Prijemni.rs
Maturang
Opšte informacije - Palanačka gimnazija

Palanka i okolina imaju razvijenu prosvetnu tradiciju. Još za vreme austrijske okupacije, postoje podaci da je tridesetih godina 18. veka postojala škola u gradu. Sigurno da je za razvoj prosvete u Palanci bila značajna i škola u selu Krnjevo, koja će u drugoj polovini 18. veka okupljati decu Smedereva i Palanke. Prva škola sa programom je u Palanci i započela je sa radom dvadesetih godina 19. veka. Bez obzira na pokušaje da se podigne nivo obrazovanja, pre svetskog rata, grad na Jasenici će ostati bez Gimnazije.

Razdoblje posle 1918. godine i stvaranje Kraljevine SHS doneće Palanci velike promene. Pokušaće se sa otvaranjem škole koja će omogućiti deci nastavak školovanja u mestu stanovanja. Posle inicijative gradjana i konferencije, avgusta 1919. god. Ukazom Kralja Aleksandra od 30. oktobra iste godine, a na predlog tadašnjeg ministra prosvete Pavla Marinkovića, otvorena je palanačka privatna (niza) četvororazredna Gimnazija. Prva graja učenika začula se januara 1920. godine.

Prekretnica u razvoju škole desila se 1925. god. jer je privatna Gimnazija prerasla u državnu, te više njen rad nije zavisio od dobrovoljnog priloga građana ili školarina učenika. Zahvaljujući sredstvima koja su bila prikupljena u ovom periodu, počela je izgradnja škole koja je završena 1929. god. Bila je to jedna od najlepših zgrada tadašnje Palanke. U školu su išli učenici iz Jaseničkog, Oplenovačkog, Mladenovačkog, Lepeničkog i Oraškog sreza. Školske 1938/39. godine, škola će konačno imati svih osam razreda.

U ratnom periodu (1941 – 1945.) škola će biti razmeštena po objektima u Palanci, ali neće prekidati rad. Po oslobađanju, Gimnazija radi pod nazivom ,,Potpuna mešovita Gimnazija u Palanci Smederevskoj". Vremenom će Gimnazija postati, kao i u prethodnim periodima, ne samo ustanova koja ima vaspitno- obrazovni značaj, već i kulturni, jer će profesori, koji su dolazili da rade u njoj, a neki i ostajali, menjali duh grada u kome su živeli. Škola će promeniti naziv u ‘Sveta Đorđević’, po imenu bivšeg učenika koji je tragično poginuo u svetskom ratu. Zatim će postati obrazovni centar za usmereno obrazovanje, pa onda opet postaje klasična Gimnazija sa prirodno- matematičkim i društveno- jezičkim smerom.

Prekretnica u razvoju škole desila se 1925. god. jer je privatna Gimnazija prerasla u državnu, te više njen rad nije zavisio od dobrovoljnog priloga građana ili školarina učenika. Zahvaljujući sredstvima koja su bila prikupljena u ovom periodu, počela je izgradnja škole koja je završena 1929. god. Bila je to jedna od najlepših zgrada tadašnje Palanke. U školu su išli učenici iz Jaseničkog, Oplenovačkog, Mladenovačkog, Lepeničkog i Oraškog sreza. Školske 1938/39. godine, škola će konačno imati svih osam razreda.

PALANAČKA GIMNAZIJA , sa sedištem u ulici Vuka Karadžića br. 18, zvanično nosi ovaj naziv od 1. septembra 2005. godine.
Danas, u svojoj devetoj deceniju postojanja, Palanačka gimnazija je prošla kroz mnoge periode iskušenja, ratnih sukoba, promene političkog sistema, ali je uvek imala svetle trenutke zahvaljujući, pre svega, generacijama mladih, koji su joj se u kasnijem periodu svog života često vraćali.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog