Prijemni.rs
Maturang
  • Filozofski fakultet - Kosovska Mitrovica
Studentski domovi

  • Studentski centar Priština - Kosovska Mitrovica Džona Kenedija 6, 38220 Kosovska Mitrovica


 

 

Kosovska Mitrovica, grad bogate tradicije, nalazi se na severu Kosova i Metohije, okružena obroncima Kopaonika, Rogozne i Mokre Gore. Kroz nju prolazi saobraćajnica koja je na severu povezuje sa centralnom Srbijom (Raška, Kraljevo, Kragujevac i Beograd) i na jugu sa Prištinom, Skopljem i Solunom. Magistralnim putevima, za relativno kratko vreme, stiže se do Kosova Polja i Gazimestana, Prištine i Gračanice, Prizrena i Svetih Arhangela, Peći i Pećke patrijaršije, Đakovice i Dečana, Zubinog Potoka i Mokre Gore, Štrpca i Šar planine, Novog Pazara i Golije, Brusa i Kopaonika.

U Kosovskoj Mitrovici svoju delatnost ostvaruje više osnovnih, srednjih i visokih škola i predškolskih ustanova, nekoliko TV stanica i deluje veći broj kulturno-umetničkih društava i studentskih asocijacija.

Grad ima sportske terene, igrališta za decu i obiluje mestima za izlazak mladih. Od 2006. godine svoju aktivnost obnovila je srpska drama Narodnog pozorišta iz Prištine. 2011. godine ponovo je zaživeo Sabor kulturno-umetničkog stvaralaštva Srbije, manifestacije koja okuplja poznate likovne umetnike, pisce, folklorne ansamble i kulturne poslanike iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore. Velelepna crkva Svetog Dimitrija izgrađena je na brdu iznad Kosovske Mitrovice 2004.  godine. U toku je izgradnja velike sportske hale i vladičanskog dvora u njenoj neposrednoj blizini. Posebnu dušu Kosovskoj Mitrovici daju njeni žitelji, puni predusretljivosti, razumevanja i spremnosti za pomoć i saradnju sa svim dobronamernicima.

Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

U severnom delu Kosovske Mitrovice je sedište Univerziteta u Prištini  u čijem sastavu se nalazi deset fakulteta. Na Univerzitetu u Prištini studira oko 10500 studenata. Nakon NATO bombardovanja i progona Srba 1999. godine sa Kosova i Metohije, Univerzitet je sa porodicom svojih fakulteta, nastavnika i saradnika bio prinuđen da se iseli iz Prištine u razne gradove centralne Srbije. Odlukom Vlade Srbije od 2001. godine vraća se u severni deo Kosova i Metohije. Najveći broj fakulteta i Rektorat stacionirani su u severnom delu Kosovske Mitrovice, gde se nalazi i Filozofski fakultet. Zahvaljujući svesrdnoj pomoći Republike Srbije, pregalaštvu i odgovornosti univerzitetskih poslenika i građanima Kosova i Metohije, Univerzitet je u novoj sredini našao novu podršku i snagu i nastavio svoju nastavno-naučnu, obrazovnu, nacionalnu i kulturnu misiju. Za relativno kratko vreme, stvoreni su uslovi za život, smeštaj, ishranu, nastavne i vannastavne aktivnosti studenata. Izgrađeno je pet studentskih domova, savremeno opremljena studentska menza i prostor za rekreativno-sportske aktivnosti.

Studentima su na raspolaganju Univerzitetska biblioteka, Zdravstveni centar, Kulturni centar i mogućnost angažovanja u brojnim asocijacijama i aktivnostima. Kao i studenti sa drugih univerziteta u Republici Srbiji, imaju pravo na zdravstvenu zaštitu, studentske kredite, stipendije i druge pogodnosti. Univerzitetsko obrazovanje studenti stiču u skladu sa zakonima Srbije i načelima savremenog akademskog obrazovanja. Svojom ukupnom nastavno-naučnom delatnošću i ostvarenjima, međuuniverzitetskom i međunarodnom saradnjom, Univerzitet je postao ravnopravni član univerziteta u Srbiji i partner univerzitetima u regionu i Evropi.

Osnivanje i razvoj Filozofskog fakulteta

Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici, kao deo Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, najstarija je visokoškolska institucija na Kosovu i Metohiji. Osnovan je 1960. godine u Prištini kada je konstituisana uprava Fakulteta u sastavu Beogradskog univerziteta. Fakultet je otpočeo rad sa šest nastavnih grupa: Srpskohrvatski jezik i književnost, Albanski jezik i književnost, Fizika, Hemija, Biologija i Matematika. Dve godine kasnije formirane su i nastavne grupe za Opštu i Nacionalnu istoriju, Pedagogiju i Geografiju. Školske 1970/71. godine počinju sa radom i studijske grupe za Francuski jezik i književnost, Jugoslovensku književnost i Engleski jezik. Osnovanje, početak rada i razvoj Fakulteta bio je od izuzetne važnosti za razvoj školstva, prosvete, nauke, obrazovanja i privrede ne samo za Kosovo i Metohiju i Republiku Srbiju nego i za susedne republike. Zahvaljujući snažnom ekonomskom, društvenom i kulturnom razvoju, pojedine studijske grupe ili više studijskih grupa prerastaju u samostalne fakultete.  Tako je školske 1971/72. godine formiran Prirodno-matematički, a 1989. godine Filološki fakultet.

Filozofski fakultet dobija savremeno građeno i opremljeno zdanje u centru Prištine i vrlo povoljne uslove za nastavno-naučni rad. Od formiranja do danas za rad na Fakultetu angažovani su i afirmisani nastavnici sa Univerziteta u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Skoplju. Takva orijentacija u velikoj meri je doprinela otvorenosti Fakulteta, razmeni iskustava i uopšte podizanju kvaliteta nastavno-naučnog rada. Istovremeno,  Fakultet je neprekidno vodio brigu o svom naučnom podmlatku i tako iznedrio desetine magistara i doktora nauka od kojih su mnogi danas priznati naučni radnici i nastavnici i van granica Republike Srbije. Samo od 1999. godine do sada je iz oblasti društveno-humanističkih nauka i jezika zvanje magistara na Fakultetu je steklo 73 kandidata, a doktorske disertacije odbranilo je 33 kandidata, a naziv diplomiranih profesora društveno humanističkih nauka i jezika steklo je preko 2.800 naših studenata. Na Filozofskom fakultetu univerzitetsko obrazovanje stiču studenti ne samo iz svih krajeva Srbije nego i iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Hrvatske, Grčke i Bugarske.

Povratkom Univerziteta u severnu Kosovsku Mitrovicu 2001. godine, Filozofski i Filološki fakultet organizovani su kao jedinstven fakultet pod nazivom Filozofski fakultet sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Svoj nastavno-naučni rad Filozofski fakultet od tada ostvaruje u novoizgrađenom i savremeno opremljenom objektu u neposrednoj blizini Rektorata i središtu većeg broja fakulteta Univerziteta u Prištini. Fakultet je opremljen savremenom nastavnom tehnologijom i sredstvima, uključujući biblioteku sa preko 30.000 različitih naslova, čitaonicu za studente, kabinet za informatiku, specijalizovane učionice za učenje jezika, bežičnu internet mrežu i amfiteatar sa 100 mesta, kao i prostor za rad studentskog parlamenta.

Bogata ponuda studijskih programa

Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici je razvijena visokoškolska nastavno-naučna ustanova sa bogatom tradicijom, velikim brojem studenata, profesora i asistenata, značajnom izdavačkom delatnošću i raznovrsnom ponudom studijskih programa iz oblasti filozofskih, društveno-humanističkih i filoloških nauka, na svim nivoima studija. Na Fakultetu nastavu realizuju brojni redovni i vanredni profesori, docenti, asistenti i saradnici.

Fakultet svake godine upisuje oko 300 studenta na osnovnim akademskim studijama i oko 100 studenata master akademskim studijama. U brojnim srednjim i osnovnim školama u Srbiji, Crnoj Gori i drugim republikama bivše Jugoslavije rade profesori i stručni saradnici obrazovani na ovom Fakultetu, dok je značajan nastavio svoje nastavno-naučno usavršavanje, te danas rade i stvaraju kao priznati naučni radnici i stručnjaci u univerzitetskoj zajednici, naučno istraživačkim institucijama, zavodima za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, izdavačkim kućama, medijskim ustanovama, predškolskim, školskim i drugim institucijama vaspitanja, obrazovanja i kulture. Fakultet svoju delatnost ostvaruje u skladu sa zakonima Republike Srbije i principima Bolonjske deklaracije.

Savremena nastava u skladu sa principima Bolonjskog procesa

Filozofski fakultet je prepoznatljiv po primeni savremenog nastavnog procesa, uključujući širok spektar opšte-obrazovnih, opšte stručnih, uže stručnih i izbornih predmeta kao i praktičan rad i stručnu praksu studenata. Nastavni plan studija je savremen i usklađen sa drugim filozofskim fakultetima u Srbiji i Evropi. Svaki studijski plan na osnovnim studijama sadrži minimalno 20%  izbornih predmeta, a za master studije 30% izbornih predmeta, za koje se studenti opredeljuju u skladu sa željama i interesovanjima.

Naučne konferencije i naučno-istraživačka delatnost

Od samog početka, Fakultet je uspešno ostvarivao saradnju sa ustanovama i organizacijama koje se bave naučnim, kulturnim, prosvetnim, izdavačkim aktivnostima kako na nacionalnom tako i na međunarodnom planu.

Samostalno ili u saradnji sa drugim visokoškolskim institucijama u zemlji i u inostranstvu, Fakultet je organizovao na desetine naučnih konferencija i realizovao brojne naučno-istraživačke projekte.

Već 40 godina izlazi Zbornik radova, a tokom prethodnih desetak godina Fakultet je objavio preko 120 monografija, udžbenika i priručnika svojih nastavnika i saradnika.

Vannastavne aktivnosti

Fakultet naročitu pažnju posvećuje unapređenju uslova studiranja, negovanju i razvoju interesovanja, sklonosti i kreativnih potencijala studenata.

Studenti Filozofskog fakulteta tradicionalno organizuju brucošijadu i apsolventsko veče, učestvuju na „Filozofijadi“, u kulturno-umetničkim programima Fakulteta, kao i međunarodnoj razmeni studenata. Oni imaju prilike da na Fakultetu iskazuju i usavršavaju svoje sposobnosti u aktivnostima uređivanja studentskog lista, književno-literarnoj, retoričkoj i drugim sekcijama. Zajedno sa svojim profesorima i asistentima učestvuju i u organizaciji naučno-stručnih skupova i volonterskom radu.

Redovno se obeležava Dan fakulteta i Dan studenata, a povodom dana Svetog Save i Vidovdana organizuje se svečana dodela diploma. Fakultet je stalna pozornica za organizovanje javnih predavanja, tribina, izložbi, pesničkih večeri i promocije knjiga. Nezaboravni su susreti studenata i nastavnika sa Momom Kaporom, Gojkom Đogom, Mihailom Markovićem, Emirom Kusturicom, Miroslavom Lazanskim, Sinišom Kovačevićem i drugim velikim imenima naše kulture, književnosti, umetnosti i  publicistike.


Studiranje na fakultetu predstavlja jedno od najznačajnijih ulaganja u vašu budućnost. Visoko obrazovanje nije samo način da se steknu znanja i veštine u konkretnim oblastima, već i način na koji se posebno razvijaju meke veštine, koje su od neprocenjive važnosti na današnjem globalnom tržištu rada, poput sposobnosti kritičkog razmišljanja i rešavanja problema, kao i komunikacionih veština. Sticanje visokog obrazovanja ima mnogobrojne prednosti – od veće početne plate do širenja horizonta kroz upoznavanje novih ljudi i umrežavanje.

Studiranje takođe pruža priliku za lični rast i razvoj, razvijanje samopouzdanja i samostalnosti, sticanje novih iskustava i razmišljanja o svetu koji nas okružuje na potpuno nov način. Dakle, studiranje će vas pripremiti za karijeru, a takođe će vas obogatiti kao osobu i oblikovati vašu budućnost omogućavajući vam postizanje uspeha na različitim životnim frontovima. Ovo su neke od karijera koje možete razvijati kao diplomci humanističkih nauka.

Karijerne mogućnosti za diplomce humanističkih nauka

Prevodilac

Diplomci filozofskog fakulteta mogu raditi kao prevodioci u agencijama, kao frilenseri ili, kao jezički stručnjaci u različitim industrijama, uključujući medije, pravo, medicinu i druge delatnosti koje imaju privatan ili javni značaj.

Urednik

Diplomci sa obrazovanjem u književnosti i jeziku mogu raditi kao urednici u izdavaštvu, štampi i drugim medijima.

Nastavnik

Diplomci filozofskog fakulteta sa obrazovanjem u oblastima kao što su jezik, književnost i filozofija mogu raditi kao nastavnici u školama, jezičkim centrima i drugim obrazovnim institucijama.

Marketing i oglašavanje

Diplomci filozofskog fakulteta sa obrazovanjem u društvenim naukama kao što su sociologija i psihologija mogu raditi u marketingu i oglašavanju, zahvaljujući dobrom poznavanju navika potrošača i psihologije kupovine.

Novinarstvo i publicistika

Diplomci filozofskog fakulteta sa obrazovanjem u književnosti i jeziku mogu raditi kao novinari i publicisti u različitim medijima, gde su zaduženi za efektivno pisanje tekstova, kreiranje slogana, sadržaja, prezentacija i brošura.

Kulturna diplomatija

Diplomci filozofskog fakulteta sa obrazovanjem u kulturi i jeziku mogu raditi u diplomatskim službama, kulturnim centrima i međunarodnim organizacijama.

Istraživač

Diplomci filozofskog fakulteta sa obrazovanjem u društvenim i humanističkim naukama mogu raditi kao istraživači u različitim oblastima, uključujući politiku, sociologiju, antropologiju i filozofiju, kao i u istraživačkim stanicama, redakcijama i institutima.

Rad u nevladinim organizacijama

Diplomci filozofskog fakulteta sa obrazovanjem u oblastima kao što su politika, sociologija i pravo mogu raditi u nevladinim organizacijama koje se bave socijalnim pitanjima, ljudskim pravima, ženskim pravima i drugim oblastima nevladinog rada, poput neformalnog obrazovanja.

Rad u turizmu

Diplomci filozofskog fakulteta sa obrazovanjem u kulturi, istoriji i jeziku mogu raditi u turizmu, kao vodiči ili u različitim drugim oblastima, poput pripremanja tekstova i drugih materijala za predstavljanje turističkih destinacija, na tradicionalni ili digitalni način.

Konsultant za ljudske resurse

Diplomci filozofskog fakulteta sa obrazovanjem u društvenim naukama kao što su psihologija i sociologija mogu raditi kao konsultanti za ljudske resurse, zapošljavanje novih radnika i negovanje kulture firme u srednjim preduzećima i velikim korporacijama.

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog