Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Operativni primenjeni menadžment

Menadžment je nauka i veština

Menadžment (poreklo reči: lat. manus – ruka, značenje: upravljanje) je socijalna veština kojom se ideje, vizije i ciljevi prevode u proces stvaranja merljivih rezultata. Menadžment je umeće upravljanja. Menadžment podrazumeva proces donošenja i sprovođenja odluka uz prihvatanje odgovornosti. Menadžment i organizacija su neraskidivo povezani.

Četiri faze procesa menadžmenta su: planiranje, organizacija, rukovođenje i kontrola. Kako bi se sve faze uspešno ostvarile, neophodno je i teorijsko znanje i praktična aktivnost. Menadžment je i nauka i veština.

Kvalitetan menadžer mora da savlada veštine: umeće upravljanja, donošenje odluka, sprovođenje aktivnosti, prihvatanja odgovornosti.

Da bi menadžer bio uspešan potrebno je da bude i lider. Savremeno tržište zahteva kvalitetne menadžere u svakoj privrednoj grani. Svaki sistem može uspešno da funkcioniše samo uz kvalitetan menadžment (upravljanje). Danas, stručnost se meri u skladu sa umećem sprovođenja inovacija. Menadžerski lideri moraju biti inovatori koji efikasno upravljaju resursima.

Cilj, misija, vizija

Ciljevi osnovnih akademskih studija programa Menadžment obuhvataju sticanje znanja u oblasti osnovnih ekonomskih predmeta, informacionih tehnologija i upravljanje projektnim aktivnostima.

Student se na trećoj godini osnovnih akademskih studija pored obaveznih predmeta, opredeljuje i za grupu izbornih predmeta.

Mogućnost zapošljavanja
Menadžeri mogu biti zaposleni u najrazličitijim proizvodnim i društvenim delatnostima. Mogu učestvovati u procesima analize, planiranja, formulisanja strategija razvoja, pripreme i donošenja odluka, upravljanju i rukovođenju. Navršeni studenti su osposobljeni za rad na organizacionim, menadžerskim i upravljačkim funkcijama u različitim privrednim oblastima: u malim, srednjim i velikim privrednim društvima, bankama, finansijskim organizacijama, medijima, finansi­jskim i robnim berzama, u brokerskim društvima, investicionim fondovima, u državnoj, lokalnoj i poreskoj upravi.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog