Preuzmi Maturang aplikaciju
   
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Primenjena ekonomija i finansije

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Ekonomija, bankarstvo i finansije, Mediji i komunikacije, Marketing i PR, Menadžment, Informacione tehnologije,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: -

Gradovi: Beograd

Ekonomija i finansije

 

 

Reč ekonomija potiče od grčkih reči: oikos (upravljanje kućom, domaćinstvom) i nomos (pravilo). Finansije su nauka i umetnost upravljanja novcem. Ekonomija i finansije predstavljaju naučno stručni pristup upravljanja ograničenim resursima (ekonomija) uz investicije a potom i zaradu od uloženog (finansije). Ovaj studijski smer će omogućiti da razumete kako funkcionišu zakonitosti prilikom korišćenja ograničnih resursa u cilju postizanja maksimalne efektivnosti uz minimalne troškove. Naučićete kako funkcionišu berze i finansijska tržišta, na koji način banke emituju novac u privredi i pod kojim uslovima odobravaju kredite, zašto je inflacija nezaobilazna pojava u svakoj zemlji i koje su osnovne odlike i ciljevi međunarodne razmene.

Cilj, misija i vizija

Cilj osnovnih akademskih studija programa Ekonomija i finansije obuhvata sticanje znanja iz oblasti makro i mikro ekonomije, nacionalne i međunarodne ekonomije, poslovne finansije, bankarstvo, osiguranje, finansijsko računovodstvo, revizija.

 

Studijski program obezbeđuje znanja iz specijalističkih disciplina za koje se student opredeljuje na završnoj trećoj godini osnovnih akademskih studija. Student se opredeljuje za jedan od dva ponuđena modula. Pored standardnih predmeta, izabrani modul sadrži četiri dodatna predmeta.

Mogućnost zapošljavanja

Ekonomisti mogu biti zaposleni u najrazličitijim proizvodnim i društvenim delatnostima. Mogu učestvovati u procesima ekonomske analize i investicionih planiranja, formulisanja razvojnih ekonomskih strategija, rukovođenju finansijskim analitikama i upravljanju revizorskim sektorom.

Stečeno zvanje

Stečeno zvanje nakon završene tri godine osnovnih akademskih studija (180 ESPB): Ekonomista

Stečeno zvanje nakon završene tri godine osnovnih akademskih studija i dve godine master akademskih studija (300 ESPB): Master ekonomista

Na završnoj trećoj godini osnovnih akademskih studija, student se opredeljuje za jedan od dva ponuđena modula. Pored standardnih predmeta, izabrani modul sadrži četiri dodatna predmeta.

 

 

Modul 1. Bankarstvo i osiguranje

Modul Bankarstvo i osiguranje se izučava kroz četiri studijska predmeta: Finansijska i aktuarska matematika, Bankarstvo, Osiguranje i Elektronsko poslovanje. Princip rada na izbornom modulu koncipiran je kroz predavanja, analize i studije slučaja, grupne diskusije, testove znanja, praktične zadatke i seminarske radove. Teorijska i praktična znanja na ovom modulu osposobiće studente u oblasti: finansijskih transakcija sa ciljem osiguranja kapitala, rukovođenja različitim modelima kredita, kreiranja statističke procene finansijske neizvesnosti, rukovođenja matematičkim proračunima na polju finansijskih rizika; funkcionisanja bankarskih sistema, upravljanja bankarskim rizicima, supervizijskog bankarskog poslovanja; razvoja tržišta osiguranja, ekonomskih, tehničko – organizacionih i pravnih aspekata osiguranja; infrastrukture elektornskog poslovanja, finansijskog sistema elektronskog poslovanja, softverskih aspekata e-marketinga, e-bankarstva, e-trgovine, e-vlada, e-poslovanja državnih institucija.

Modul 2. Računovodstvo i revizija

Modul Računovodstvo i revizija se izučava kroz tri studijska predmeta: Finansijsko računovodstvo, Revizija, Računovodstvena regulativa i MRSI, i praktični deo nastave kroz predmet Virtuelno preduzeće. Princip rada na izbornom modulu koncipiran je kroz: predavanja, testove znanja, studije slučaja, grupne diskusije, polivalentne vežbe, rad u programskim paketima, simulaciju i virtuelizaciju poslovnih funkcija. Teorijsko-praktična nastava osposobljava studente da: rukovode operativnim finansijskim evidencijama; savladaju tehnike i metode eksterne revizije; temeljno nadograde znanja o nacionalnoj/međunarodnoj računovodstvenoj regulativi i reviziji; razvijaju menadžerske veštine i preduzetničke kompetencije.

Broj ESPB nakon završene 3 godine: 180
Trajanje: 3 godine
Zvanje: Ekonomista

Predmeti

I GODINA

 • Makroekonomija
 • Osnove statistike
 • Engleski jezik 1
 • Mikroekonomija
 • Računovodstvo
 • Ekonomika preduzeća
 • Poslovno pravo
 • Italijanski jezik 1

II GODINA

 • Organizacija preduzeća
 • Kvantitativne metode
 • Organizaciono ponašanje i korporativna bezbednosti
 • Nacionalna ekonomija
 • Poslovne finansije
 • Engleski jezik 2
 • Informacioni sistemi
 • Italijanski jezik 2

III GODINA

 • Ekonomija agrobiznisa
 • Poslovna etika
 • Međunarodna ekonomija
 • Finansijska i aktuarska matematika (modul Bankarstvo i osiguranje)
 • Bankarstvo (modul Bankarstvo i osiguranje)
 • Osiguranje (modul Bankarstvo i osiguranje)
 • Elektronsko poslovanje (modul Bankarstvo i osiguranje)
 • Finansijsko računovodstvo (modul Računovodstvo i revizija)
 • Revizija (modul Računovodstvo i revizija)
 • Računovodstvena regulativa i MRSI (modul Računovodstvo i revizija)
 • Virtuelno preduzeće (modul Računovodstvo i revizija)

Osnovne akademske studije studijskog programa Primenjena ekonomija i finansije, traju tri školske godine, šest semestara – uz mogućnost osvajanja maksimalno 180 ESPB.

ESPB (Evropski Sistem Prenosa Bodova) – predstavlja numeričku vrednost kojom se evaluira angažovanje studenta neophodno za savladavanje: predmeta u celini, svih predmeta u semestru, akademske godine i celokupnog studiranja.

Sadržaji predmeta su utvrđeni saglasno zahtevima i potrebama tržišta i privrede, čime se garantuje kvalitetno stručno obrazovanje i praktična osposobljenost budućeg ekonomiste. U okviru predmeta Virtuelno preduzeće, studenti se osposobljavaju da obavljaju konkretne poslovne zadatke i rešavaju probleme na način na koji se to radi u realnom preduzeću. U toku poslednjeg semestra, na završnoj godini studijskog programa, budući ekonomisti obavljaju stručnu praksu u realnim preduzećima.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog