Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Studijski program - Jezik i književnost

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Lingvistika,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: -

Gradovi: Kosovska Mitrovica

Osnovna svrha studijskog programa Doktorskih studija iz jezika i književnosti jeste obrazovanje i sticanje zvanja Doktora filoloških nauka.

Doktorske studije iz jezika i književnosti su interdisciplinarno usmerene na obrazovanje i formiranje stručnog naučnog kadra osposobljenog da organizuje i realizuje naučna istraživanja i podstiče razvoj izučavanja jezika i književnosti, zahvaljujući čemu će predstavljati kompetentne saradnike osposobljene za kvalitetan doprinos ne samo u domaćim, nego i u međunarodnim okvirima. Doktorske studije iz jezika i književnosti razvijaju i neguju svest o značaju proučavanja jezika i književnosti u oblasti obrazovanja i nauke.

Doktorske studije iz jezika i književnosti koncipirane su tako da omoguće usavršavanje studenata sticanjem znanja potrebnih za izučavanje i tumačenje jezičke i književne građe, te osposobljavanje za samostalni naučnoistraživački rad, uz razvijanje naučne i kulturne svesti, kako bi razvili lične interese i kompetencije, ali i doprineli razvoju i unapređenju obrazovnih, naučnih, privrednih i kulturnih tokova cele zemlje.

Studijski program Doktorskih studija iz jezika i književnosti osposobljava studente za kontinuirano obrazovanje uz praktičnu i profesionalnu primenu stečenih znanja i veština.

Osim razvoja naučnih kompetentnosti, savladavanja tehnika i metodologija u pisanju naučnog rada, i izrade doktorske disertacije, Doktorske studije jezika i književnosti, takođe, osposobljavaju studente za rad u obrazovanju, naučnim institucijama, fakultetima i drugim društvenim i kulturnim ustanovama, kao i za naučnoistraživački rad u različitim oblastima nauke o jeziku i nauke o književnosti, koje su ujedno i među primarnim elementima sistema obrazovanja, te kao takve jedan od strateških nacionalnih prioriteta našeg društva.

Studijski program doktorskih studija jezika i književnosti usklađen je sa savremenim pravcima razvoja filologije kao naučne discipline uz aktuelne književne i lingvističke aspekte i dimenzije neophodne za kritično, teorijsko i naučno bavljenje naukom, interdisciplinarno izučavanje i primenu naučnih teorija i prakse, uključujući i međuodnose različitih jezika i književnosti, kao i odnosa između jezika, književnosti, kulture, društva i mesta jezika i književnosti unutar ostalih humanističkih disciplina uz razvoj multikulturne svesti.

U tom smislu osposobljavanje za teorijski, istraživački i praktični rad u oblasti nauke o jeziku i nauke o književnosti, praćenje savremenih tokova i kritičko sagledavanje promena u teoriji i praksi i sticanje najvišeg stepena akademskog obrazovanja – naučnog naziva doktora filoloških nauka u oblasti predstavljaju osnovne ciljeve doktorskih studija jezika i književnosti.

Iz prethodno definisanih osnovnih ciljeva, izvedeni su sledeći posebni ciljevi doktorskih studija jezika i književnosti:

osposobljavanje za razumevanje i unapređenje nauke o jeziku i nauke o književnosti,
osposobljavanje za kontekstualni, interdisciplinarni i multikulturni pristup u proučavanju jezika i književnosti,
razvijanje sposobnosti za proučavanje praktičnih problema i razvijanje istraživačke radoznalosti, naučne otvorenosti i kritičkog stava prema teorijskim nalazima i rezultatima istraživanja u oblasti nauke o jeziku i nauke o književnosti,
osposobljavanje za samostalno organizovanje i realizaciju naučnog istraživanja u domenu nauke o književnosti i nauke o jeziku,
razvijanje svesti o potrebi permanentnog profesionalnog razvoja i
sticanje akademskih i profesionalnih veština neophodnih za popularizaciju filoloških nauka.

Dokumenti

Raspored predmeta po semestrima
Knjige predmeta
Uverenje o akreditaciji
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog