Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Primenjena ekonomija i finansije

 

Na smeru Primenjena ekonomija i finansije, u okviru master akademskih studija, student će imati priliku da nadogradi svoje znanje iz oblasti ekonomije i finansija kao i da stekne dodatne veštine i liderske sposobnosti neophodne za uspešno upravljanje poslovanjem. Kreiranje uspešne karijere i unapređenje osnovnih znanja iz oblasti primenjene ekonomije i finansija ostvaruje se kroz izučavanje: preduzetničke ekonomije, finasijskih tržišta, bankarskih sistema, kontrolnih sistema, analitike, elektronskog poslovanja i međunarodnog finansijskog poslovanja.

 

Cilj studijskog programa

Po završetku studijskog programa Primenjena ekonomija i finansije na master akademskim studijama, visoko obrazovani kadar će biti osposobljen da bude lider u svom poslovanju i primeni stečena teorijska znanja i praktična znanja na radnom mestu. Student će po završenim studijama steći veštine planiranja, organizacije, sprovođenja i kontrole iz oblasti ekonomije i finansija. Teorijska znanja iz oblasti ekonomije i finansija podrazumevaju savremene svetske i domaće tokove i trendove čije je razumevanje neophodno za uspešno vođenje biznisa. Praktična znanja omogućuju studentu da efikasno reši realne poslovne probleme.

Mogućnost zapošljavanja

Studenti koji završe master akademske studije u trajanju od dve školske godine akreditovanog studijskog programa osposobljeni su za obavljanje najsloženijih analitičkih, projektnih i upravljačkih poslova. Stečena teorijska znanja i praktične veštine omogućavaju obavljanje poslova u malim, srednjim i velikim privrednim društvima, u domaćim i međunarodnim finansijskim institucijama, u bankarskom sektoru, u sektoru za upravljanje investicijama i rizicima, u sektoru spoljnotrgovinskih poslova.

 

Stečeno zvanje

Stečeno zvanje nakon završenih osnovnih akademskih studija i dve godine master akademskih studija (najmanje 300 ESPB): Master ekonomista

Na drugoj godini master akademskih studija u okviru studijskog programa Ekonomija i finansije, student se opredeljuje za jedan od dva izborna modula:

 • Bankarstvo i osiguranje - izučava se kroz tri studijska predmeta: Finansijska tržišta, Elektronsko bankarstvo i Platni promet i Tarife u osiguranju. Princip rada na izbornom modulu koncipiran je kroz vežbe, testove i kolokvijume, analize studije slučaja, praktične radionice i seminarske radove. Teorijsko-praktična nastava osposobiće studente da budu lideri u oblasti: Upravljanja finansijama u finansijskim institucijama, državnim i privatnim korporacijama, Upravljanja investicijama i finansijskim rizicima; Bankraskog poslovanja; Međunarodnog finansijskog i spoljnotrgovinskog poslovanja; Formiranja posebnih oblika osiguranja i reosiguranja.
 • Računovodstvo i revizija - se izučava kroz tri studijska predmeta: Upravljačko računovodstvo, Interna kontrola i revizija, Računovodstveni informacioni sistemi. Princip rada na izbornom modulu koncipiran je kroz: vežbe, praktične zadatke i testove, radionice i seminarske radove. Teorijsko-praktična znanja obezbediće studentima da budu lideri u oblasti: Knjigovodstva; Rukovođenja računovodstvenim informacionim sistemima; Upravljanja finansijama u finansijskim institucijama, državnim i privatnim korporacijama, Upravljanja investicijama i finansijskim rizicima; Sprovođenja interne i eksterne revizije; Međunarodnog finansijskog i spoljnotrgovinskog poslovanja.

 

Broj ESPB nakon završene 2 godine: najmanje 300
Zvanje: Master Ekonomista

Predmeti na I godini:

 • Fiskalna ekonomija
 • Kadrovsko upravljanje i vođenje
 • Finansijski sistem i finansijske institucije
 • Analiza poslovnih perfomansi
 • Preduzetnička ekonomija

Predmeti na II godini:

 • Metod i organizacija naučno-istraživačkog rada
 • Finansijska tržišta (modul Bankarstvo i osiguranje)
 • Elektronsko bankarstvo i platni promet (modul Bankarstvo i osiguranje)
 • Tarife u osiguranju (modul Bankarstvo i osiguranje)
 • Interna kontrola i revizija (modul Računovodstvo i revizija)
 • Upravljačko računovodstvo (modul Računovodstvo i revizija)
 • Računovodstveni IS (modul Računovodstvo i revizija)
 • Studijski istraživački rad (modul Računovodstvo i revizija)
 • Završni master rad (modul Računovodstvo i revizija)

Master akademske studije, studijskog programa Primenjena ekonomija i finansije traju dve školske godine, četiri semestra – uz mogućnost osvajanja maksimalno 120 ESPB.

Sadržaji predmeta su utvrđeni saglasno zahtevima i potrebama tržišta i privrede, čime se garantuje kvalitetno stručno obrazovanje i praktična osposobljenost budućeg menadžera. U okviru predmeta Virtuelno preduzeće, studenti se osposobljavaju da obavljaju konkretne poslovne zadatke i rešavaju probleme na način na koji se to radi u realnom preduzeću. U toku poslednjeg semestra na završnoj godini studijskog programa, budući menadžeri obavljaju stručnu praksu u realnim preduzećima.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog