Prijemni.rs
Maturang
 • Filozofski fakultet - Niš
Studentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

 • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

 • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje


Uslovi upisa

Na konkurs za upis na prvu godinu studija mogu se prijaviti kandidati koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju.

Prijava na konkurs

Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs podnose sledeću dokumentaciju:

 • prijavu na konkurs,
 • očitanu biometrijsku ličnu kartu sa čipom, odnosno fotokopiju biometrijske lične karte bez čipa,
 • svedočanstva sva četiri razreda srednje škole,
 • diplomu (svedočanstvo) o završnom ispitu.

Polaganje prijemnog ispita

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit iz sledećih predmeta: 

1. Na studijskom programu Osnovne akademske studije filozofije: 

 • test znanja iz filozofije; 

2. Na studijskom programu Osnovne akademske studije istorije: 

 • test znanja iz istorije;

3. Na studijskom programu Osnovne akademske studije psihologije: 

 • test znanja iz psihologije i test opšte informisanosti;

4. Na studijskom programu Osnovne akademske studije pedagogije: 

 • test znanja iz psihologije;

5. Na studijskom programu Osnovne akademske studije sociologije: 

 • test znanja iz sociologije;

6. Na studijskom programu Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada: 

 • integrisani test znanja iz sociologije i psihologije;

7.  Na studijskom programu Osnovne akademske studije novinarstva: 

 • test znanja iz srpskog jezika;

8. Na studijskom programu Osnovne akademske studije komuniciranje i odnosi sa javnošću: 

 • test znanja iz srpskog jezika;

9. Na studijskom programu Osnovne akademske studije srbistike: 

 • test znanja iz srpskog jezika i test znanja iz književnosti;

10. Na studijskom programu Osnovne akademske studije anglistike: 

 • test znanja iz engleskog jezika;

11.  Na studijskom programu Osnovne akademske studije ruskog jezika i književnosti: 

 • test znanja iz ruskog jezika, ili test znanja iz srpskog jezika ili drugog stranog jezika (engleskog, nemačkog ili francuskog);

12. Na studijskom programu Osnovne akademske studije francuskog jezika i književnosti: 

 • test znanja iz francuskog jezika, ili test znanja iz srpskog jezika ili drugog stranog jezika (engleskog, nemačkog ili francuskog);

13. Na studijskom programu Osnovne akademske studije nemačkog jezika i književnosti: 

 • test znanja iz nemačkog jezika ili test znanja iz engleskog jezika.

Rangiranje kandidata

Izbor kandidata za upis u I godinu osnovnih studija obavlja se prema rezultatima postignutim na prijemnom ispitu i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi, kao i na osnovu prioriteta želja kandidata za upis na studijske programe koji postoje na Filozofskom fakultetu, koje je kandidat naveo u prijavi. 

Pravo upisa na studije prvog stepena stiče kandidat koji je na konačnoj rang listi za studijski program rangiran u okviru odobrenog broja studenata. 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog