Preuzmi Maturang aplikaciju
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Uslovi studiranja

Sa 1000 m2 prostora Fakultet za primenjenu ekologiju - Futura u potpunosti obezbeđuje primerene prostorne kapacitete za kvalitetno obavljanje delatnosti Fakulteta. Fakultet konstantno prati i usklađuje resurse sa potrebama nastavnog procesa i brojem studenata.Fakultet poseduje adekvatnu i savremenu tehničku, informacionu i laboratorijsku opremu i instrumente za kvalitetno izvođenje nastave na svim nivoima studija.

Sve prostorije za izvođenje nastave opremljene su video projektorima i ostalom potrebnom tehničkom podrškom savremenom načinu izvođenja nastave u skladu sa prirodom studijskih programa. Laboratorija za ekogenetička ispitivanja mutagena u opštoj populaciji i Fizičko-hemijska laboratorija su opremljene odgovarajućim instrumentima za kvalitetno izvođenje nastave i vežbi.

Fakultet obezbeđuje i dodatni prostor i dodatnu opremu za kvalitetno izvođenje nastave i vežbi, kao i praktični rad studenata, na Istraživačkom brodu Futura od 150 m2, u Ekološkoj učionici na Velikom ratnom ostrvu sa 100 mesta, u Genetsko-reproduktivnom centru u Specijalnom prirodnom rezervatu Zasavica, u svojim osnovanim specijalizovanim centrima, itd.  Ekološka učionica na Velikom ratnom ostrvu osmišljena je u cilju što boljeg upoznavanja prirodnog okruženja i sastoji se od otvorenog amfiteatra u prirodi, gde se tokom leta organizuju ekološko-akademski kampovi.

Pored klasičnog sistema školovanja, fakultet omogućava i sasvim nov način studiranja tzv. „distance learning“ ili „učenje na daljinu“, koji je posebno pogodan za one koji su zaposleni, pa nisu u mogućnosti da svakodnevno pohađaju nastavu. Sva predavanja se snimaju, i studenti dobijaju dvd sa snimcima i prezentacijama, ili ih preuzimaju sa sajta fakulteta. Sva obaveštenja studenti dobijaju putem e-maila ili su ona dostupna na oglasnoj tabli web sajta.
 

Studentima na fakultetu za primenjenu ekologiju Futura je omogućeno korišćenje sledećih servisa:

 • Studentski servis
  Na studenstskom servisu studentima je omogućen uvid u raspored časova, kalendar nastave, raspored polaganja ispita, ocene kolokvijuma i ispita. Omogućen je download materijala za nastavu, pregled knjiga iz biblioteke.
 • Laboratorije
 • Na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura počele su sa radom savremeno opremljene laboratorije. Studentima su omogućene vežbe iz predmeta: biologija, ekotoksikologija, hemija, fizika, ekologija.
 • Biblioteka
  Biblioteka je opremljena udžbenicima, priručnicima, dodatnom udžbeničkom literaturom i elektronskim izvorima, pretežno na srpskom i engleskom jeziku, ali i na drugim jezicima i u potpunosti pokriva sva nastavna područja. Fakultet blagovremeno obezbeđuje svakom studentu udžbenike i drugu pomoćnu literaturu za celovito savlađivanje nastavnog gradiva i celovito spremanje predispitnih i ispitnih obaveza iz svakog predmeta. Fond biblioteke se kontinuirano obnavlja i dopunjuje savremenim udžbenicima i priručnicima, elektronskim izvorima, publikacijama vladinih organizacija, tehničkim izveštajima i publikacijama nevladinih organizacija, izdanjima OUN i svih domaćih i međunarodnih institucija čija delatnost je od značaja za oblast zaštite životne sredine.
  Biblioteka poseduje 1499 bibliotečkih jedinica od kojih 352 udžbenika, 401 monografiju, 729 knjiga i 17 naslova stručnih i naučnih časopisa. Broj bibliotečkih jedinica se svakodnevno povećava. Više
 • Informatički kabinet
  Studentima je na raspolaganju računarska laboratorija sa 20 računara najnovije generacije i neograničenim internet pristupom.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog