Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

  • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

  • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

  • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Studijski program - Inženjerski menadžment

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Menadžment, Inženjerstvo,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Niš

Inženjerski menadžment je područje studija namenjeno za studente koji su u svojoj budućoj profesionalnoj orijentaciji zainteresovani za planiranje, organizovanje, vođenje, nadzor i upravljanje delovima (funkcijama) preduzeća i preduzećem u celini, kao i za unapređenje procesa i performansi delova i celine preduzeća.

Studijski program osnovnih akademskih studija pripada polju tehničko-tehnoloških nauka i svrstava se u naučno-stručnu oblast industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment. Studijski program traje 4 godine, odnosno 8 semestara i vredi 240 ESPB bodova. Svaka godina studija vredi 60 ESPB bodova.

Studijski program osnovnih akademskih studija Inženjerski menadžment sastavljen je iz obaveznih i izbornih predmeta, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna akademska znanja i veštine za sticanje stručnog naziva Diplomirani inženjer menadžmenta, (skraćeno: Dipl. inž. menadžm.). U međunarodnim odnosima ova titula odgovara tituli Bachelor of Science (B.Sc.).

Studijski program osnovnih akademskih studija sadrži 26 obaveznih predmeta, obaveznu Stručnu praksu B i 22 izbornih predmeta (koje student bira iz ponuđenih izbornih blokova).

Za razliku od ostalih menadžerskih programa inženjerski menadžment organizaciono-upravljačke, marketinško-komercijalne, ekonomsko-finansijske i menadžersko-upravljačke aspekte poslovanja zasniva na detaljnom izučavanju predmeta upravljanja - proizvodnih i/ili uslužnih procesa, struktura, upravljačkih postupaka i sistema i ljudskih i infrastrukturnih resursa. Inženjer menadžmenta poseduje sposobnost organizovanja i upravljanja procesima, odnosno funkcijama preduzeća i njihove integracije u celinu. Ovaj studijski program obrazuje inženjera menadžmenta sposobnog za donošenje odluka u realnom vremenu funkcionisanja sistema. Sa obrazovanjem koje mu pruža navedeni program inženjer menadžmenta je osposobljen za rad u svim funcijama preduzeća iz oblasti materijalne proizvodnje, u uslužnim delatnostima trgovine, bankarstva, osiguranja, projektovanja, konsultantskih usluga, itd.

Cilj studijskog programa je postizanje kompetencija i akademskih veština iz oblasti Inženjerskog menadžmenta. To uključuje i razvoj kreativnih sposobnosti razmatranja problema i sposobnost kritičkog mišljenja, razvijanje sposobnosti za timski rad i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za obavljanje profesije.

Cilj studijskog programa je da se obrazuje stručnjak koji poseduje potrebna znanja iz osnovnih inženjerskih i menadžerskih disciplina kao i specifične veštine iz primene tehnologija i upravljanja procesima u najrazličitijim oblastima proizvodnih, uslužnih i javnih delatnosti i primene savremenih informacionih tehnologija ali sve uokvireno ekspertskim znanjima i praktičnim sposobnostima za razumevanje ekonomskih i društvenih zakonitosti koje vladaju u odnosima preduzeće-tržište.

 

Nastavni plan po godinama studija: 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog