad se obavlja se kroz saradnju i posete institucijama koje rade u oblastima: zdravstva, socijalnog rada, pravnog subsistema, formalnog obrazovanja i psihoterapijske edukacije.

Multidisciplinarne forenzičke studije

Master akademske Multidisciplinarne forenzičke studije bazirane su na kompilaciji primene najsavremenijih naučnih, teorijskih i praktičnih dostignuća iz više naučnih oblasti.

Koncepcija studijskog programa predstavlјa sintezu aktuelnih pristupa u osposoblјavanju studenata za oblast forenzike, sa posebnim akcentom na kriminalistiku, psihologiju, informacione tehnologije kao i osnova sudske medicine. Stručna praksa se obavlja kroz saradnju i posete odgovarajućim institucijama a u skladu sa izabranom forenzičkom oblasti.

Studenti koji steknu diplomu master akademskih studija sa zvanjem Master forenzičar mogu da nastave dalјe stručno usavršavanje na doktorskim studijama u zemlji i inostranstvu.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog