Prijemni.rs
Maturang
 • Filozofski fakultet - Kosovska Mitrovica
Studentski domovi

 • Studentski centar Priština - Kosovska Mitrovica Džona Kenedija 6, 38220 Kosovska Mitrovica


Uslovi upisa

U prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu se upisati kandidati koji su stekli srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i koji pokažu odgovarajući uspeh na prijemnom ispitu.
Prijava na konkurs

Kandidati su obavezni da, prilikom prijave na konkurs podnesu na uvid originalna dokumenta, a uz prijavu za polaganje predaju kopiju dokumenata, i to:

 • popunjen obrazac za prijavu na konkurs (na skriptarnici / sajt Fakulteta);
 • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole i diplomu o položenom završnom ispitu;
 • izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih;
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

Način izbora kandidata

Utvrđivanje redosleda kandidata za upis na Fakultet obavlja se na osnovu rezultata pokazanih na prijemnom ispitu i opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir svih prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu pomnožen sa 2 (dva).

Uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Na prijemnom ispitu kandidat može da osvoji najviše 60 bodova.

Ako se kandidati primljeni po konkursu ne upišu u predviđenom roku, smatraće se da su odustali, pa će se, u roku naznačenom u konkursu, umesto njih upisati odgovarajući broj drugih kandidata, prema redosledu na rang listi.

Prijemni ispit

U zavisnosti od studijskog programa za koji se opredeljuju, kandidati polažu odgovarajući prijemni ispit:

 • Srpski jezik i književnost – pismeni i usmeni
 • Srpska književnost i jezik – pismeni i usmeni
 • Istorija – test znanja iz istorije i test opšte informisanosti
 • Istorija umetnosti – test znanja iz istorije civilizacije i istorije umetnosti, i test opšte informisanosti
 • Filozofija – test znanja iz filozofije i test opšte informisanosti
 • Pedagogija – test znanja iz psihologije i test opšte informisanosti
 • Psihologija – test znanja iz psihologije i test opšte informisanosti
 • Sociologija – test znanja iz sociologije i test opšte informisanosti
 • Ruski jezik i književnost – ruski jezik (pismeni) i srpski jezik (pismeni)
 • Engleski jezik i književnost – engleski jezik (pismeni) i srpski jezik (pismeni)

Kandidat koji je nezadovoljan utvrđenim redosledom ima pravo prigovora. Prigovor se podnosi Komisiji u roku od 24 sata od dana objavljivanja liste. Komisija je dužna da donese odluku u roku od 24 sata.

Upis na fakultet

Kandidati koji steknu pravo da se upišu na Fakultet podnose:

 1. overene kopije četiri svedočanstva i diplomu, i kopiju izvoda iz knjige rođenih;
 2. podatke očitane lične karte;
 3. dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm;
 4. dokaz o uplati naknade za upis na studije;
 5. indeks, obrazac za upis semestra, ŠV-20, komplet za upis (preuzimaju na skriptarnici Fakulteta).Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog