Preuzmi Maturang aplikaciju
   
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Prijemni ispit i uslovi za upis - Fakultet za projektni i inovacioni menadžment

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2022/2023 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Fakultet za projektni i inovacioni menadžment

Konačna rang lista (drugi konkursni rok) za upis na studijski program Informacioni sistemi i razvoj softvera.

Konačna rang lista (drugi konkursni rok) za upis na studijski program Projektni menadžment.

Konačna rang lista za upis na studijski program Projektni menadzment

Konačna rang lista za upis na studijski program Informacioni sistemi i razvoj softvera

Drugi konkursni rok 

Fakultet za projektni i inovacioni menadžment – PMC u školskoj 2020/21. raspisuje drugi konkursni rok za upis studenata na akreditovane studijske programe:

 • Projektni menadžment (najmanje 3 mesta)
 • Informacioni sistemi i razvoj softvera (najmanje 1 mesto)

osnovnih akademskih studija.

Prilikom prijave na konkurs, kandidati podnose sledeću dokumentaciju:

 1. Prijavni list (dobija se na Fakultetu);
 2. Fotokopiju diplome o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu (originali na uvid);
 3. Fotokopije svedočanstava za sve razrede prethodnog srednjoškolskog obrazovanja (originali na uvid);
 4. Fotokopije diplome republičkog ili međunarodnog takmičenja za kandidate koji su kao učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole osvojili jednu od prve tri nagrade iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu;
 5. Dokaz o uplati troškova prijave na konkurs (8.000 dinara);
 6. Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (6.000 dinara za jedan prijemni ispit ili 10.000 dinara za polaganje oba prijemna ispita).

Napomene:

 • Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita,
 • Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list predaju fotokopije dokumenata.

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu konkurisati lica sa prethodno stečenim četvorogodišnjim obrazovanjem, različitih profila.

Kandidati se na prvu godinu osnovnih akademskih studija upisuju po konačnim rang listama, i to:

 • Konačna rang lista za studijski program Projektni menadžment
 • Konačna rang lista za studijski program Informacioni sistemi i razvoj softvera

Kandidati se prilikom prijave na konkurs opredeljuju za koji studijski program konkurišu, odnosno na kojoj rang listi žele da se rangiraju. Kandidat se može opredeliti za konkurisanje za upis na oba studijska programa, odnosno za rangiranje na obe rang liste.

Upis kandidata u drugom konkursnom roku na Fakultetu za projektni i inovacioni menadžment će biti organizovan u subotu, 18.07.2020. godine prema sledećem rasporedu:

– studijski program Projektni menadžment 09:00 (5 mesta)
– studijski program Informacioni sistemi i razvoj softvera 09:15 (2 mesta).

Upis studenata na osnovne akademske studije: PMC Upis kandidata – Drugi konkursni rok.

Upis

Fakultet za projektni i inovacioni menadžment - PMC u školskoj 2020/21. upisuje studente na akreditovane studijske programe osnovnih, master i doktorskih akademskih studija, i to na studijske programe Projektni menadžment i Informacioni sistemi i razvoj softvera na osnovnim akademskim studijama, i studijski program Projektni menadžment na master i doktorskim akademskim studijama.

Za upis  u prvu godinu osnovnih akademskih studija na PMC Fakultetu, na studijske programe Projektni menadžment i Informacioni sistemi i razvoj softvera, mogu konkurisati lica sa prethodno stečenim četvorogodišnjim srednjim obrazovanjem, različitih profila. 

Kandidati za upis u prvu godinu studija na PMC Fakultetu mogu polagati prijemni ispit iz opšte i informatičke pismenosti ili iz matematike. Kandidati se mogu opredeliti i da polažu oba prijemna ispita. U tom slučau im se, prilikom formiranja rang liste, uzima u obzir prijemni ispit na kom su ostvarili veći broj poena. Prijemni ispit iz opšte i informatičke pismenosti se sprovodi u formi testa zatvorenog tipa, odnosno sa ponuđenim odgovorima. Primeri i materijali za prijemni ispit će biti
objavljeni na sajtu Fakulteta.

Kandidati se upisuju po konačnoj rang listi koja se formira na osnovu uspeha postignutog u srednjoj školi (do 40 bodova) i rezultata postignutih na prijemnom ispitu (najviše 60 bodova).

Moguć je prelazak na osnovne akademske studije sa drugih visokoškolskih ustanova, uz uslov da
je kandidat na viskoškolskoj ustanovi sa koje prelazi ostvario najmanje 60 ESPB bodova.

 
Dokumenta potrebna za upis 2020/21:

1. Fotokopija diplome o stečenom srednjem obrazovanju (original na uvid)
2. Fotokopije svedočanstva I, II, III i IV razreda srednje škole (originali na uvid)
3. Prijava za upis (preuzima se na Fakultetu)
4. Potvrda o uplati troškova sprovođenja konkursa  (8.000,oo RSD)
5. Potvrda o uplati troškova sprovođenja prijemnog ispita (6/10.000,oo RSD) može se
dostaviti na dan prijemnog ispita.

Broj žiro računa – 160 – 260966 – 65

Datumi prijave na konkurs, polaganja prijemnog ispita i upisa biće objavljeni naknadno na sajtu Fakulteta.

Na studijske programe master akademskih studija Projektni menadžment u trajanju od dve godine, obima 120 ESPB bodova, mogu se upisati kandidati koji su u prethodnom stepenu studija ostvarili od najmanje 180 ESPB bodova.

Na doktorske studije, studijski program Projektni menadžment mogu se upisati kandidati koji su na prethodnim stepenima studija ostvarili najmanje 300 ESPB bodova.

Velika pogodnost za zaposlene studente – nastava subotom.

 

Školarina:

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
Projektni menadžment – 990 EUR / godina u 12 rata
Informacioni sistemi i razvoj softvera – 1250 EUR / godina u 12 rata

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Projektni menadžment – 1290 EUR / godina u 12 rata

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE
Projektni menadžment – 1950 EUR / godina u 12 rata

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog